Zarządzenie nr 546 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 546 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-03 11:03:44.
Zarządzenie nr 545 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2024

Treść Zarządzenia nr 545 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-03 11:02:44 | Data modyfikacji: 2024-01-03 11:19:56.
Zarządzenie nr 544 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Zarządzenie nr 544 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-12-28 14:09:08.
Zarządzenie nr 543 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 543 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-12-22 13:22:20.
Zarządzenie nr 542 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 542 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 11:49:13.
Zarządzenie nr 541 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
położonej w Stęszewie

Zarządzenie nr 541 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej położonej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 11:48:53 | Data modyfikacji: 2024-01-09 11:38:46.
Zarządzenie nr 540 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 540 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-12-07 09:24:08.
Zarządzenie nr 539 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 539 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:41:51.
Zarządzenie nr 538 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego finansowanego z budżetu
gminy w roku 2024

Zarządzenie nr 538 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy w roku 2024 (.pdf)

WZÓR oferty realizacji zadania publicznego (.docx)

WZÓR sprawozdania z wykonania zadania publicznego(.docx)

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:39:51.
Zarządzenie nr 537 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 537 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:35:41 | Data modyfikacji: 2023-12-15 13:12:30.
Zarządzenie nr 536 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 536 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:35:31 | Data modyfikacji: 2023-12-22 14:15:13.
Zarządzenie nr 535 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 535 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:35:20 | Data modyfikacji: 2023-12-22 14:13:00.
Zarządzenie nr 534 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wyłączenia
karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 534 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-16 08:01:18.
Zarządzenie nr 533 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 533 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-16 07:59:36 | Data modyfikacji: 2023-12-15 12:54:05.
Zarządzenie nr 532 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 532 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-16 07:59:18 | Data modyfikacji: 2023-11-16 14:24:35.
Zarządzenie nr 531 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 531 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-16 07:59:03 | Data modyfikacji: 2023-12-22 14:04:52.
Zarządzenie nr 530 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 530 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-16 07:58:45 | Data modyfikacji: 2023-12-22 14:02:26.
Zarządzenie nr 529 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie: ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2024-2027

Zarządzenie nr 529 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2024-2027

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-14 14:49:22.
Zarządzenie nr 528 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie: projektu
budżetu na Gminy Stęszew na 2024 rok

Zarządzenie nr 528 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie: projektu budżetu na Gminy Stęszew na 2024 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-14 14:37:58.
Zarządzenie nr 527 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 527 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-14 14:35:47.
Zarządzenie nr 526 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 526 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-14 14:34:46 | Data modyfikacji: 2023-12-22 13:18:43.
Zarządzenie nr 525 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 października 2023 roku w sprawie
założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na
2024 rok

Zarządzenie nr 525 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 października 2023 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2024 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-11-14 14:34:30 | Data modyfikacji: 2023-11-14 14:45:43.
Zarządzenie nr 524 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 października 2023 roku w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 524 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 października 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-25 10:50:48.
Zarządzenie nr 523 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 października 2023 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania węgla

Zarządzenie nr 523 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 października 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węgla

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-25 10:49:48 | Data modyfikacji: 2023-12-22 13:01:04.
Zarządzenie nr 522 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 października 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 522 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 października 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-25 10:49:30 | Data modyfikacji: 2023-12-15 12:43:45.
Zarządzenie nr 521 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2023 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 521 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-20 14:12:14.
Zarządzenie nr 520 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2023 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży

Zarządzenie nr 520 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-13 09:23:03.
Zarządzenie nr 519 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 października 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 519 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 października 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-13 09:21:05 | Data modyfikacji: 2023-10-23 14:36:03.
Zarządzenie nr 518 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 października 2023 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 518 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-13 09:20:50 | Data modyfikacji: 2023-12-22 13:15:42.
Zarządzenie nr 517 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2023 roku w sprawie
upoważnienia do reprezentowania organu
prowadzącego szkoły do złożenia wniosku o
przekazanie nauczycielom jednorazowych świadczeń
w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów
przeglądarkowych

Zarządzenie nr 517 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2023 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania organu prowadzącego szkoły do złożenia wniosku o przekazanie nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup lapt

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-13 09:20:36 | Data modyfikacji: 2023-12-22 13:51:25.
Zarządzenie nr 516 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2023 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży

Zarządzenie nr 516 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-06 08:57:33.
Zarządzenie nr 515 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 października 2023 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 515 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 października 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-04 13:55:05.
Zarządzenie nr 514 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 września 2023 roku w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z mienia gminnego

Zarządzenie nr 514 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 września 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia gminnego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-04 13:54:08 | Data modyfikacji: 2023-12-22 13:48:37.
Zarządzenie nr 513 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 września 2023 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr 513 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-04 11:16:23.
Zarządzenie nr 512 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 września 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 512 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 września 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-10-04 11:15:19 | Data modyfikacji: 2023-10-23 14:41:03.
Zarządzenie nr 511 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 września 2023 roku w sprawie
przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji na
wyodrębnionym terenie Stęszewa

Zarządzenie nr 511 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji na wyodrębnionym terenie Stęszewa

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-22 12:56:14.
Zarządzenie nr 510 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 września 2023 r. w sprawie Regulaminu
funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie
gminy Stęszew

Zarządzenie nr 510 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 września 2023 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2023-09-22 12:52:52 | Data modyfikacji: 2023-10-02 12:42:34.
Zarządzenie nr 509 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 września 2023 r. w sprawie Regulaminu
funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie
zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie
gminy Stęszew

Zarządzenie nr 509 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 września 2023 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2023-09-22 12:52:31 | Data modyfikacji: 2023-10-02 12:40:54.
Zarządzenie nr 508 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 września 2023 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 508 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-19 13:43:07.
Zarządzenie nr 507 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 września 2023 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego
programu współpracy gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
dziłalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie nr 507 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o d

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-19 13:42:04 | Data modyfikacji: 2023-10-23 14:27:22.
Zarządzenie nr 506 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie
Stęszew

Zarządzenie nr 506 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-19 13:41:45 | Data modyfikacji: 2023-09-27 08:56:54.
Zarządzenie nr 505 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2023 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 505 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-19 13:41:28 | Data modyfikacji: 2023-12-22 13:13:01.
Zarządzenie nr 504 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2023 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno - Technicznego do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
15 października 2023 roku

Zarządzenie nr 504 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-19 13:41:11 | Data modyfikacji: 2023-10-24 08:50:27.
Zarządzenie nr 503 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2023 roku w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego ds. informatyki oraz
powołania gminnego zespołu informatycznego

Zarządzenie nr 503 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2023 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania gminnego zespołu informatycznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-12 10:51:57.
Zarządzenie nr 502 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2023 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych

Zarządzenie nr 502 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2023 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-12 10:50:56 | Data modyfikacji: 2023-12-15 12:25:51.
Zarządzenie nr 501 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Zarządzenie nr 501 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzecz

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-12 10:50:29 | Data modyfikacji: 2023-10-27 09:36:54.
Zarządzenie nr 500 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 500 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-07 20:37:29.
Zarządzenie nr 499 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 września 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 499 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 września 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-07 20:36:17 | Data modyfikacji: 2023-10-23 14:47:24.
Zarządzenie nr 498 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników i
zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 498 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-07 20:36:01 | Data modyfikacji: 2023-09-15 09:10:53.
Zarządzenie nr 497 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia
zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych
instytucji kultury, dla których organizatorem
jest Gmina Stęszew

Zarządzenie nr 497 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-07 20:35:43 | Data modyfikacji: 2023-09-15 09:07:18.
Zarządzenie nr 496 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspierania
realizacji zadań publicznych w roku 2023

Zarządzenie nr 496 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadań publicznych w roku 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-07 20:35:05 | Data modyfikacji: 2023-10-23 15:46:50.
Zarządzenie nr 495 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych

Zarządzenie nr 495 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-07 20:34:48 | Data modyfikacji: 2023-10-23 15:36:55.
Zarządzenie nr 494 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 494 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-07 20:34:30 | Data modyfikacji: 2023-10-23 14:53:29.
Zarządzenie nr 493 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 493 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-07 20:34:11 | Data modyfikacji: 2023-10-23 14:57:57.
Zarządzenie nr 492 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia, użyczenia i najmu

Zarządzenie nr 492 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia i najmu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-21 08:16:27.
Zarządzenie nr 491 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu komunalnego pawilonu handlowego
przeznaczonego do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 491 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnego pawilonu handlowego przeznaczonego do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-21 08:15:20 | Data modyfikacji: 2023-07-21 08:30:18.
Zarządzenie nr 490 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2023

Zarządzenie nr 490 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-21 08:14:56 | Data modyfikacji: 2023-07-21 11:23:56.
Zarządzenie nr 489 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2023

Zarządzenie nr 489 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-21 08:14:37 | Data modyfikacji: 2023-07-21 11:20:39.
Zarządzenie nr 488 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Treść zarządzenia nr 488 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2023-07-14 11:56:44.
Zarządzenie nr 487 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
dzierżawę w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego

Treść zarządzenia nr 487 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (.pdf)

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2023-07-14 11:55:13 | Data modyfikacji: 2023-07-14 11:59:14.
Zarządzenie nr 486 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 486 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-14 11:54:57 | Data modyfikacji: 2023-07-21 11:12:29.
Zarządzenie nr 485 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Stęszewa nr 234 z dnia 20
listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za
wynajem sali świetlicy w Strykowie

Zarządzenie nr 485 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stęszewa nr 234 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sali świetlicy w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-11 08:04:59.
Zarządzenie nr 484 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 484 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-11 08:03:49 | Data modyfikacji: 2023-07-24 09:45:22.
Zarządzenie nr 483 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 483 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-11 08:03:32 | Data modyfikacji: 2023-07-24 09:42:23.
Zarządzenie nr 482 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 482 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-11 08:03:17 | Data modyfikacji: 2023-07-24 09:39:51.
Zarządzenie nr 481 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 481 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-11 08:02:57 | Data modyfikacji: 2023-07-24 09:37:22.
Zarządzenie nr 480 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 480 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-11 08:02:41 | Data modyfikacji: 2023-07-24 09:34:46.
Zarządzenie nr 479 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie wyłączenia
karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 479 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-06 08:33:16.
Zarządzenie nr 478 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 478 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-06 08:32:07 | Data modyfikacji: 2023-07-21 11:37:04.
Zarządzenie nr 477 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 477 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-07-06 08:31:51 | Data modyfikacji: 2023-07-24 09:32:02.
Zarządzenie nr 476 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 476 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-28 09:58:28.
Zarządzenie nr 475 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 475 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-21 08:34:43.
Zarządzenie nr 474 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2023

Zarządzenie nr 474 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-19 14:16:36.
Zarządzenie nr 473 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 471 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 czerwca 2023 roku

Zarządzenie nr 473 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 471 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2023 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-19 14:15:13 | Data modyfikacji: 2023-06-21 08:28:55.
Zarządzenie nr 472 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie wyłączenia
karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 472 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-19 14:14:57 | Data modyfikacji: 2023-06-19 15:16:27.
Zarządzenie nr 471 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 471 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-09 12:06:27.
Zarządzenie nr 470 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 maja 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 470 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-09 12:05:23 | Data modyfikacji: 2023-06-14 10:11:31.
Zarządzenie nr 469 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których
wartość wyrażona w złotych jest mniejsza od
kwoty 130 000 złotych

Zarządzenie nr 469 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość wyrażona w złotych jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-09 12:05:05 | Data modyfikacji: 2023-07-18 08:38:12.
Zarządzenie nr 468 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 maja 2023 roku w sprawie regulaminu
korzystania z kąpieliska nad jeziorem Strykowo w
miejscowości Strykowo, gmina Stęszew

Zarządzenie nr 468 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie regulaminu korzystania z kąpieliska nad jeziorem Strykowo w miejscowości Strykowo, gmina Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-09 12:04:45 | Data modyfikacji: 2023-06-20 09:46:39.
Zarządzenie nr 467 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 maja 2023 roku w sprawie regulaminu
korzystania z kąpieliska nad jeziorem Lipno w
miejscowości Stęszew

Zarządzenie nr 467 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie regulaminu korzystania z kąpieliska nad jeziorem Lipno w miejscowości Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-09 12:04:25 | Data modyfikacji: 2023-06-20 09:43:46.
Zarządzenie nr 466 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 466 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-06-09 12:04:06 | Data modyfikacji: 2023-06-14 10:07:11.
Zarządzenie nr 465 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i najmu

Zarządzenie nr 465 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:06:38.
Zarządzenie nr 464 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 464 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:05:33 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:34:36.
Zarządzenie nr 463 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 463 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-04-20 08:03:40.
Zarządzenie nr 462 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie uchylenia
zarządzenia Burmistrza Gminy Stęszew nr 322 z 25
stycznia 2022 roku w sprawie wykonywania pracy
zdalnej przez kierujących jednostkami
organizacyjnymi Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 462 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy Stęszew nr 322 z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez kierujących jednostkami organizacyjnymi Gminy St

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-04-20 08:02:29 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:00:13.
Zarządzenie nr 461 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 marca 2023 roku w sprawie powołania
składu Komisji Dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 461 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-04-20 08:02:10 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:12:34.
Zarządzenie nr 460 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 460 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-03-23 13:28:01.
Zarządzenie nr 459 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 marca 2023 roku w sprawie powołania na
stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

Zarządzenie nr 459 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-03-23 13:27:36 | Data modyfikacji: 2023-05-29 13:57:07.
Zarządzenie nr 458 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 marca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 458 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-03-23 13:27:19 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:40:26.
Zarządzenie nr 457 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 marca 2023 roku w sprawie określenia
sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych
przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Stęszew

Zarządzenie nr 457 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-03-23 13:27:01 | Data modyfikacji: 2023-05-29 15:23:26.
Zarządzenie nr 456 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Przedszkola w Stęszewie

Zarządzenie nr 456 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-03-23 13:26:44 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:09:07.
Zarządzenie nr 455 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 lutego 2023 roku ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadania publicznego w roku 2023

Zarządzenie nr 455 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lutego 2023 roku ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-27 12:47:40 | Data modyfikacji: 2023-02-27 12:50:27.
Zarządzenie nr 454 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Stęszewa nr 87 z dnia 1
lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 454 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stęszewa nr 87 z dnia 1 lipca 2015 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-27 12:46:40 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:50:40.
Zarządzenie nr 453 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie podmiotu , na
rzecz którego nieletni mogą wykonywać prace
społeczne

Zarządzenie nr 453 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie podmiotu , na rzecz którego nieletni mogą wykonywać prace społeczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-27 12:46:19 | Data modyfikacji: 2023-04-17 13:49:08.
Zarządzenie nr 452 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie okresowego
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w
Stęszewie

Zarządzenie nr 452 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie okresowego powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:29:00.
Zarządzenie nr 451 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie okresowego
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
przedszkola po upływie kadencji

Zarządzenie nr 451 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola po upływie kadencji

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:25:00.
Zarządzenie nr 450 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie: ustalenia
opłaty za wynajem świetlicy w Będlewie

Zarządzenie nr 450 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Będlewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:23:58 | Data modyfikacji: 2023-02-24 09:25:09.
Zarządzenie nr 449 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie: ustalenia
opłaty za wynajem świetlicy w Piekarach

Zarządzenie nr 449 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Piekarach

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:23:30 | Data modyfikacji: 2023-02-24 09:23:46.
Zarządzenie nr 448 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 448 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:23:15 | Data modyfikacji: 2023-02-23 14:06:03.
Zarządzenie nr 447
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:22:59.
Zarządzenie nr 446 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w roku 2023

Zarządzenie nr 446 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:22:42 | Data modyfikacji: 2023-02-23 13:42:04.
Zarządzenie nr 445 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2023

Zarządzenie nr 445 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:22:24 | Data modyfikacji: 2023-02-23 13:35:00.
Zarządzenie nr 444 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 444 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:22:06 | Data modyfikacji: 2023-02-24 09:31:02.
Zarządzenie nr 443 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i oddania w użyczenie

Zarządzenie nr 443 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:24:12.
Zarządzenie nr 442 Burmistrza zgminy Stęszew z
dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 442 Burmistrza zgminy Stęszew z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:23:04 | Data modyfikacji: 2023-02-15 12:48:15.
Zarządzenie nr 441 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania
pełniącego obowiązki dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

Zarządzenie nr 441 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:22:46 | Data modyfikacji: 2023-05-29 13:54:05.
Zarządzenie nr 440 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie nr 440 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:22:30 | Data modyfikacji: 2023-02-15 11:46:57.
Zarządzenie nr 439 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w
Stęszewie

Zarządzenie nr 439 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:22:06 | Data modyfikacji: 2023-02-15 13:08:17.
Zarządzenie nr 438 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego finansowanego z budżetu gminy w roku
2023

Treść zarządzenia (.pdf)


Wzór oferty (.docx)


Wzór sprawozdania (.docx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:21:49 | Data modyfikacji: 2023-02-15 13:15:41.
Zarządzenie nr 437 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie naboru
wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy
Zabytkków

Treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem (.pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:47:21.
Zarządzenie nr 436 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy
w roku 2023

Treść zarządzenia (.pdf)


Wzór oferty (.docx)


Wzór sprawozdania (.docx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:46:22 | Data modyfikacji: 2023-02-15 12:43:48.
Zarządzenie nr 435 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych.

Zarządzenie nr 435 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:45:54 | Data modyfikacji: 2023-02-15 12:33:55.
Zarządzenie nr 434 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 434 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:39:22 | Data modyfikacji: 2023-01-19 11:47:32.
Zarządzenie nr 433 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2023

Zarządzenie nr 433 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023

WzorOferty_2023_1.docx

WzorSprawozdania_2023_1.docx

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:39:04 | Data modyfikacji: 2023-02-23 13:49:31.
Zarządzenie nr 432 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie nr 432 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:38:45 | Data modyfikacji: 2023-02-15 12:29:04.
Zarządzenie nr 431 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie nr 431 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:38:28 | Data modyfikacji: 2023-02-15 12:25:20.
Zarządzenie nr 430 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie

Zarządzenie nr 430 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:38:09 | Data modyfikacji: 2023-02-15 14:05:55.
Zarządzenie nr 429 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Stęszewie

Zarządzenie nr 429 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:37:52 | Data modyfikacji: 2023-02-15 14:20:15.
Zarządzenie nr 428 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Przedszkola w Stęszewie

Zarządzenie nr 428 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:37:33 | Data modyfikacji: 2023-02-15 14:16:32.
Zarządzenie nr 427 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Strykowie

Zarządzenie nr 427 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:37:16 | Data modyfikacji: 2023-02-15 14:12:16.
Zarządzenie nr 426 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Modrzu

Zarządzenie nr 426 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modrzu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:37:00 | Data modyfikacji: 2023-02-15 14:08:56.
Zarządzenie nr 425 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Jeziorkach

Zarządzenie nr 425 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeziorkach

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:36:42 | Data modyfikacji: 2023-02-15 13:31:37.
Zarządzenie nr 424 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół w Stęszewie

Zarządzenie nr 424 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:36:23 | Data modyfikacji: 2023-02-15 13:25:14.
Zarządzenie nr 423 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie

Zarządzenie nr 423 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:36:02 | Data modyfikacji: 2023-05-29 14:06:39.
Zarządzenie nr 422 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz
inne podmioty, których zadania statutowe
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a
także formy i specjalności kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane

Treść zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:35:46 | Data modyfikacji: 2023-02-15 13:20:08.
Zarządzenie nr 421 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 stycznia 2023 roku zmieniające
zarządzenie nr 240 z dnia 7 stycznia 2021 roku w
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130
000 złotych

Zarządzenie nr 421 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 240 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równow

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:35:28 | Data modyfikacji: 2023-05-29 13:50:28.
Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:35:28
Data modyfikacji: 2023-05-29 13:50:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak