Zarządzenie nr 312 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie:
wydzierżawienia gruntu

Zarządzenie nr 312 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: wydzierżawienia gruntu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-29 15:15:33 | Data modyfikacji: 2021-12-29 15:40:53.
Zarządzenie nr 311 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2022

Zarządzenie nr 311 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2022

Wzór oferty (.docx)

Wzór sprawozdania (.docx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-29 15:15:13 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:16:53.
Zarządzenie nr 310

Zarządzenie nr 310 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-29 15:14:55.
Zarządzenie nr 309 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 309 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-29 15:14:26 | Data modyfikacji: 2022-03-15 10:54:07.
Zarządzenie nr 308 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 308 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-07 08:47:31.
Zarządzenie nr 307 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 307 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:44:12 | Data modyfikacji: 2021-12-03 13:45:21.
Zarządzenie nr 306 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 306 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:43:53 | Data modyfikacji: 2021-12-03 13:51:37.
Zarządzenie nr 305 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie

Zarządzenie nr 305 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:37:12 | Data modyfikacji: 2021-12-03 13:40:33.
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu
dokonywania okresowych ocen pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew oraz kierowników jednostek
organizacyjnych

Zarządzenie nr 304 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz kierowników jednostek organizacyjnych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:36:39 | Data modyfikacji: 2021-12-03 13:38:17.
Zarządzenie nr 303 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 303 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:36:18 | Data modyfikacji: 2021-12-06 13:48:04.
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: projektu
budżetu Gminy Stęszew na 2022 rok

Zarządzenie nr 299 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Stęszew na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-26 11:34:31.
Zarządzenie nr 302 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie nr 302 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 08:16:17.
Zarządzenie nr 301 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie:
scentralizowanych zasad rozliczania podatku od
towarów i usług oraz prowadzenia Dokumentacji
VAT przez jednostki i zakład budżetowy Gminy
Stęszew

Zarządzenie nr 301 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczania podatku od towarów i usług oraz prowadzenia Dokumentacji VAT przez jednostki i zakład budżetowy Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 08:15:22 | Data modyfikacji: 2022-03-15 13:53:10.
Zarządzenie nr 300 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2022-2025

Zarządzenie nr 300 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2022-2025

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:18:20.
Zarządzenie nr 298 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia
do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania
administracyjnego i wydawania w tych sprawach
decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania
decyzji w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz przekazywania do biura
informacji gospodarczej informacji gospodarczych o
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

Pełna treść zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-09 14:10:00.
Zarządzenie nr 297 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie założeń do
projektu budżetu Gminy Stęszew na 2022 roku

Zarządzenie nr 297 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2022 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-09 14:09:05 | Data modyfikacji: 2021-11-10 12:34:22.
Zarządzenie nr 296 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie: określenia
zasad przekazywania i rozliczania dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego

Zarządzenie nr 296 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie: określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-09 14:08:51 | Data modyfikacji: 2022-03-15 10:59:16.
Zarządzenie nr 295 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 października 2021 r. w sprawie:
powołania członka Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 295 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-09 14:08:35 | Data modyfikacji: 2021-12-22 10:53:27.
Zarządzenie nr 294 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 października 2021 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 294 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-21 18:27:01.
Zarządzenie nr 293 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 października 2021 r. w sprawie
wyznaczenia administratorów lokalnych do
nadawania, dokonywania zmian i odbierania
uprawnień do aplikacji eTW w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew oraz jednostkach organizacyjnych
Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 293 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia administratorów lokalnych do nadawania, dokonywania zmian i odbierania uprawnień do aplikacji eTW w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz jednostkach or

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:18:26.
Zarządzenie nr 292 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 października 2021 r. w sprawie:
upoważnienia Dyrektora Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół w Stęszewie
do podejmowania działań w celu pozyskania
wsparcia, realizacji inwestycyjnych zadań oraz
rozliczenia wsparcia w ramach Programu
skierowanego do szkół podstawowych na
inwestycyjne zadania – „Laboratoria
przyszłości”.

Zarządzenie nr 292 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 października 2021 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół w Stęszewie do podejmowania działań w celu pozyskania wsparcia, realizacji inwestycyjnych za

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:16:37 | Data modyfikacji: 2021-11-08 13:45:28.
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Gminy Stęszew dnia
12 października 2021 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie nr 291 Burmistrza Gminy Stęszew dnia 12 października 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:15:18.
Zarządzenie nr 290
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:10:40.
Zarządzenie nr 289
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:08:33.
Zarządzenie nr 288 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2021 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenia nr 288 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:26:03.
Zarządzenie nr 287 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z
opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu
przyznawania tych świadczeń

Zarządzenie nr 287 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:25:02 | Data modyfikacji: 2021-12-06 13:44:15.
Zarządzenie nr 286 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania
składu Komisji Dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 286 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:24:45 | Data modyfikacji: 2021-12-06 13:38:08.
Zarządzenie nr 285 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 września 2021 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 285 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:24:30 | Data modyfikacji: 2021-10-19 17:50:07.
Zarządzenie nr 284 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 września 2021 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie nr 284 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:24:15 | Data modyfikacji: 2021-11-30 14:23:33.
Zarządzenie nr 283 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 września 2021 r. w sprawie określenia
wzoru dokumentów o przydział lokalu
mieszkalnego/socjalnego z zasobów stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Stęszew oraz wniosku o
zamianę lokalu mieszkalnego w ramach
mieszkaniowego zasobu Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 283 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego z zasobów stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stęszew oraz wniosku o zamianę lokalu mieszk

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:23:59 | Data modyfikacji: 2021-12-03 12:45:28.
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 282 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:23:41 | Data modyfikacji: 2021-12-03 12:41:54.
Zarządzenie nr 281 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 września 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego
programu współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Zarządzenie nr 281 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o dzia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:23:26 | Data modyfikacji: 2021-12-06 13:54:05.
Zarządzenie nr 280
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:23:06.
Zarządzenie nr 279 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie nr 279 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:22:30 | Data modyfikacji: 2021-11-08 13:51:49.
Zarządzenie nr 278 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Stęszewie, Szkoły Filialnej w Trzebawiu

Zarządzenie nr 278 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie, Szkoły Filialnej w Trzebawiu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:22:12 | Data modyfikacji: 2021-12-06 13:33:38.
Zarządzenie nr 277 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Stęszewie

Zarządzenie nr 277 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:20:25 | Data modyfikacji: 2021-12-06 13:29:16.
Zarządzenie nr 276 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 109 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 sierpnia 2019 roku dotyczącej powołania
Komisji Stypendialnej, sprawdzającej i
opiniującej wnioski o stypendium absolwentów
szkół prowadzonych przez Gminę Stęszew,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Zarządzenie nr 276 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 109 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 sierpnia 2019 roku dotyczącej powołania Komisji Stypendialnej, sprawdzającej i opiniującej wnioski o styp

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-10-07 08:19:50 | Data modyfikacji: 2021-11-08 15:58:42.
Zarządzenie nr 275 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 275 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-08-18 14:22:43.
Zarządzenie nr 274 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 274 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-08-11 10:31:33.
Zarządzenie nr 273 Burrmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 273 Burrmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-07-28 14:53:28.
Zarządzenie nr 272 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 272 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-07-20 14:20:35.
Zarządzenie nr 271 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: oddania w najem
lokalu użytkowego

Zarządzenie nr 271 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-07-20 14:19:23 | Data modyfikacji: 2021-12-22 10:51:28.
Zarządzenie nr 270 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 270 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-07-06 17:42:32.
Zarządzenie nr 269 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 269 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-07-06 17:41:08 | Data modyfikacji: 2021-12-06 13:24:19.
Zarządzenie nr 268 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie nr 268 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-07-06 17:40:46 | Data modyfikacji: 2021-11-30 14:18:03.
Zarządzenie nr 267 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

Zarządzenie nr 267 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-07-06 17:40:20 | Data modyfikacji: 2021-12-06 12:05:09.
Zarządzenie nr 266 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Stęszewie

Zarządzenie nr 266 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-07-06 17:39:57 | Data modyfikacji: 2021-12-06 10:33:42.
Zarządzenie nr 265 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 265 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-06-04 09:51:07 | Data modyfikacji: 2021-06-04 09:52:15.
Zarządzenie nr 264 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia
procedury przekazywania składników majątkowych,
akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji
organizacji pracy jednostki i dokumentów
księgowych w przypadku zmiany dyrektora szkoły
lub placówki oświatowej

Zarządzenie nr 264 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki i dokumentów księgowych w przy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-06-04 09:50:49 | Data modyfikacji: 2021-06-11 14:29:43.
Zarządzenie nr 263 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie nr 263 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-06-04 09:50:32 | Data modyfikacji: 2021-06-04 10:56:40.
Zarządzenie nr 262 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Stęszewie ze Szkołą Filialną w
Trzebawiu

Zarządzenie nr 262 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie ze Szkołą Filialną w Trzebawiu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-06-04 09:50:14 | Data modyfikacji: 2021-06-11 14:24:54.
Zarządzenie nr 261 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 maja 2021 roku w sprawie czasowego
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

Zarządzenie nr 261 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-06-04 09:50:00 | Data modyfikacji: 2021-06-11 14:20:39.
Zarządzenie nr 260 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

Zarządzenie nr 260 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

Załącznik do Zarządzenia nr 260

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-13 13:35:26.
Zarządzenie nr 259 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 259 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:40:44.
Zarządzenie nr 258 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Stęszewie ze Szkołą Filialną w Trzebawiu

Zarządzenie nr 258 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie ze Szkołą Filialną w Trzebawiu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:39:32 | Data modyfikacji: 2021-06-11 14:15:42.
Zarządzenie nr 257 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 257 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:25:22.
Zarządzenie nr 256 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Stęszewie ze Szkołą Filialną w
Trzebawiu

Zarządzenie nr 256 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie ze Szkołą Filialną w Trzebawiu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:24:19 | Data modyfikacji: 2021-06-11 14:09:12.
Zarządzenie nr 255 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: przyjęcia
planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
na lata 2021-2023

Zarządzenie nr 255 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-04-07 13:48:45.
Zarządzenie nr 254 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 254 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:50:36.
Zarządzenie nr 253 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 253 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-03-09 12:09:17 | Data modyfikacji: 2021-03-09 12:17:14.
Zarządzenie nr 252 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie przygotowania i
zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu
wykrywania i alarmowania w gminie Stęszew

Zarządzenie nr 252 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-03-09 12:09:00 | Data modyfikacji: 2021-12-06 15:16:55.
Zarządzenie nr 251 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie nr 251 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-03-09 12:08:43 | Data modyfikacji: 2021-06-04 10:54:45.
Zarządzenie nr 250 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2021

Zarządzenie nr 250 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-02-11 12:51:43.
Zarządzenie nr 249 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 249 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-02-11 12:48:49.
Zarządzenie nr 248 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie nr 248 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-02-11 12:47:18 | Data modyfikacji: 2021-06-04 10:53:02.
Zarządzenie nr 247 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół w Stęszewie

Zarządzenie nr 247 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-02-11 12:46:57 | Data modyfikacji: 2021-02-23 08:30:04.
Zarządzenie nr 246 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz
inne podmioty, których zadania statutowe
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a
także formy i specjalności kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie nr 246 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, s

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-02-11 12:46:43 | Data modyfikacji: 2021-02-23 08:23:56.
Zarządzenie nr 245 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 245 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-02-11 12:46:23 | Data modyfikacji: 2021-02-22 13:50:31.
Zarządzenie nr 244
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-02-11 12:46:05.
Zarządzenie nr 243 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 243 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-02-11 12:45:18 | Data modyfikacji: 2021-02-23 08:19:35.
Zarządzenie nr 242 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 242 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:49:52.
Zarządzenie nr 241 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 241 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:48:36 | Data modyfikacji: 2021-06-04 11:22:20.
Zarządzenie nr 240 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których
wartość wyrażona w złotych jest mniejsza od
kwoty 130 000 złotych

Zarządzenie nr 240 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość wyrażona w złotych jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:48:11 | Data modyfikacji: 2021-02-18 13:57:29.
Zarządzenie nr 239 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie : ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2021

Zarządzenie nr 239 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:47:55 | Data modyfikacji: 2021-02-22 13:47:25.
Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:47:55
Data modyfikacji: 2021-02-22 13:47:25
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak