Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta i Gminy Stęszew  www.steszew.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2024-06-12 14:59:47

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Łukasz Dudka
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 14:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY
Znak sprawy: PP.6733.5.2024 O B W I E S Z C Z E N I E o
modyfikacji wniosku w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej
inwestycji celu publicznego Na  więcej >
2024-06-12 10:25:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2003-02-25 09:00
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------- SESJA IV/2019Plan doc  więcej >
2024-06-12 10:24:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2003-02-25 09:00
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------- SESJA IV/2019Plan doc  więcej >
2024-06-12 10:18:49

Aktualizacja informacji w dziale:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:13
Uchwała nr IV/16/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/16/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku w sprawie zawarcia przez Gminę Stęszew
porozumienia z Gminą Mosina   więcej >
2024-06-12 10:18:16

Aktualizacja informacji w dziale:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:12
Uchwała nr IV/15/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/15/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXXV/525/2023
w sprawie uchwalenia Wieloletn  więcej >
2024-06-12 10:17:43

Aktualizacja informacji w dziale:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:10
Uchwała nr IV/14/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/14/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku zmieniającą uchwałę Nr LXXV/526/2023
w sprawie uchwały budżetowe  więcej >
2024-06-12 10:17:13

Aktualizacja informacji w dziale:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:09
Uchwała nr IV/13/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/13/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
Stęszew absolutorium z tytuł  więcej >
2024-06-12 10:16:42

Aktualizacja informacji w dziale:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:08
Uchwała nr IV/12/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/12/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem  więcej >
2024-06-12 10:16:08

Aktualizacja informacji w dziale:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:06
Uchwała nr IV/11/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/11/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
Stęszew wotum zaufania  więcej >
2024-06-12 10:13:54

Dodanie informacji do działu:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:13
Uchwała nr IV/16/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/16/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku w sprawie zawarcia przez Gminę Stęszew
porozumienia z Gminą Mosina   więcej >
2024-06-12 10:12:47

Dodanie informacji do działu:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:12
Uchwała nr IV/15/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/15/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXXV/525/2023
w sprawie uchwalenia Wieloletn  więcej >
2024-06-12 10:10:32

Dodanie informacji do działu:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:10
Uchwała nr IV/14/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/14/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku zmieniającą uchwałę Nr LXXV/526/2023
w sprawie uchwały budżetowe  więcej >
2024-06-12 10:09:19

Dodanie informacji do działu:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:09
Uchwała nr IV/13/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/13/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
Stęszew absolutorium z tytuł  więcej >
2024-06-12 10:08:10

Dodanie informacji do działu:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:08
Uchwała nr IV/12/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/12/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem  więcej >
2024-06-12 10:06:56

Dodanie informacji do działu:
sesja 4

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-12 10:06
Uchwała nr IV/11/2024 Rady Mi
Uchwała nr IV/11/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia
4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
Stęszew wotum zaufania  więcej >
2024-06-12 10:04:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały

Wojciech Siwczak
Informację dodano do Biuletynu 2003-04-29 11:08
rok 2018sesja 33 - 24.01.2018sesja 34 - 06.03.2018sesja 35 -
27.03.2018sesja 36 - 23.04.2018sesja 37 - 29.05.2018sesja 38
- 21.06.2018sesja 39 - 27.07  więcej >
2024-06-11 14:27:18

Aktualizacja informacji w dziale:
2024

Marcin Krzyżagórski
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-11 14:27
Zarządzenie nr 18 Burmistrza
Aktualizacja 1, Zarządzenie nr 18 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru sołtysa i rady
sołeckiej w Sołectwie Łód  więcej >
2024-06-11 14:26:49

Aktualizacja informacji w dziale:
2024

Marcin Krzyżagórski
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-11 14:26
Zarządzenie nr 18 Burmistrza
Dodano Zarządzenie nr 18_ Łódź.pdf  więcej >
2024-06-11 13:43:11

Dodanie informacji do działu:
2024

Marcin Krzyżagórski
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-11 13:43
Zarządzenie nr 18 Burmistrza
  więcej >
2024-06-11 13:42:54

Dodanie informacji do działu:
2024

Marcin Krzyżagórski
Informację dodano do Biuletynu 2024-06-11 13:42
Zarządzenie nr 17
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 49563
następne >     100>>     300>>