Zarządzenie nr 593 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 593 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-04-12 09:35:35.
Zarządzenie nr 592 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Jeziorkach

Zarządzenie nr 592 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeziorkach

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-04-12 09:34:09 | Data modyfikacji: 2024-04-12 09:44:10.
Zarządzenie nr 591
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-04-12 09:33:51.
Zarządzenie nr 590
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-04-12 09:33:31.
Zarządzenie nr 589 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do sprzedaży

Zarządzenie nr 589 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-28 12:41:52.
Zarządzenie nr 588
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-28 12:40:48.
Zarządzenie nr 587 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 587 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-26 08:07:24.
Zarządzenie nr 586
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-26 08:06:24.
Zarządzenie nr 585
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-26 08:06:00.
Zarządzenie nr 584 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 584 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-20 09:39:22.
Zarządzenie nr 583
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-20 09:38:20.
Zarządzenie nr 582 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 marca 2024 roku w sprawie wyłączenia
karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Stęszew

ZARZĄDZENIE NR 582 BURMISTRZA GMINY STĘSZEW z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-14 14:33:40.
Zarządzenie nr 581
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-14 14:32:37.
Zarządzenie nr 580
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-14 14:32:19.
Zarządzenie nr 579
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-14 14:32:01.
Zarządzenie nr 578
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-14 14:31:44.
Zarządzenie nr 577 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie: powołania
komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na
dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych
oczyszczalni ścieków

Zarządzenie nr 577 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ściekó

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-23 11:38:36.
Zarządzenie nr 576
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-23 11:36:50.
Zarządzenie nr 575
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-23 11:36:34.
Zarządzenie nr 574 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 574 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-23 11:36:16 | Data modyfikacji: 2024-03-14 14:47:52.
Zarządzenie nr 573 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 573 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-13 14:22:10.
Zarządzenie nr 572
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-13 14:21:08.
Zarządzenie nr 571 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2024 rok

Zarządzenie nr 571 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-13 14:20:50 | Data modyfikacji: 2024-02-16 13:20:09.
Zarządzenie nr 570 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 570 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-09 11:00:39.
Zarządzenie nr 569 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego ds. informatyki oraz
powołania gminnego zespołu informatycznego

Zarządzenie nr 569 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania gminnego zespołu informatycznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-09 10:57:41.
Zarządzenie nr 568 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno – Technicznego do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.
st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 roku

Treść zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-09 10:50:00.
Zarządzenie nr 567 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 roku

Treść zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 09:33:04.
Zarządzenie nr 566 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 566 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 09:30:37.
Zarządzenie nr 565
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 09:29:00.
Zarządzenie nr 564
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 09:28:41.
Zarządzenie nr 563
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 09:28:21.
Zarządzenie nr 562
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 09:28:05.
Zarządzenie nr 561 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 stycznia 2024 roku zmieniające
Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia
stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i
najmu lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 561 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 stycznia 2024 roku zmieniające Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 09:27:43 | Data modyfikacji: 2024-02-12 13:50:44.
Zarządzenie nr 560 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i użyczenia

Zarządzenie nr 560 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-24 10:44:21.
Zarządzenie nr 559 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2024 rok

Zarządzenie nr 559 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-22 10:54:59.
Zarządzenie nr 558 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 558 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-10 08:41:01.
Zarządzenie nr 557 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody
rocznej dyrektorom samorządowych instytucji
kultury, dla których organizatorem jest Gmina
Stęszew oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody
rocznej

Zarządzenie nr 557 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stęszew oraz wzoru wniosku

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-09 13:39:34.
Zarządzenie nr 556 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 556 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-09 11:43:41.
Zarządzenie nr 555 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz
inne podmioty, których zadania statutowe
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a
także formy i specjalności kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie nr 555 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli,

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 13:07:17.
Zarządzenie nr 554 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Stęszewie do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr 554 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie do zaciągania zobowiązań

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 13:04:01.
Zarządzenie nr 553 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Przedszkola w Stęszewie do zaciągania
zobowiązań

Zarządzenie nr 553 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola w Stęszewie do zaciągania zobowiązań

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 13:00:54.
Zarządzenie nr 552 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie,
Szkoły Filialnej w Trzebawiu do zaciągania
zobowiązań

Zarządzenie nr 552 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie, Szkoły Filialnej w Trzebawiu do zaciągania zobowiązań

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 12:57:37.
Zarządzenie nr 551 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Strykowie

Zarządzenie nr 551 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 12:53:50.
Zarządzenie nr 550 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Modrzu do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr 550 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modrzu do zaciągania zobowiązań

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 12:26:43.
Zarządzenie nr 549 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Jeziorkach do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr 549 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeziorkach do zaciągania zobowiązań

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 12:22:57.
Zarządzenie nr 548 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół w Stęszewie do
zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr 548 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stęszewie do zaciągania zobowiązań

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 12:08:02 | Data modyfikacji: 2024-01-05 12:13:15.
Zarządzenie nr 547 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2024 roku ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w roku 2024

Zarządzenie nr 547 Burmistrza Gminy Stęszew z  dnia 3 stycznia 2024 roku ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-05 12:07:33 | Data modyfikacji: 2024-01-05 12:19:50.
Data wprowadzenia: 2024-01-05 12:07:33
Data modyfikacji: 2024-01-05 12:19:50
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak