Archiwum
Urząd Miejski Gminy Stęszew prowadzi archiwum spraw załatwianych w latach ubiegłych zgodnie z kompetencjami nadanymi przez ustawy. Dokumnety archiwalne zaliczone do kategorii A są zgodnie z harmonogramem przekazywane do Archiwum Państwowego w Poznaniu. W Urzędzie dostępne są dokumenty z lat 90. Aby uzyskać informację znajdującą się w archiwum należy złożyć wniosek do burmistrza gminy wraz z określeniem dokumnetu, którego odpis jest poszukiwany. Należy podać czy dokument był wydany dla osoby, która go poszukuje.  

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-12 08:16:37 | Data modyfikacji: 2004-02-12 08:17:20.
Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instutucji Kultury (.pdf)

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2016-07-18 14:37:59 | Data modyfikacji: 2023-11-15 14:09:48.
Ewidencja placówek niepublicznych
 Ewidencja placówek niepublicznych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-30 08:37:58 | Data modyfikacji: 2023-03-20 10:10:24.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:24:08 | Data modyfikacji: 2022-04-26 11:32:34.
Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:24:08
Data modyfikacji: 2022-04-26 11:32:34
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak