Rejestry i ewidencje

Archiwum
Urząd Miejski Gminy Stęszew prowadzi archiwum spraw załatwianych w latach ubiegłych zgodnie z kompetencjami nadanymi przez ustawy. Dokumnety archiwalne zaliczone do kategorii A są zgodnie z harmonogramem przekazywane do Archiwum Państwowego w Poznaniu. W Urzędzie dostępne są dokumenty z lat 90. Aby uzyskać informację znajdującą się w archiwum należy złożyć wniosek do burmistrza gminy wraz z określeniem dokumnetu, którego odpis jest poszukiwany. Należy podać czy dokument był wydany dla osoby, która go poszukuje.  

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-02-12 08:16:37 | Data modyfikacji: 2004-02-12 08:17:20.
Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-07-18 14:37:59 | Data modyfikacji: 2016-09-14 09:01:33.
Ewidencja niepublicznych przedszkoli i żłobków
na terenie Gminy Stęszew
 Ewidencja niepublicznych przedszkoli i żłobków na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-30 08:37:58 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:39:34.
Data wprowadzenia: 2017-11-30 08:37:58
Data modyfikacji: 2017-11-30 08:39:34
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak