Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4
marca 2019 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 marca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:00:23.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:06:15.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 15 kwietnia 2019 roku o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 15 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:46:52.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15
kwietnia 2019 roku
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-16 12:21:27.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24
kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu
spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego
udostępnienia dla wyborów do parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
roku
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia dla wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:47:10.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o
obwodowych komisjach wyborczych. Terminy na
dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów.
Terminy losowania.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o obwodowych komisjach wyborczych. Terminy na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów. Terminy losowania.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-29 20:30:41.
Postanowienie nr 220/2019 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
 Postanowienie nr 220/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:01:53.
Zarządzenie nr 73 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Zarządzenie nr 73 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:41:39.
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w
Stęszewie w sprawie składów komisji
 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Stęszewie w sprawie składów komisji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 11:05:58.
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych w dniu 26 maja 2019
roku
 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 26 maja 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-21 08:33:52.
Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego - Gmina Stęszew

Informacja na stronie
Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-27 12:45:12 | Data modyfikacji: 2019-05-27 12:46:59.
Data wprowadzenia: 2019-05-27 12:45:12
Data modyfikacji: 2019-05-27 12:46:59
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak