ZARZĄDZENIE NR 242 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania członków zespołu projektowego do realizacji projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"
2013-01-08 13:32:04
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 241 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
2013-01-08 13:29:52
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 240 Burmistrza Stęszewa z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu w obiektach Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2013-01-08 13:26:52
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 239 Burmistrza Stęszewa z dnia 7 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 95/07 Burmistrza Stęszewa w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Stęszew
2013-01-08 13:24:19
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 246 Burmistrza Stęszewa z 28 grudnia 2012 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2012-12-28 11:58:38
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 244 Burmistrza Stęszewa z 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Dębno
2012-12-27 11:29:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 245 Burmistrza Stęszewa z 21 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2012-12-21 12:27:28
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 243 Burmistrza Stęszewa z 18 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej
2012-12-19 11:09:24
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 238 Burmistrza Stęszewa z 07 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2012-12-17 14:42:45
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 237 Burmistrza Stęszewa z 07 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2012-12-07 13:14:37
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 235 Burmistrza Stęszewa z 30 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2012-12-04 11:31:52
ZARZĄDZENIE  NR 235 Burmistrza Stęszewa z 30 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 233 Burmistrza Stęszewa z 19 listopada 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2012-11-21 08:23:43
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 231 Burmistrza Stęszewa z 19 listopada 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2012-11-21 08:07:57
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 232 Burmistrza Stęszewa z 19 listopada 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2012-11-21 07:55:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 229 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
2012-11-16 10:46:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 228 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
2012-11-16 10:39:24
Pełna treść zarządzenia    ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 227 Burmistrza Stęszewa z 12 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego
2012-11-16 09:20:20
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 226 Burmistrza Stęszewa z 7 listopada 2012 roku w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej działających na terenie Gminy Stęszew
2012-11-16 09:17:48
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 224 Burmistrza Stęszewa z 25 października 2012 roku
2012-11-16 09:14:23
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 225 Burmistrza Stęszewa z 30 października 2012 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych na terenie gminy Stęszew
2012-10-31 10:58:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 105
następne