Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Udostępniamy Państwu możliwość elektronicznego załatwienia spraw urzędowych na kilka sposobów:
 
1. Poprzez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
2. Wysyłając podpisany podpisem kwalifikowanym e-mail na adres:
urzadgminy@steszew.pl 
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
Akceptowane nośniki muszą posiadać możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru: Dyskietka 1,44 MB, Pendrive USB, Płyta CD-RW
Akceptowane formaty dokumentów: ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIF, BMP, JPG, ZIP.
 
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 
Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie internetowej lub dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00 – 15:00) do sekretariatu UMG w Stęszewie, ul. Poznańska 11.
 
W przypadku składania wniosku poprzez platformę ePUAP -należy posiadać:
- konto użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "ZAŁÓŻ KONTO" – konto jest bezpłatne)
- kwalifikowany podpis elektroniczny – w przypadku wyboru logowania w oparciu o certyfikat.
 
Dla zakładających konto użytkownika nie posiadającego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jest możliwość wyboru logowania w oparciu o hasło.
Szczegółowe informacje znajdują się w portalu ePUAP.
 
Składanie wniosku poprzez ePUAP:
Przejście do katalogu usług publicznych następuje ze strony głównej portalu ePUAP. Należy wykonać następujące kroki: wybrać menu: Katalog usług - wg podziału terytorialnego - WOJ. WIELKOPOLSKIE - Powiat poznański – Gmina Stęszew - Urząd Miejski Gminy w Stęszewie - zaznaczyć wybór przy usłudze i kliknąć ikonę Szczegółowe informacje. System wyświetli opis usługi.
Aby przejść do formularza związanego z usługą realizowaną za pośrednictwem ePUAP, kliknij na link Przejdź do formularza. System wyświetli wówczas formularz dla danej usługi.

Uwaga!!!
W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej powyższych wymagań, nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Stęszewie i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-04-30 12:49:26 | Data modyfikacji: 2018-07-05 09:23:00.
Data wprowadzenia: 2008-04-30 12:49:26
Data modyfikacji: 2018-07-05 09:23:00
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak