Wizualizacja wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 - dla Gminy Stęszew
2014-05-26 13:48:30
Przejdź do strony Państwowej Komisji Wyborczej z wizualizacją wyników  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych
2014-05-19 13:08:03
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych Informuję mieszkańców Gminy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dowozu osób niepełnosprawnych do  ...więcej

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 roku
2014-05-19 12:58:57
INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCHW DNIU 25 MAJA 2014 ROKU -OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W STĘSZEWIE – GODZ. 5:55 -OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W STĘSZEWIE – GODZ. 6:00 -OBWODOWA KOMISJA WYBOR  ...więcej

Uwaga ! - zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz granic obwodów głosowania
2014-05-13 14:04:35
  ...więcej

Informacja OKW
2014-05-13 12:04:53
  ...więcej

Zarządzenie nr 370 Burmistrza Stęszewa z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 366/2014 Burmistrza Stęszewa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2014-05-09 14:38:32
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 366 Burmistrza Stęszewa z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2014-05-06 09:17:00
Treść Zarządzenia 366/2014 Treść załącznika do Zarządzenia  ...więcej

Informacja Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 maja 2014 r. o składzie obwodowej komisji wyborczej
2014-05-06 09:13:13
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014-04-24 12:22:58
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 kwietnia 2014 roku o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014-04-15 11:52:00
  ...więcej

Zarządzenie nr 360/2014 Burmistrza Stęszewa z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Stęszew obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014-04-14 13:15:49
  ...więcej

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu
2014-04-07 10:35:13
KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu W dniu 3 kwietnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu, powołanej Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 r. w celu przeprowadzenia w  ...więcej

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych
2014-03-12 10:20:16
  ...więcej

Zarządzenie nr 353/2014 Burmistrza Stęszewa z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Stęszewa osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014-03-07 12:30:54
Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Upoważniam Łucję Minkisiewicz - pracownika Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew do spor  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Stęszewa z 27 lutego 2014 roku
2014-02-27 17:56:00
Na podstawie Zarządzenia Nr 351/2014 Burmistrza Stęszewa z dnia 27 lutego 2014 roku oraz art. art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)p o d a j ę wykaz miejsc przeznaczonych na b  ...więcej

Zarządzenie nr 351/2014 Burmistrza Stęszewa z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2014-02-27 17:51:21
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) z a r z ą d z a m: §1. Na obszarze gminy Stęszew wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczani  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16