Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:41:27 | Data modyfikacji: 2019-08-14 08:42:39.
Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych
 Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 07:49:01 | Data modyfikacji: 2019-08-14 08:49:58.
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13
sierpnia 2019 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 07:52:49 | Data modyfikacji: 2019-08-14 08:40:20.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019r.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:47:07.
Postanowienie nr 456/2019 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 4 września 2019 roku
zmieniające postanowienie w sprawie podziału
Gminy Stęszew na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie nr 456/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 4 września 2019 roku zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:48:10.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5
września 2019 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:53:54.
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-09 10:26:45.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-09 10:30:09.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-09 10:34:18.
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-09 10:36:49.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-09 10:40:40.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-09 12:44:04.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13
września 2019 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wyborcom informacji o
sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu,
czasie jego udostępnienia
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-16 10:35:13.
Wzory formularzy związanych z wyborami do Sejmu i
Senatu RP dostępne na stronie internetowej Gminy
Stęszew

Przejdź do wzorów na stronie internetowej Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-16 14:12:44 | Data modyfikacji: 2019-09-16 14:13:51.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 16 września 2019 roku
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 16 września 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 07:24:03.
Postanowienie nr 459/2019 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 20 września 2019 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie nr 459/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:01:38 | Data modyfikacji: 2019-09-23 09:13:58.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-03 08:19:30.
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o
rozpoczęciu pracy w dniu wyborów 13
października 2019 roku
 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu wyborów 13 października 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-09 09:01:46.
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w
składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie
Stęszew
 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 11:13:11 | Data modyfikacji: 2019-10-11 11:14:52.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 5, 7
po zmianach w dniu 2019.10.10
 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 5, 7 po zmianach w dniu 2019.10.10

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 11:19:25.
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu i Senatu RP w gminie
Stęszew

Wyniki do Sejmu RP


Wyniki do Senatu RP

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-15 12:15:40 | Data modyfikacji: 2019-10-15 12:17:06.
Data wprowadzenia: 2019-10-15 12:15:40
Data modyfikacji: 2019-10-15 12:17:06
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak