Stan sprawy

Obecnie, aby sprawdzić stan załatwienia swoich wniosków można skorzystać z dwóch metod kontaktu internetowego z Urzędem:

  • Wysłać pytanie pocztą elektroniczną na adres urzadgminy@steszew.pl.
    W treści należy podać swoje dane, krótko opisać wniosek, podać numer sprawy(jeśli jest już znany) i datę złożenia wniosku
  • Poprzez niniejszą stronę Biuletynu Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew(dane do wypełnienia poniżej).
    Aby korzystać z tej metody, należy uzyskać w Urzędzie odpowiedni identyfikator. W tym celu należy zgłosić się w pok. 20, II piętro z dowodem tożsamości. Uzyskany identyfikator stanowił będzie kod dostępu do stron z informacjami o stanie załatwianych spraw dotyczących danej osoby. Każdorazowo przy inicjowaniu konkretnej sprawy, należy poinformować pracownika Urzędu prowadzącego sprawę o chęci uzyskiwania informacji tą metodą.

 

Podaj:

Imię i nazwisko:
IDENTYFIKATOR:
 

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-07-20 10:22:57 | Data modyfikacji: 2004-08-02 14:22:55.
Data wprowadzenia: 2004-07-20 10:22:57
Data modyfikacji: 2004-08-02 14:22:55
Opublikowane przez: Marek Baranowski