Zarządzenie nr 10/2007 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-01-10 13:58:47 | Data modyfikacji: 2007-07-17 11:13:58.
Zarządzenie nr 24 Burmistzra Gminy Stęszew z
dnia 13 lutego 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Modrze

Na podstawie par. 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Modrze zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Modrze.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           22 lutego 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Modrzu.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Modrze.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-15 10:00:44 | Data modyfikacji: 2007-02-15 10:05:13.
Zarządzenie nr 25 Burmistzra Gminy Stęszew z
dnia 13 lutego 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Witobel

Na podstawie par. 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Witobel zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Witobel.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           23 lutego 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Witoblu.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Witobel.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-15 10:03:28 | Data modyfikacji: 2007-02-15 10:04:58.
Zarządzenie nr 26 Burmistzra Gminy Stęszew z
dnia 13 lutego 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dębno

Na podstawie par. 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Dębno zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dębno.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           26 lutego 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Dębnie.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Dębno.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-15 10:05:37 | Data modyfikacji: 2007-02-15 10:07:26.
Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 lutego 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Srocko Małe

Na podstawie par. 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Srocko Małe zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Srocko Małe.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           27 lutego 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Zamysłowie.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Srocko Małe.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-22 17:18:29 | Data modyfikacji: 2007-02-22 17:21:41.
Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 lutego 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Twardowo

Na podstawie par. 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Twardowo zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Twardowo.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           28 lutego 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Modrzu.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Twardowo.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-22 17:22:23 | Data modyfikacji: 2007-02-22 17:23:58.
Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Skrzynki

Na podstawie par. 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Skrzynki zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Skrzynki.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           2 marca 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Skrzynkach.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Skrzynki.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-23 09:58:59 | Data modyfikacji: 2007-02-23 10:00:44.
Zarządzenie nr 32 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lutego 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piekary

Na podstawie par. 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Piekary zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piekary.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           5 marca 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Piekarach.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Piekary.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-27 10:07:33 | Data modyfikacji: 2007-02-27 10:09:51.
Zarządzenie nr 33 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Strykowo

Na podstawie par. 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Strykowo zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Strykowo.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           6 marca 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Strykowie.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Strykowo.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-27 10:10:26 | Data modyfikacji: 2007-02-27 10:12:12.
Zarządzenie nr 35 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 marca 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zamysłowo

Na podstawie par. 22 ust. 3 i 4 Statutu Sołectwa Zamysłowo zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zamysłowo.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           12 marca 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Zamysłowie.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Zamysłowo.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-03-06 09:20:48 | Data modyfikacji: 2007-03-06 09:23:24.
Zarządzenie nr 41 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 marca 2007 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Zarządu Samorządu Mieszkańców w Stęszewie

Na podstawie par. 22 ust. 3 i 4 Statutu Samorządu Mieszkańców w Stęszewie zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i członków Zarządu Samorządu Mieszkańców w Stęszewie.
Par. 2. Zebranie ogólne, które dokona wyboru przewodniczącego i Zarządu SM zwołuję na dzień
           15 marca 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Samorządu Mieszkańców w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Zarządu SM.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Miasta Stęszewa.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-03-08 07:58:24 | Data modyfikacji: 2007-03-08 08:06:57.
Zarządzenie nr 42 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 marca 2007 roku

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wielkawieś

Na podstawie par. 22 ust. 3 i 4 Statutu Sołectwa Wielkawieś zarządzam:

Par. 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wielkawieś.
Par. 2. Zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję na dzień
           16 marca 2007 r. o godz. 1800
Par. 3. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wielkiejwsi.
Par. 4. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przez Burmistrza osoby prowadzącej obrady do momentu wyboru przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie kadencji.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) głosowanie.
 9. Omówienie spraw bieżących gminy.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na terenie Sołectwa Wielkawieś.

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-03-08 12:23:22 | Data modyfikacji: 2007-03-08 12:25:44.
Zarządzenie nr 39 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 marca 2007 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 39 
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 06 marca 2007 r.

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Stęszewie, przeznaczonej
                        do sprzedaży w trybie bezprzetargowym                         

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 35 i art. 37 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr IV/54/2007 z 08 lutego 2007r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A nieruchomość nie zabudowaną  położoną w Stęszewie przy ul.Wioślarskiej,  stanowiącą działkę nr 2019 o pow. 122 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW 43272 jako własność Gminy Stęszew.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
§ 2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa znajduje się na obszarze przeznaczonym pod tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej.
§ 3. Cena  nieruchomości brutto wynosi  14.640,- zł .
§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-03-06 12:22:01 | Data modyfikacji: 2007-03-08 12:22:39.
Zarządzenie nr 40 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 marca 2007 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  40  
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 06 marca 2007 r.

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Trzebawiu, przeznaczonej 
                        do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego                         

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr IV/57/2007 z 08 lutego 2007r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Trzebawiu

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość  położoną w Trzebawiu przy drodze krajowej nr 5,  stanowiącą działkę nr 110/7 i 110/9 o łącznej pow. 3.281 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW 46335 i  KW 37280 jako własność Gminy Stęszew.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
§ 2. Nieruchomość zgodnie z planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew przeznaczona jest pod aktywizację gospodarczą.
§ 3. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  328.100,- zł (netto).
Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-03-06 12:24:29 | Data modyfikacji: 2007-03-08 12:22:30.
Zarządzenie nr 61 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 czerwca 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  61     
BURMISTRZA  GMINY  STĘSZEW
z dnia 11 czerwca 2007r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do                       sprzedaży na rzecz najemców.

 Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 8 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXVI/232/98 z dnia 20.03.1998r. ze zm. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych


BURMISTRZ  GMINY  STĘSZEW
zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 34 o powierzchni użytkowej 77,60 m2 w budynku położonym na działce 47/27 o pow. 2.309 m2 w Strykowie przy ul. Parkowej 7.
Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 776/17072.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 43794 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Wartość nieruchomości wynosi  118.728,- zł.

§ 3. Udziela się 6% bonifikaty za każdy rok pracy w „Herbapolu” albo 3% za każdy rok najmu mieszkania - nie więcej niż 90%.
Do ceny po uwzględnieniu bonifikaty doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-06-12 08:40:55 | Data modyfikacji: 2007-06-12 08:43:57.
Zarządzenie nr 62 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 czerwca 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  62        
BURMISTRZA  GMINY  STĘSZEW
z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do                       sprzedaży w trybie przetargu.

 Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr VI/72/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Stęszewie i Strykowie


BURMISTRZ  GMINY  STĘSZEW
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokale mieszkalne  wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Stęszew
Nr 62 z dnia 11.06.2007 r.

WYKAZ lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Lp.

Nr lokalu i położenie

Pow. lokalu mieszkalnego

Pow. pomieszczeń przynależnych

Udział współwłasności

Cena nieruchomości

1

14
Stęszew
ul. P. Skargi 32

46,66

5,10

46/1000

160.000,-

2

13
Strykowo
ul. Parkowa 7

38,10

-

381/17072

65.000,-


1) Lokal nr 14 położony jest w budynku wielorodzinnym w Stęszewie przy ul. Piotra Skargi 32, na działce nr 880/3 o pow. 912 m2.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 41109 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Księga wieczysta nie wykazuj obciążeń.

2) Lokal nr 13 położony jest w budynku wielorodzinnym w Strykowie przy ul. Parkowej 7, na działce nr 47/27 o pow. 2.309 m2.
Nieruchomość gruntowa  objęta jest księgą wieczystą KW 43794 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-06-12 08:47:19 | Data modyfikacji: 2007-06-12 09:03:34.
Zarządzenie nr 63 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 czerwca 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  63
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie                   bezprzetargowym

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.35 i art. 37 ust.2 pkt 6  ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr  V/63/2007 z dnia 19.03.2007r.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1664/51 o pow. 124 m2, położoną w Stęszewie przy ul.Trzebawskiej.  Księga wieczysta KW 36211 nie wykazuje obciążeń.
Sprzedaż następuje na rzecz właściciela sąsiedniej działki 1664/23.

§ 2. Cena nieruchomości  wynosi 8.900,- zł.
Nabywca dodatkowo pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty notarialne i sądowe.

§ 3. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-06-12 09:06:26 | Data modyfikacji: 2007-06-12 09:07:12.
Zarządzenie nr 70 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 lipca 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  70 


BURMISTRZA   STĘSZEWA


z dnia 16 lipca 2007 r.


 


w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Strykowie, przeznaczonej 


                        do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego                          


 


            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXVII/402/2006 z 26 października 2006r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie


 


BURMISTRZ   STĘSZEWA


zarządza, co następuje:


 


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość  położoną w Strykowie,  stanowiącą działkę nr 612/4 o pow. 10.001 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW 43035 jako własność Gminy Stęszew.


Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.


§ 2. Nieruchomość zgodnie z planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew przeznaczona jest pod aktywizację gospodarczą.


§ 3. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  863.000,- zł (netto).


Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.


§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-07-17 11:09:56 | Data modyfikacji: 2007-08-17 14:49:30.
Zarządzenie nr 72 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 sierpnia 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 72         
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 17 sierpnia 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

 Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr VII/80/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w  Strykowie


BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 10,80 m2 w budynku położonym na działce 45/7 o pow. 2.584m2 w Strykowie przy ul. Parkowej 9.
Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 61/1000.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 43789 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.000,- zł.

§ 3. Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


    BURMISTRZ

  mgr inż. Włodzimierz  Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-08-17 14:43:23 | Data modyfikacji: 2007-08-17 14:49:20.
Zarządzenie nr 74 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE  NR 74 /2007
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 30 sierpnia  2007 roku


w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.

 

Na podstawie § 3 uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. nr XXXVI/383/2006 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zarządzam:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości, że właściciele lub posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązani z mocy prawa do finansowania prowadzenia prac przy tym zabytku mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na ich dofinansowanie.

§ 2. Wnioski o udzielenie dotacji w 2008 r. można składać do 30 września  2007 r.

§ 3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew według wzoru określonego zarządzeniem Burmistrza Stęszewa nr 37 z 5 października 2006 r. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu oraz poniżej.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew.

Wzór wniosku: (format .doc, format .odt)


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-08-31 08:56:56 | Data modyfikacji: 2007-08-31 09:11:56.
Zarządzenie nr 76 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 września 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  76  
BURMISTRZA   STĘSZEWA
z dnia 04 września 2007 r.

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Strykowie, przeznaczonych 
                        do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
                         

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr IV/56/2007 z 08 lutego 2007r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie

BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujące  nieruchomości  położone w Strykowie:
  a) działka nr 612/7 o pow. 21.543 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 43035 jako własność Gminy Stęszew,
 b) działka nr 612/8 o pow. 30.000 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 43035 jako własność Gminy Stęszew.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
§ 2. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew przeznaczone są pod aktywizację gospodarczą.
§ 3. Cena wywoławcza poszczególnych  nieruchomości wynosi:
a) działka nr 612/7  -  1.622.000,- zł (netto),
b) działka nr 612/8  -  2.259.000,- zł (netto)
Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-09-05 08:55:36 | Data modyfikacji: 2007-09-05 08:56:45.
Zarządzenie nr 80 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 września 2007 r.

Zarządzenie nr 80/2007 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie gminy Stęszew głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-09-28 10:14:30 | Data modyfikacji: 2007-09-28 10:20:12.
Zarządzenie nr 83 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 września 2007 r.


Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 83    
BURMISTRZA   STĘSZEWA
z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Strykowie, przeznaczonej 
                        do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
                         

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr IX/101/2007 z 27 września 2007r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego   nieruchomość gruntową  położoną w Strykowie, stanowiącą działkę nr 451/7 o pow. 53.431 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW 43035 jako własność Gminy Stęszew,
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
§ 2. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew przeznaczona jest pod aktywizację gospodarczą.
§ 3. Cena wywoławcza   nieruchomości wynosi  3.067.000,- zł (netto),
Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-10-01 13:00:33 | Data modyfikacji: 2007-10-01 13:02:50.
Zarządzenie nr 69/07 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/07
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie: wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości;
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm. ) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego określania wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. Nr 5 poz. 33 z 2005 r. ), Burmistrz Stęszewa zarządza co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) Posiadanie kadrowego i technicznego potencjału umożliwiającego zorganizowanie i uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.
2) Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:
a) miejsce postojowe,
b) miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników lub udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, przez przedłożenie stosownej umowy;
c) pomieszczenia magazynowe,
3) Dysponowanie nieruchomością przeznaczoną na punkt do odbioru odpadów problemowych takich jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne ( m.in. baterie, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach, przeterminowane leki itp. ), odpady z remontów.

Przez dysponowanie nieruchomością o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

4) Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego, następującego rozdziału:
a) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o różnych pojemnościach
b) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ujednoliconym kolorze dla poszczególnych rodzajów odpadów:
- niebieskim z przeznaczeniem dla makulatury o pojemności 0,1-2,5 m3
- żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne o pojemności 0,1-2,5 m3
- zielonym z przeznaczeniem na szkło kolorowe o pojemności 0,1-2, 5 m3
- białym z przeznaczeniem na szkło białe o pojemności 0,1-2, 5 m3
c) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów.

5) Oznaczenie pojemników, kontenerów i worków, o których mowa w pkt. 4 lit. a, b, c za pomocą logo lub nazwą przedsiębiorcy;

6) Posiadanie pojazdu specjalistycznego (z aktualnie ważnym przeglądem technicznym), służącego do przewozu odpadów komunalnych, którego konstrukcja umożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów, gwarantującego bezpieczeństwo, higienę i estetykę świadczonych usług.

7) Pojazdy przed rozpoczęciem działalności należy oznakować logo firmy – Logo w sposób trwały i czytelny.

8) Posiadany sprzęt musi zapewnić właściwy standard sanitarny świadczonych usług – przez właściwy standard sanitarny należy rozumieć możliwość techniczną i organizacyjną utrzymania stałej częstotliwości opróżniania pojemników i kontenerów na odpady, określonej w przepisach prawa miejscowego.

9) Posiadanie sprzętu komputerowego i informatycznego pozwalającego na:
a) Gromadzenie danych o świadczonych usługach celem przekazania do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej informacji wynikającej z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.)
b) Prowadzenie ewidencji częstotliwości przekazywanych przez usługobiorców odpadów komunalnych (w tym odbieranych selektywnie) według kodów odpadów, celem obliczenia średniego poziomu selekcji.

10) Unieszkodliwienie odpadów komunalnych w miejscach zgodnych z Wojewódzkim i Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.

11) Posiadanie aktualnego zezwolenia na transport i zbieranie odpadów wydanego przez właściwy organ, w oparciu o przepisy ustawy o odpadach.

12) Udokumentowanie gotowości odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów.

§ 2

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1) Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego (z aktualnie ważnym przeglądem technicznym) spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193,
poz 1617).

2) Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:
a) Miejsce postojowe i magazynowe
b) Miejsce do mycia pojazdów, lub udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy wymaganie, przez przedłożenie stosownej umowy;

3) Oznakowanie przed rozpoczęciem działalności, pojazdu nazwą firmy lub logo w sposób czytelny i trwały.

4) Zachowanie czystości i higieny podczas świadczenia usług oraz szczególnej dbałości o szczelność zbiornika asenizacyjnego.

5) Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną

6) Posiadanie sprzętu komputerowego i informatycznego pozwalającego na:
a) Gromadzenie danych o świadczonych usługach celem przekazania do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew informacji wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132,
poz. 622 ze zm.)
b) Prowadzenia ewidencji ilości i częstotliwości przekazywanych przez usługobiorców nieczystości płynnych.

§ 3

1. Określa się wymagania, które powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
1) Posiadanie samochodu przystosowanego do bezpiecznego i humanitarnego transportu zwierząt
2) Posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt:
a) Poskramiacz do łapania dużych zwierząt /pręt z linką i lassem/
b) Poskramiacz z siatki do łapania małych zwierząt
c) Specjalne rękawice chroniące przed pogryzieniem
3) Posiadanie klatek, umożliwiających swobodne przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej. Klatki muszą posiadać podłogi zapewniające przyczepność kończyn oraz możliwość utrzymania higieny w czasie transportu.

§ 4

1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
1) Dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, a w szczególności:
- klatki dla psów
- klatki dla kotów
- pomieszczenia do przeprowadzania kwarantanny
- chłodnie do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części
- urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części
2) Posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku do spraw ochrony środowiska

§ 6

Traci moc zarządzenie Burmistrza Gminy Stęszew nr 21/06 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości;
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 7

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-11-22 10:55:15 | Data modyfikacji: 2007-11-22 10:59:19.
Zarządzenie nr 93 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 93
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia roku 10 grudnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku


 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:


§ 1. Ogłosić konkurs na następujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew.
2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach.
3. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Trzebaw.
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowościach Wronczyn i Zaparcin.
5. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Modrze.
6. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo.
7. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Jeziorki.
8. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki.
9. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice.
10. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie.
11. Organizacja zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.
§ 2. Ogłosić konkurs na zadania z zakresu upowszechniania kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

§ 3. Ogłosić konkurs na realizację opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.
§ 4. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadań opisanych w § 1, 2 i 3.

§ 5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 4 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Kurierze Lokalnym i Wieściach Stęszewskich.

§ 6. Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2008 r., godz. 1500.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-12-13 18:38:51 | Data modyfikacji: 2007-12-13 18:42:35.
Data wprowadzenia: 2007-12-13 18:38:51
Data modyfikacji: 2007-12-13 18:42:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak