Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:57:54 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:58:35.
Strona internetowa dotycząca wyborów

Na potrzeby wyborów uruchomiona została strona internetowa https://wybory.gov.pl, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborów.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:01:45 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:37:55.
ZARZĄDZENIE NR 199/2020 BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych
 ZARZĄDZENIE NR 199/2020 BURMISTRZA GMINY STĘSZEW z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-09 05:21:16.
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5
czerwca 2020 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-09 05:24:55.
Wzory formularzy dotyczących wyborów Prezydenta
RP

Przejdź do formularzy na stronie internetowej Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-09 21:36:09 | Data modyfikacji: 2020-06-09 21:38:07.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10
czerwca 2020 roku o obwodach głosowania
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 czerwca 2020 roku o obwodach głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-11 07:43:18.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10
czerwca 2020 roku o spisie wyborców
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 czerwca 2020 roku o spisie wyborców

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-11 07:47:41.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 10 czerwca 2020 roku o obwodach głosowania
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 10 czerwca 2020 roku o obwodach głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-12 17:45:39 | Data modyfikacji: 2020-06-12 17:46:47.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 12 czerwca 2020 roku o możliwości dokonania
dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 12 czerwca 2020 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-12 17:50:52 | Data modyfikacji: 2020-06-12 17:51:25.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 czerwca 2020 roku o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:05:05 | Data modyfikacji: 2020-06-16 08:05:36.
Postanowienie nr 120/2020 Komisarz Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
 Postanowienie nr 120/2020 Komisarz Wyborczego w Poznaniu I z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:08:18 | Data modyfikacji: 2020-06-16 08:09:27.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 08:10:22 | Data modyfikacji: 2020-06-19 08:11:01.
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
poszczególnych komisji obwodowych w dniu wyborów
 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy poszczególnych komisji obwodowych w dniu wyborów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:58:58.
Informacja o nowym składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 2 w Gminie Stęszew

Informacja o nowym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gminie Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-24 12:26:51.
Informacja o nowym składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 8 w Gminie Stęszew

Informacja o nowym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Gminie Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-24 12:28:33.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o
aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-26 12:24:20.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
30 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:15:49.
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 lipca 2020
roku

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 lipca 2020 roku (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:55:02.
Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:55:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak