Zarządzenie nr 420 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 420 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:33:14 | Data modyfikacji: 2023-02-15 11:42:17.
Zarządzenie nr 419 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 419 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:32:53 | Data modyfikacji: 2023-02-15 11:32:44.
Zarządzenie nr 418 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 418 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-01-19 11:32:34 | Data modyfikacji: 2023-02-15 11:51:56.
Zarządzenie nr 417 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 417 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-30 08:47:35.
Zarządzenie nr 416 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie wysokości
stawek czynszu za lokale mieszkalne w Gminie
Stęszew

Zarządzenie nr 416 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w Gminie Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-30 08:46:31 | Data modyfikacji: 2023-02-15 11:17:27.
Zarządzenie nr 415 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu

Zarządzenie nr 415 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-29 20:57:00.
Zarządzenie nr 414 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia
osoby wykonującej czynności z zakresu prawa
pracy wobec Burmistrza Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 414 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:35:32.
Zarządzenie nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-09 12:13:22.
Zarządzenie nr 412 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia
miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy
gruntu stanowiącego własność Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 412 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-09 12:10:53.
Zarządzenie nr 411 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie: wydzierżawienia
pomieszczenia garażowego w Stęszewie przy ul.
Piotra Skargi

Zarządzenie nr 411 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie: wydzierżawienia pomieszczenia garażowego w Stęszewie przy ul. Piotra Skargi

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:26:59.
Zarządzenie nr 410 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Przedszkola w Stęszewie ul. J. Korczaka 2, 62 –
060 Stęszew

Zarządzenie nr 410 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola w Stęszewie ul. J. Korczaka 2, 62 – 060 Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:26:04 | Data modyfikacji: 2022-12-09 08:30:11.
Zarządzenie nr 409
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:25:49.
Zarządzenie nr 408 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 listopada 2022 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie powołania zespołu do
nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego
dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach
złożonego przez Gminę Stęszew wniosku
o dofinansowanie ze środków UE w ramach
następujących projektu

Zarządzenie nr 408 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach złożonego przez Gminę St

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:25:30 | Data modyfikacji: 2022-12-27 12:32:51.
Zarządzenie nr 407 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
elektrycznego

Zarządzenie nr 407 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:25:15 | Data modyfikacji: 2022-12-16 11:54:30.
Zarządzenie nr 406 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
elektrycznego

Zarządzenie nr 406 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:24:54 | Data modyfikacji: 2022-12-16 11:34:02.
Zarządzenie nr 405 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 405 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-24 12:26:05.
Zarządzenie nr 404 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 404 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-24 12:25:40 | Data modyfikacji: 2022-12-14 10:12:27.
Zarządzenie nr 403 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika
wieczystego

Zarządzenie nr 403 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:53:10.
Zarządzenie nr 402 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2022 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie powołania Społecznej
Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 402 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:43:38 | Data modyfikacji: 2022-12-14 13:31:50.
Zarządzenie nr 401 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących weryfikacji wniosku o zakup węgla

Zarządzenie nr 401 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup węgla

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:41:45 | Data modyfikacji: 2022-12-05 11:43:58.
Zarządzenie nr 400 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie: ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2023-2026

Zarządzenie nr 400 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2023-2026

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:41:26 | Data modyfikacji: 2022-12-16 08:52:44.
Zarządzenie nr 399 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie: projektu
budżetu Gminy Stęszew na 2023 rok

Zarządzenie nr 399 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Stęszew na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:41:10 | Data modyfikacji: 2022-12-14 10:29:11.
Zarządzenie nr 398 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i oddania w użyczenie

Zarządzenie nr 398 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:48:36.
Zarządzenie nr 397 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie założeń do
projektu budżetu Gminy Stęszew na 2023 rok

Zarządzenie nr 397 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-10 12:31:39.
Zarządzenie nr 396 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 października 2022 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 396 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 października 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-11-02 12:38:50.
Zarządzenie nr 395 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 października 2022 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 395 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-27 11:41:11.
Zarządzenie nr 394 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 października 2022 roku w sprawie
wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania
efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z
rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty
PPGR"

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 394 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 października 2022r. Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Gra

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-27 11:40:08 | Data modyfikacji: 2022-11-02 12:44:54.
Zarządzenie nr 393 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 października 2022 roku zmieniające
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 02.06. 2011 r. w sprawie powołania członka
Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Zarządzenie nr 393 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 października 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 02.06. 2011 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-27 11:39:48 | Data modyfikacji: 2022-12-08 12:35:17.
Zarządzenie nr 392 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 października 2022 roku w sprawie
odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
w gminie Stęszew

Zarządzenie nr 392 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 października 2022 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-27 11:39:30 | Data modyfikacji: 2022-12-08 13:00:06.
Zarządzenie nr 391 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 października 2022 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 391 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-27 11:39:08 | Data modyfikacji: 2022-12-14 10:34:10.
Zarządzenie nr 390 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2022 r. w sprawie
wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 390 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:40:04.
Zarządzenie nr 389 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2022 r. w sprawie
wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 389 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:37:49.
Zarządzenie nr 388 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2022 r. w sprawie:
wydzierżawienia gruntu

Zarządzenie nr 388 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2022 r. w sprawie: wydzierżawienia gruntu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:36:05 | Data modyfikacji: 2022-10-06 13:45:56.
Zarządzenie nr 387 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2022 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 387 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-06 08:35:34 | Data modyfikacji: 2022-10-06 13:49:48.
Zarządzenie nr 386 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 października 2022 r. w sprawie: ustalenia
opłaty za wynajem świetlicy w Witoblu

Zarządzenie nr 386 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 października 2022 r. w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Witoblu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-04 12:44:03 | Data modyfikacji: 2022-10-04 13:10:08.
Zarządzenie nr 385 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 września 2022 roku w sprawie
upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewie do prowadzenia
postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw
domowych

Zarządzenie nr 385 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 września 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-09-23 10:19:38 | Data modyfikacji: 2022-09-23 10:49:11.
Zarządzenie nr 384 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 września 2022 roku w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewie do prowadzenia
postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw
domowych

Zarządzenie nr 384 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-09-23 10:19:21 | Data modyfikacji: 2022-09-23 10:47:02.
Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 września 2022 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego
programu współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o dzi

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-23 10:18:58 | Data modyfikacji: 2022-12-19 13:34:24.
Zarządzenie nr 382 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 września 2022 r.w sprawie: sprzedaży
środka trwałego będącego własnością Gminy
Stęszew oraz powołania Komisji ds.
Przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka
trwałego

Zarządzenie nr 382 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 września 2022 r.w sprawie: sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Stęszew oraz powołania Komisji ds. Przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-19 10:17:44.
Zarządzenie nr 381 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i użyczenia

Zarządzenie nr 381 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-09 12:43:26.
Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 września 2022 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 września 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-09 12:42:28 | Data modyfikacji: 2022-12-14 10:22:02.
Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 września 2022 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 września 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:54:02.
Zarządzenie nr 378 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 378 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:52:46 | Data modyfikacji: 2022-12-14 10:40:19.
Zarządzenie nr 377 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno —
Przedszkolnego w Modrzu

Zarządzenie nr 377 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Modrzu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:52:31 | Data modyfikacji: 2022-12-08 09:48:37.
Zarządzenie nr 376 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno —
Przedszkolnego w Strykowie

Zarządzenie nr 376 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:52:14 | Data modyfikacji: 2022-12-08 09:45:45.
Zarządzenie nr 375 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania
składu Komisji Dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 375 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania składu Komisji Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:51:56 | Data modyfikacji: 2022-12-08 09:42:54.
Zarządzenie nr 374 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania
składu Zespołu Doradczego przyznawania
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli

Zarządzenie nr 374 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania składu Zespołu Doradczego przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:51:40 | Data modyfikacji: 2022-12-08 12:03:14.
Zarządzenie Nr 373 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
dodatku węglowego, o których mowa w art. 1
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym.

Zarządzenie Nr 373 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 5 sier

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:51:23 | Data modyfikacji: 2022-09-14 11:29:31.
Zarządzenie Nr 372 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
dodatku węglowego, o których mowa w art. 1
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym.

Zarządzenie Nr 372 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 5 sier

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:51:06 | Data modyfikacji: 2022-09-14 11:27:54.
Zarządzenie nr 371 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 371 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:50:51 | Data modyfikacji: 2022-09-09 11:18:11.
Zarządzenie nr 370 Gurmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 370 Gurmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-08-08 13:46:10.
Zarządzenie nr 369 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 369 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-08-04 14:42:37.
Zarządzenie nr 368 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia nr 401/2014 Burmistrza Stęszewa z
dnia 17.09.2014 roku

Zarządzenie nr 368 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 401/2014 Burmistrza Stęszewa z dnia 17.09.2014 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-08-04 14:41:23 | Data modyfikacji: 2022-08-29 10:30:55.
Zarządzenie nr 367 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 367 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:34:11.
Zarządzenie nr 366 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 366 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:31:37.
Zarządzenie nr 365 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie

Zarządzenie nr 365 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:28:51 | Data modyfikacji: 2022-12-05 11:48:45.
Zarządzenie nr 364 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr
323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia
2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z
tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy
Stęszew

Zarządzenie nr 364 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych stanowią

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-07-05 14:24:51.
Zarządzenie nr 363 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 363 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-07-05 14:23:35 | Data modyfikacji: 2022-09-13 10:16:35.
Zarządzenie nr 362 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 362 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-07-05 14:23:16 | Data modyfikacji: 2022-07-08 09:11:53.
Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:11:25.
Zarządzenie nr 360 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 360 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:10:16 | Data modyfikacji: 2022-09-09 12:54:17.
Zarządzenie nr 359 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie:
wydzierżawienia lokalu użytkowego w Stęszewie
przy ul. Kosickiego nr 19

Zarządzenie nr 359 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: wydzierżawienia lokalu użytkowego w Stęszewie przy ul. Kosickiego nr 19

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:09:57 | Data modyfikacji: 2022-09-09 12:49:27.
Zarządzenie Nr 358 Burmistrza Stęszewa z dnia 21
czerwca 2022r. w sprawie powołania członka
Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Zarządzenie Nr 358 Burmistrza Stęszewa z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:09:34 | Data modyfikacji: 2022-09-14 12:05:58.
Zarządzenie Nr 357 Burmistrza Stęszewa z dnia 21
czerwca 2022r. w sprawie odwołania członka
Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Zarządzenie Nr 357 Burmistrza Stęszewa z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:09:18 | Data modyfikacji: 2022-09-14 13:43:13.
Zarządzenie nr 356 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21.06.2022 r. w sprawie: przeprowadzenia
dodatkowej deratyzacji na terenie miejscowości
Będlewo

Zarządzenie nr 356 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21.06.2022 r. w sprawie: przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji na terenie miejscowości Będlewo

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:09:00 | Data modyfikacji: 2022-09-09 11:02:01.
Zarządzenie nr 355 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 355 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:08:43 | Data modyfikacji: 2022-09-13 10:14:22.
Zarządzenie nr 354 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie określenia form
i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa

Zarządzenie nr 354 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:08:26 | Data modyfikacji: 2022-09-07 13:35:21.
Zarządzenie nr 353 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 353 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-03 10:15:49.
Zarządzenie nr 352 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 352 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-06-03 10:13:41 | Data modyfikacji: 2022-09-13 10:25:16.
Zarządzenie nr 351 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 351 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-26 17:34:17.
Zarządzenie nr 350 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 maja 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 350 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-05-26 17:33:24 | Data modyfikacji: 2022-09-13 10:11:44.
Zarządzenie nr 349 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 maja 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 349 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2022-05-26 17:32:50 | Data modyfikacji: 2022-09-13 10:08:10.
Zarządzenie nr 348 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 348 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-06 12:40:31.
Zarządzenie nr 347 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie
nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26
stycznia 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy
Stęszew

Zarządzenie nr 347 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych stano

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-29 10:58:43.
Zarządzenie nr 346 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 346 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-29 10:57:43 | Data modyfikacji: 2022-05-06 14:43:34.
Zarządzenie nr 345 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika
wieczystego

Zarządzenie nr 345 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-29 10:57:19 | Data modyfikacji: 2022-04-29 13:01:37.
Zarządzenie nr 344 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie

Zarządzenie nr 344 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:12:40.
Zarządzenie nr 343 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 343 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:10:23.
Zarządzenie nr 342 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Modrzu.

Zarządzenie nr 342 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modrzu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:10:29.
Zarządzenie nr 341 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Strykowie

Zarządzenie nr 341 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:33:34.
Zarządzenie nr 340 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania zadań
związanych z przyznaniem świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 340 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania zadań związanych z przyznaniem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:32:12 | Data modyfikacji: 2022-05-09 09:43:42.
Zarządzenie nr 339 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 339 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:31:47 | Data modyfikacji: 2022-05-06 14:52:50.
Zarządzenie nr 338 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia opłaty
za wynajem świetlicy w Sapowicach

Zarządzenie nr 338 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Sapowicach

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:46:43.
Zarządzenie nr 337 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Strykowie

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:45:47 | Data modyfikacji: 2022-05-06 11:13:23.
Zarządzenie nr 336 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Modrzu

Zarządzenie nr 336 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Modrzu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:45:31 | Data modyfikacji: 2022-05-06 11:11:03.
Zarządzenie nr 335 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 335 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:45:12 | Data modyfikacji: 2022-05-10 07:15:16.
Zarządzenie nr 334 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji

Zarządzenie nr 334 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:44:50 | Data modyfikacji: 2022-05-19 11:36:52.
Zarządzenie nr 333 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 marca 2022 r. w sprawie uchylenia
zarządzenia Burmistrza Gminy Stęszew nr 279 z
dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 333 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy Stęszew nr 279 z dnia 23 marca 2017 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:43:50 | Data modyfikacji: 2022-05-09 15:02:38.
Zarządzenie nr 332 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 332 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:43:32 | Data modyfikacji: 2022-05-06 14:48:01.
Zarządzenie nr 331 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 331 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:32:41.
Zarządzenie nr 330 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

Zarządzenie nr 330 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:31:44 | Data modyfikacji: 2022-03-15 12:10:07.
Zarządzenie nr 329 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie

Zarządzenie nr 329 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:31:26 | Data modyfikacji: 2022-03-15 12:04:18.
Zarządzenie nr 328 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników i
zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 328 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:31:09 | Data modyfikacji: 2022-03-11 08:24:34.
Zarządzenie nr 327 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: sprzedaży
środka trwałego będącego własnością Gminy
Stęszew oraz powołania Komisji ds.
Przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka
trwałego

Zarządzenie nr 327 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Stęszew oraz powołania Komisji ds. Przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:18:41.
Zarządzenie nr 326 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia opłaty
za wynajem świetlicy w Dębnie

Zarządzenie nr 326 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Dębnie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:17:22 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:37:46.
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 325 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:17:04 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:07:55.
Zarządzenie nr 324 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2022

Zarządzenie nr 324 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:16:43 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:28:51.
Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia
stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i
najmu lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 16:00:00.
Zarządzenie nr 322 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania
pracy zdalnej przez kierujących jednostkami
organizacyjnymi Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 322 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez kierujących jednostkami organizacyjnymi Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:58:12 | Data modyfikacji: 2022-05-09 15:07:15.
Zarządzenie nr 321 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Zaparcin - część wsi Wronczyn na
Zaparcin - wieś

Zarządzenie nr 321 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zaparcin - część wsi Wronczyn na Zaparcin - wieś

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:57:56 | Data modyfikacji: 2022-03-14 10:50:10.
Zarządzenie nr 320 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Smętówko - część wsi Modrze na
Smętówko - osada

Zarządzenie nr 320 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Smętówko - część wsi Modrze na Smętówko - osada

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:57:42 | Data modyfikacji: 2022-03-14 10:48:03.
Zarządzenie nr 319 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Drogosławiec - część wsi
Dębienko na Drogosławiec - osada

Zarządzenie nr 319 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Drogosławiec - część wsi Dębienko na Drogosławiec - osada

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:57:24 | Data modyfikacji: 2022-03-14 10:45:50.
Zarządzenie nr 318 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewie do prowadzenia
postępowań w sprawach dodatków osłonowych, o
których mowa w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
2021 r. o dodatku osłonowym

Zarządzenie nr 318 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:57:05 | Data modyfikacji: 2022-05-10 13:38:34.
Zarządzenie nr 317 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie : powołania
Komisji Konkursowej

Treść zarządzenia w formacie .pdf

Treść zarządzenia w formacie .docx

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 09:52:41.
Zarządzenie nr 316 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 316 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 09:51:34 | Data modyfikacji: 2022-03-15 12:01:17.
Zarządzenie nr 315 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół w Stęszewie

Zarządzenie nr 315 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 09:51:16 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:58:18.
Zarządzenie nr 314 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz
inne podmioty, których zadania statutowe
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a
także formy i specjalności kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane

Treść zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 09:51:01 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:55:00.
Zarządzenie nr 313 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 313 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-10 13:18:52 | Data modyfikacji: 2022-01-10 13:21:38.
Data wprowadzenia: 2022-01-10 13:18:52
Data modyfikacji: 2022-01-10 13:21:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak