Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:11:25.
Zarządzenie nr 360
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:10:16.
Zarządzenie nr 359
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:09:57.
Zarządzenie nr 358
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:09:34.
Zarządzenie nr 357
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:09:18.
Zarządzenie nr 356
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:09:00.
Zarządzenie nr 355
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:08:43.
Zarządzenie nr 354
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:08:26.
Zarządzenie nr 353 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 353 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-03 10:15:49.
Zarządzenie nr 352
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-06-03 10:13:41.
Zarządzenie nr 351 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 351 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-26 17:34:17.
Zarządzenie nr 350
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-26 17:33:24.
Zarządzenie nr 349
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-26 17:32:50.
Zarządzenie nr 348 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 348 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-06 12:40:31.
Zarządzenie nr 347 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie
nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26
stycznia 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy
Stęszew

Zarządzenie nr 347 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych stano

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-29 10:58:43.
Zarządzenie nr 346 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 346 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-29 10:57:43 | Data modyfikacji: 2022-05-06 14:43:34.
Zarządzenie nr 345 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika
wieczystego

Zarządzenie nr 345 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-29 10:57:19 | Data modyfikacji: 2022-04-29 13:01:37.
Zarządzenie nr 344 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie

Zarządzenie nr 344 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:12:40.
Zarządzenie nr 343 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 343 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:10:23.
Zarządzenie nr 342 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Modrzu.

Zarządzenie nr 342 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modrzu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:10:29.
Zarządzenie nr 341 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Strykowie

Zarządzenie nr 341 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:33:34.
Zarządzenie nr 340 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania zadań
związanych z przyznaniem świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 340 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania zadań związanych z przyznaniem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:32:12 | Data modyfikacji: 2022-05-09 09:43:42.
Zarządzenie nr 339 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 339 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:31:47 | Data modyfikacji: 2022-05-06 14:52:50.
Zarządzenie nr 338 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia opłaty
za wynajem świetlicy w Sapowicach

Zarządzenie nr 338 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Sapowicach

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:46:43.
Zarządzenie nr 337 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Strykowie

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:45:47 | Data modyfikacji: 2022-05-06 11:13:23.
Zarządzenie nr 336 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Modrzu

Zarządzenie nr 336 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Modrzu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:45:31 | Data modyfikacji: 2022-05-06 11:11:03.
Zarządzenie nr 335 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 335 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:45:12 | Data modyfikacji: 2022-05-10 07:15:16.
Zarządzenie nr 334 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji

Zarządzenie nr 334 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:44:50 | Data modyfikacji: 2022-05-19 11:36:52.
Zarządzenie nr 333 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 marca 2022 r. w sprawie uchylenia
zarządzenia Burmistrza Gminy Stęszew nr 279 z
dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 333 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy Stęszew nr 279 z dnia 23 marca 2017 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:43:50 | Data modyfikacji: 2022-05-09 15:02:38.
Zarządzenie nr 332 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 332 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:43:32 | Data modyfikacji: 2022-05-06 14:48:01.
Zarządzenie nr 331 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 331 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:32:41.
Zarządzenie nr 330 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

Zarządzenie nr 330 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:31:44 | Data modyfikacji: 2022-03-15 12:10:07.
Zarządzenie nr 329 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie

Zarządzenie nr 329 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:31:26 | Data modyfikacji: 2022-03-15 12:04:18.
Zarządzenie nr 328 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników i
zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 328 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:31:09 | Data modyfikacji: 2022-03-11 08:24:34.
Zarządzenie nr 327 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: sprzedaży
środka trwałego będącego własnością Gminy
Stęszew oraz powołania Komisji ds.
Przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka
trwałego

Zarządzenie nr 327 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Stęszew oraz powołania Komisji ds. Przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:18:41.
Zarządzenie nr 326 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia opłaty
za wynajem świetlicy w Dębnie

Zarządzenie nr 326 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Dębnie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:17:22 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:37:46.
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 325 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:17:04 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:07:55.
Zarządzenie nr 324 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2022

Zarządzenie nr 324 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:16:43 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:28:51.
Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia
stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i
najmu lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 16:00:00.
Zarządzenie nr 322 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania
pracy zdalnej przez kierujących jednostkami
organizacyjnymi Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 322 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez kierujących jednostkami organizacyjnymi Gminy Stęszew

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:58:12 | Data modyfikacji: 2022-05-09 15:07:15.
Zarządzenie nr 321 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Zaparcin - część wsi Wronczyn na
Zaparcin - wieś

Zarządzenie nr 321 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zaparcin - część wsi Wronczyn na Zaparcin - wieś

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:57:56 | Data modyfikacji: 2022-03-14 10:50:10.
Zarządzenie nr 320 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Smętówko - część wsi Modrze na
Smętówko - osada

Zarządzenie nr 320 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Smętówko - część wsi Modrze na Smętówko - osada

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:57:42 | Data modyfikacji: 2022-03-14 10:48:03.
Zarządzenie nr 319 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Drogosławiec - część wsi
Dębienko na Drogosławiec - osada

Zarządzenie nr 319 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Drogosławiec - część wsi Dębienko na Drogosławiec - osada

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:57:24 | Data modyfikacji: 2022-03-14 10:45:50.
Zarządzenie nr 318 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewie do prowadzenia
postępowań w sprawach dodatków osłonowych, o
których mowa w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
2021 r. o dodatku osłonowym

Zarządzenie nr 318 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:57:05 | Data modyfikacji: 2022-05-10 13:38:34.
Zarządzenie nr 317 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie : powołania
Komisji Konkursowej

Treść zarządzenia w formacie .pdf

Treść zarządzenia w formacie .docx

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 09:52:41.
Zarządzenie nr 316 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 316 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 09:51:34 | Data modyfikacji: 2022-03-15 12:01:17.
Zarządzenie nr 315 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół w Stęszewie

Zarządzenie nr 315 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 09:51:16 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:58:18.
Zarządzenie nr 314 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz
inne podmioty, których zadania statutowe
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a
także formy i specjalności kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane

Treść zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 09:51:01 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:55:00.
Zarządzenie nr 313 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 313 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-01-10 13:18:52 | Data modyfikacji: 2022-01-10 13:21:38.
Data wprowadzenia: 2022-01-10 13:18:52
Data modyfikacji: 2022-01-10 13:21:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak