Zaproszenie do konsultacji projektu
2023-09-19 12:24:11
  ...więcej

Zarządzenie nr 507 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
2023-09-19 12:20:56
  ...więcej

Zarządzenie nr 496 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadań publicznych w roku 2023
2023-08-29 14:06:46
  ...więcej

Zarządzenia nr 490 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023
2023-07-14 07:37:07
  ...więcej

Zarządzenie nr 489 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023
2023-07-13 12:22:58
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022
2023-05-22 10:37:55
  ...więcej

Zarządzenie nr 455 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lutego 2023 roku ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2023
2023-02-27 12:54:13
  ...więcej

Zarządzenie nr 446 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 lutego 2023 roku ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2023
2023-02-16 14:14:00
  ...więcej

Zarządzenie nr 445 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 lutego 2023 roku ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2023
2023-02-16 14:11:13
  ...więcej

Zarządzenie nr 442 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2023-02-03 09:20:30
  ...więcej

Zarządzenie nr 438 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy w roku 2023
2023-01-23 20:37:29
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU
2023-01-23 10:32:35
  ...więcej

Zarządzenie nr 436 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy w roku 2023
2023-01-19 13:25:59
  ...więcej

Zarządzenie nr 433 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023
2023-01-12 14:26:10
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI W SPRAWIE Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
2022-10-25 07:51:54
  ...więcej

Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
2022-09-15 14:29:58
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
2022-05-30 11:41:28
  ...więcej

Zarządzenie nr 324 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2022
2022-02-01 09:42:25
  ...więcej

Zarządzenie nr 317 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej
2022-01-12 09:47:07
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU
2021-12-27 15:03:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 122
następne