INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
2020-10-09 10:06:25
  ...więcej

Zaproszenie do konsultacji w sprawie projektu: rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
2020-09-10 13:29:13
  ...więcej

Zarządzenie nr 224 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
2020-09-10 13:24:33
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
2020-05-29 07:57:57
  ...więcej

Zarządzenie nr 181 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020
2020-02-07 14:29:34
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020r
2020-01-10 10:42:53
BURMISTRZ GMINY STĘSZEW zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która z  ...więcej

Zarządzenie nr 174 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020 roku
2020-01-02 15:02:07
Treść zarządzenia (.pdf) Wzór oferty (.docx) Wzór sprawozdania (.docx)  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019-10-25 09:00:08
  ...więcej

Zarządzenie nr 125 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 września 2019 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019-09-10 12:59:33
Pełna treść zarządzenia (.pdf) Zaproszenie do konsultacji projektu wraz z formularzem zgłaszania uwag (.pdf) Projekt uchwały (.pdf)  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
2019-05-30 10:32:19
  ...więcej

Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019
2019-02-21 13:22:39
  ...więcej

Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2019
2019-01-15 14:29:31
Pełna treść zarządzenia (.pdf) Wzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego (.docx) Wzór oferty realizacji zadania publicznego (.docx)  ...więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
2019-01-11 14:23:39
Pełna treść zaproszenia oraz wzór formularza zgłoszenia (.pdf)  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018-09-28 09:53:35
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu przedłożenia  ...więcej

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018-09-06 13:45:53
BURMISTRZ GMINY STĘSZEW Z A P R A S Z A do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
2018-05-29 15:04:59
  ...więcej

Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji
2018-03-29 09:03:17
Pełna treść zarządzenia (.pdf) Wzór wniosku o udzielenie dotacji (.doc) Wzór sprawozdania z realizacji zadania (.doc)  ...więcej

Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018
2018-03-27 11:35:48
  ...więcej

Zarządzenie nr 375/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 01 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
2018-03-01 14:25:27
  ...więcej

Zarządzenie nr 373/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 01 marca 2018r.
2018-03-01 14:24:00
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 95
następne