Organizacje pożytku publicznego
Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
2018-01-03 14:44:30
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (.docx) Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (.docx)  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2018 roku
2017-12-19 09:54:10
Treść zaproszenia w formacie .docx Treść zaproszenia w formacie .pdf  ...więcej

Zarządzenie nr 336 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2017
2017-11-02 11:00:15
  ...więcej

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017-10-05 14:32:59
  ...więcej

Zarządzenie nr 326/2017 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
2017-10-05 14:22:54
  ...więcej

Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017-09-11 15:05:30
Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i na podstawie §5 ust.1 Uchwały Nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie okreś  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok
2017-04-11 08:30:26
Pełna treść sprawozdania w formacie .pdf  ...więcej

Zarządzenie nr 280 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2017
2017-03-29 14:39:10
  ...więcej

Zarządzenie nr 276 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
2017-02-27 15:38:19
Pełna treść zarządzenia (.doc)  ...więcej

Zarządzenie nr 273/2017 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2017
2017-02-07 13:43:16
Pełna treść zarządzenia (.docx)  ...więcej

Zarządzenie nr 259 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
2017-01-02 14:42:08
Pełna treść zarządzenia (.doc) Wzór oferty realizacji zadania publicznego (.docx) Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (.docx)  ...więcej

Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.
2016-12-20 13:02:48
I. Informacje ogólne  1. Na podstawie art.15.ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016-10-06 09:48:06
   Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu p  ...więcej

Konsultacje w sprawie: : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016-09-08 11:30:12
  BURMISTRZ GMINY STĘSZEW Z A P R A S Z A do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok
2016-04-22 13:21:07
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.Zgodnie z art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 160/2016 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 marca 2016r.w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2016.
2016-03-03 13:42:11
ZARZĄDZENIE NR 160/2016Burmistrza Gminy Stęszewz dnia 3 marca 2016r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2016. Na podstawie art.15 ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietni  ...więcej

Zarządzenie nr 152/2016 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
2016-02-09 10:25:25
  ...więcej

Zarządzenie nr 149/2016 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2016
2016-01-29 08:39:23
  ...więcej

Zarządzenie nr 139/2015 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
2015-12-29 14:18:55
Treść zarządzenia w formacie .doc Wzór oferty w formacie .doc  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2016 roku.
2015-12-22 12:06:03
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2016 roku. BURMISTRZ GMINY STĘSZEW zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 u  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 90
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl