Zarządzenie nr 37 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 lipca 2024 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2024.
2024-07-01 14:38:49
Treść zarządzenia ( .pdf )  ...więcej

Zarządzenie nr 14 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy w roku 2024
2024-06-05 13:53:16
Treść zarządzenia (.pdf) Wzór sprawozdania (.docx) Wzór oferty (.docx) Załącznik do sprawozdania (.docx)  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
2024-05-17 14:36:00
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023  ...więcej

Zarządzenie nr 581 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
2024-03-11 13:32:28
  ...więcej

Zarządzenie nr 579 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2024
2024-03-08 15:04:12
  ...więcej

Zarządzenie nr 572 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2024
2024-02-12 15:43:39
  ...więcej

Zarządzenie nr 564 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2024
2024-02-07 07:54:27
  ...więcej

Zarządzenie nr 563 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy w roku 2024
2024-02-06 08:18:49
  ...więcej

Zarządzenie nr 547 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2024 roku ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2024
2024-01-03 14:56:22
  ...więcej

Zarządzenie nr 545 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2024
2023-12-29 08:01:01
  ...więcej

Zarządzenie nr 542 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2023-12-14 11:46:15
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
2023-11-27 14:45:14
  ...więcej

Zarządzenie nr 538 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy w roku 2024
2023-11-24 08:14:14
  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
2023-10-13 09:00:55
  ...więcej

Zaproszenie do konsultacji projektu
2023-09-19 12:24:11
  ...więcej

Zarządzenie nr 507 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
2023-09-19 12:20:56
  ...więcej

Zarządzenie nr 496 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadań publicznych w roku 2023
2023-08-29 14:06:46
  ...więcej

Zarządzenia nr 490 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023
2023-07-14 07:37:07
  ...więcej

Zarządzenie nr 489 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023
2023-07-13 12:22:58
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022
2023-05-22 10:37:55
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 136
następne