Zarządzenie nr 12 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie inwentaryzacji
druków ścisłego zarachowania

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:45:12 | Data modyfikacji: 2020-02-03 15:02:52.
Zarządzenie nr 11 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia
osoby wykonującej czynności z zakresu prawa
pracy wobec Burmistrza Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 11 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:45:02 | Data modyfikacji: 2019-01-14 14:22:26.
Zarządzenie nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia
Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:44:49 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:05:02.
Zarządzenie nr 9 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia (.pdf)
Załącznik do zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:44:38 | Data modyfikacji: 2020-02-03 15:15:49.
Zarządzenie nr 8 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania dyrektorów samorządowych
instytucji kultury, dla których organizatorem
jest gmina Stęszew
 Zarządzenie nr 8 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:44:28 | Data modyfikacji: 2019-01-14 14:12:58.
Zarządzenie nr 7 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia (.pdf)
Załącznik do zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:44:17 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:56:48.
Zarządzenie nr 6 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
21 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:46:09 | Data modyfikacji: 2020-01-17 10:29:36.
Zarządzenie nr 5 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie: inwentaryzacji
pozostałych środków trwałych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:44:21 | Data modyfikacji: 2020-01-21 11:02:54.
Zarządzenie nr 4 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
12 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 1 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 2 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 3 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 4 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 5 do zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:44:07 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:46:57.
Zarządzenie nr 3 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania
członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia
regulaminu jej działania

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:43:53 | Data modyfikacji: 2020-01-21 11:10:09.
Zarządzenie nr 2 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
28 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia
składu i zasad powołania Gminnej Rady Sportu
oraz ustalenia regulaminu jej działania

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:43:42 | Data modyfikacji: 2020-01-21 11:14:00.
Zarządzenie nr 1 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
26 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia (.pdf)
Załącznik do zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:47:46 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:00:27.
Zarządzenie nr 442 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Załącznik nr 2 do zarządzenia
Załącznik nr 3 do zarządzenia
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:36:48 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:33:09.
Zarządzenie nr 441 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2918 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:22:16 | Data modyfikacji: 2020-02-21 14:26:58.
Zarządzenie nr 440 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu szkolno -
Przedszkolnego w Strykowie

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:17:26 | Data modyfikacji: 2020-02-21 14:19:49.
Zarządzenie nr 439 w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 439 (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:21:13 | Data modyfikacji: 2018-11-14 10:23:43.
Zarządzenie nr 438 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 438 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Steszew Gmina | Data wprowadzenia: 2018-11-07 16:30:26.
Zarządzenie nr 437 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia
do przekazywania sprawozdań
 Zarządzenie nr 437 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do przekazywania sprawozdań

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 16:28:23 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:05:34.
Zarządzenie nr 436 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2019 - 2022

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 16:28:13 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:48:22.
Zarządzenie nr 435 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie projektu
budżetu Gminy Stęszew na 2019 rok

Treść zarządzenia (.pdf)
Projekt (.pdf)
Uzasadnienie (.pdf)
Załącznik nr 1 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 2 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 3 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 4 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 5 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 6 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 7 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 8 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 9 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 10 do zarządzenia (.pdf)
Pozostałe informacje część 1 (.pdf)
Pozostałe informacje część 2 (.pdf)

Wersja skanowana:

Zarządzenie część 1 (.pdf)

Zarządzenie część 2 (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 16:27:56 | Data modyfikacji: 2020-02-04 08:32:39.
Zarządzenie nr 434 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 października 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w użyczenie
 Zarządzenie nr 434 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 08:37:14.
Zarządzenie nr 433 Burmistrza Gminy Stęszew
dnia 25 października 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 433 Burmistrza Gminy Stęszew dnia 25 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 19:54:16 | Data modyfikacji: 2018-10-26 19:54:39.
Zarządzenie nr 432 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 października 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie, ul.
Bukowska 2, 62-060 Stęszew

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-25 14:10:49 | Data modyfikacji: 2020-02-21 13:01:12.
Zarządzenie nr 431 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 października 2018 roku w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 431 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:29:51.
Zarządzenie nr 430 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2018 roku zmieniające
Zarządzenie nr 63 Burmistrza stęszewa z dnia 2
czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 430 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 63 Burmistrza stęszewa z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:23:08 | Data modyfikacji: 2018-10-25 14:07:57.
Zarządzenie nr 429 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2018 roku w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie
Stęszew
 Zarządzenie nr 429 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:22:54 | Data modyfikacji: 2018-10-25 14:05:03.
Zarządzenie nr 428 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2018 roku w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewia

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:22:43 | Data modyfikacji: 2020-02-24 12:16:01.
Zarządzenie nr 427 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 października 2018 roku w sprawie:
powołania komisji do spraw wyodrębnienia
możliwych do realizacji zadań zgłoszonych w
ramach akcji wykorzystania 100000 zł z budżetu
gminy Stęszew na rok 2019
 Zarządzenie nr 427 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 października 2018 roku w sprawie: powołania komisji do spraw wyodrębnienia możliwych do realizacji zadań zgłoszonych w ramach akcji wykorzystania 100000 zł z budżetu gminy Stęszew na rok 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:22:34 | Data modyfikacji: 2018-10-25 14:02:56.
Zarządzenie nr 426 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 października 2018 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:22:23 | Data modyfikacji: 2020-01-17 14:25:01.
Zarządzenie nr 425 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 425 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-08 13:09:56.
Zarządzenie nr 424 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie
powołania operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-08 13:08:24 | Data modyfikacji: 2020-01-27 13:43:03.
Zarządzenie nr 423 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 423 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-08 13:08:07 | Data modyfikacji: 2018-10-25 13:56:02.
Zarządzenie nr 422 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 września 2018 roku w sprawie założeń
do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2019 rok

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-24 10:25:24 | Data modyfikacji: 2020-01-28 07:35:05.
Zarządzenie nr 421 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 421 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-20 12:16:08.
Zarządzenie nr 420 Burmistrza Gminy Stęszew z 18
września 2018 roku w sprawie powołania zespołu
do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego
dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach
złożonego przez Gminę Stęszew wniosku o
dofinansowanie ze środków UE w ramach
następujących projektów
 Zarządzenie nr 420 Burmistrza Gminy Stęszew z 18 września 2018 roku w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach złożonego przez Gminę Stęszew wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach następujących projektów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-20 12:12:34 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:05:44.
Zarządzenie nr 419 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 419 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:27:19.
Zarządzenie nr 418 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 września 2018 roku w sprawie
upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew
osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m. st.
Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 Zarządzenie nr 418 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2018 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:25:55 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:02:40.
Zarządzenie nr 417 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonania
zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad
powiatów, województw i rad dzielnic m. st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 Zarządzenie nr 417 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:25:42 | Data modyfikacji: 2018-09-25 08:55:06.
Zarządzenie nr 416 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 września 2018 roku w sprawie "Planu
Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew"
 Zarządzenie nr 416 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 września 2018 roku w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:01:19.
Zarządzenie nr 415 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 września 2018 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 415 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 września 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:58:52 | Data modyfikacji: 2018-09-25 08:50:32.
Zarządzenie nr 414 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 414 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-07 11:06:14.
Zarządzenie nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 września 2018 roku w sprawie :
przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
 Zarządzenie nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:56:57 | Data modyfikacji: 2018-09-06 14:02:30.
Zarządzenie nr 412 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 412 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:56:10 | Data modyfikacji: 2018-09-07 11:02:38.
Zarządzenie nr 411 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w
Stęszewie
 Zarządzenie nr 411 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:55:58 | Data modyfikacji: 2018-09-25 08:47:44.
Zarządzenie nr 410 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Strykowie
 Zarządzenie nr 410 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:55:48 | Data modyfikacji: 2018-09-25 08:45:15.
Zarządzenie nr 409 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plalatów komitetów
wyborczych
 Zarządzenie nr 409 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plalatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:55:31 | Data modyfikacji: 2018-09-25 08:43:04.
Zarządzenie nr 408 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 10:37:21 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:38:49.
Zarządzenie nr 407 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Miejskim Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 407 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 10:32:57.
Zarządzenie nr 406 Burmistrza Gminy Stęszew z 13
sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 406 Burmistrza Gminy Stęszew z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:39:23.
Zarządzenie nr 405 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie instrukcji
przechowywania i archiwizowania dokumentacji
związanej z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków unijnych przez
Gminę Stęszew
 Zarządzenie nr 405 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:37:04 | Data modyfikacji: 2018-08-17 10:30:49.
Zarządzenie nr 404 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 404 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:36:51 | Data modyfikacji: 2018-08-14 09:43:30.
Zarządzenie nr 403 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 403 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:36:41 | Data modyfikacji: 2018-08-17 10:27:34.
Zarządzenie nr 402 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 402 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:36:29 | Data modyfikacji: 2018-08-17 10:25:53.
Zarządzenie nr 401 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zniesienia
klauzuli dokumentów wytworzonych i
przechowywanych w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 401 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zniesienia klauzuli dokumentów wytworzonych i przechowywanych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:36:18 | Data modyfikacji: 2018-08-17 10:24:02.
Zarządzenie nr 400 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 400 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 16:59:10.
Zarządzenie nr 399 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 399 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 16:57:40 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:52:52.
Zarządzenie nr 398 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie: określania
regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w Urzędzie Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 398 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie: określania regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 16:57:30 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:36:58.
Zarządzenie nr 397 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie
 Zarządzenie nr 397 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 16:57:13 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:14:00.
Zarządzenie nr 396 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół CUW w Stęszewie
 Zarządzenie nr 396 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół CUW w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 16:56:59 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:08:50.
Zarządzenie nr 395 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 395 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 16:56:44 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:03:46.
Zarządzenie nr 394 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 394 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 16:56:33 | Data modyfikacji: 2018-08-03 11:52:19.
Zarządzenie nr 393 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Przedszkola w Stęszewie, ul. Janusza Korczaka 2,
62-060 Stęszew
 Zarządzenie nr 393 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola w Stęszewie, ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-07-03 14:09:34 | Data modyfikacji: 2018-07-03 14:15:00.
Zarządzenie nr 392 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 392 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-06-28 11:02:08.
Zarządzenie nr 391 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w
Strykowie przy ul. Parkowej nr 7
 Zarządzenie nr 391 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Strykowie przy ul. Parkowej nr 7

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-06-20 09:52:41.
Zarządzenie nr 390 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji rządowego programu "Dobry start"
 Zarządzenie nr 390 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-06-20 09:49:28 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:11:23.
Zarządzenie nr 389 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 389 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-06-08 20:28:26 | Data modyfikacji: 2018-06-08 20:31:41.
Zarządzenie nr 388 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 388 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-06-08 20:28:15 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:07:44.
Zarządzenie nr 387 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia
inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 387 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-06-08 20:28:03 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:03:35.
Zarządzenie nr 386 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zakazu podlewania
ogrodów przydomowych, trawników i upraw polowych
wodą pochodzącą z wodociągu gminnego oraz
używania wody z wodociągu do celów innych niż
socjalno - bytowych i dla zwierząt
 Zarządzenie nr 386 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, trawników i upraw polowych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego oraz używania wody z wodociągu do celów innych niż socjalno - bytowych i dla zwierząt

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:10:33.
Zarządzenie nr 385 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 maja 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 385 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:08:26 | Data modyfikacji: 2018-05-08 10:26:02.
Zarządzenie nr 384 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 maja 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Strykowie
przy ul. Parkowej nr 7
 Zarządzenie nr 384 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Strykowie przy ul. Parkowej nr 7

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:08:17 | Data modyfikacji: 2018-05-08 10:19:03.
Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:07:44 | Data modyfikacji: 2018-05-09 11:24:05.
Zarządzenie nr 382 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
do stosowania instrukcji bezpieczeństaw
pożarowego Nowy Budynek Urzędu Gminy w
Stęszewie ul. Poznańska 11
 Zarządzenie nr 382 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji bezpieczeństaw pożarowego Nowy Budynek Urzędu Gminy w Stęszewie ul. Poznańska 11

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:07:35 | Data modyfikacji: 2018-05-09 11:21:04.
Zarządzenie nr 381 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyznaczenia
pracowników do opiniowania wniosków pod
względem zasadności udzielenia dotacji na rok
2018
 Zarządzenie nr 381 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyznaczenia pracowników do opiniowania wniosków pod względem zasadności udzielenia dotacji na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:07:24 | Data modyfikacji: 2018-05-09 11:17:09.
Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia o
możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji
 Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:07:12 | Data modyfikacji: 2018-05-09 11:13:06.
Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2018
 Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:06:54 | Data modyfikacji: 2018-05-09 11:04:48.
Zarządzenie nr 378 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 378 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:55:28.
Zarządzenie nr 377 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 377 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-03-12 13:37:18.
Zarządzenie nr 376 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 376 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-03-09 09:47:40.
Zarządzenie nr 375 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 01 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2018.
 Zarządzenie nr 375/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 01 marca 2018r.

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:27:25 | Data modyfikacji: 2018-03-01 14:29:56.
Zarządzenie nr 374 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w kolejnych przetargach na sprzedaż
nieruchomości położonych w Stęszewie i
Strykowie
 Zarządzenie nr 374 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Stęszewie i Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 21:38:01 | Data modyfikacji: 2018-02-28 22:15:39.
Zarządzenie nr 373 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 lutego 2018r.Zmieniające Zarządzenie
Nr 372/2018 z dnia 9 lutego 2018r. Burmistrza
Gminy Stęszew w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań publicznych w roku 2018.
 ZARZĄDZENIE NR 373/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2018r.Zmieniające Zarządzenie Nr 372/2018 z dnia 9 lutego 2018r. Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:11:31.
Zarządzenie nr 372 Burmistrza Gminy Stęszew z 9
lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań publicznych w roku 2018
 Zarządzenie nr 372 Burmistrza Gminy Stęszew z 9 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:57:38 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:31:30.
Zarządzenie nr 371 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 371 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:16:57 | Data modyfikacji: 2018-02-09 11:18:40.
Zarządzenie nr 370 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie nr 370 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:07:32.
Zarządzenie nr 369 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej
 Zarządzenie nr 369 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:03:32.
Zarządzenie nr 368 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 368 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:56:07.
Zarządzenie nr 367 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 367 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:53:25.
Zarządzenie nr 365 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia w
życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu
dokumentów finansowo - księgowych oraz
dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 365 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:50:15 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:59:25.
Zarządzenie nr 363
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:50:03.
Zarządzenie nr 362 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2018 roku
 Zarządzenie nr 362 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:48:11.
Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2018

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:45:01 | Data modyfikacji: 2020-01-21 13:17:32.
Zarządzenie nr 360 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 360 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:16:40 | Data modyfikacji: 2018-01-03 11:18:07.
Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:16:40
Data modyfikacji: 2018-01-03 11:18:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak