Wybory Samorządowe 2018

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje
dotyczące wyborów samorządowych można
znaleźć na stronach internetowych Państwowej
Komisji Wyborczej

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:09:05 | Data modyfikacji: 2018-08-24 08:54:39.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:17:40.
Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące
rejestracji komitetów wyborczych oraz zgłaszania
kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Komunikaty Komisarzy Wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:21:39 | Data modyfikacji: 2018-08-24 08:55:04.
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20
sierpnia 2018 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:36:41.
Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych
 Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:42:32.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23
sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Stęszewie
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:51:25.
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20
sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich
numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie
powiatowej komisji wyborczej
 Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 11:08:32.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 roku o podziale
Województwa na okręgi wyborcze w celu
przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 roku o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-29 08:37:31.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:13:17.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do organów jednostek
samorządu terytorialnego
 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:17:39.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:21:59.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:26:15.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 8 września 2018 roku w sprawie powołania
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 8 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:27:27.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o
składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:49:03 | Data modyfikacji: 2018-09-11 07:12:49.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o
pełnionych dyżurach w celu przyjmowania do
zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na
radnych do Rady Miejskiej Gminy Stęszew oraz
zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy
Stęszew
 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o pełnionych dyżurach w celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Stęszew oraz zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:52:08.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Poznaniu z 10 września 2018 roku o siedzibie i
dyżurach
 Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z 10 września 2018 roku o siedzibie i dyżurach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 12:34:00.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14
września 2018 roku
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 września 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:39:03.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14
września 2018 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wyborcom informacji o
sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu,
czasie jego udostępnienia
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-17 12:11:50.
Data wprowadzenia: 2018-09-17 12:11:50
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak