Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje
dotyczące wyborów samorządowych można
znaleźć na stronach internetowych Państwowej
Komisji Wyborczej

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:09:05 | Data modyfikacji: 2018-08-24 08:54:39.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:17:40.
Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące
rejestracji komitetów wyborczych oraz zgłaszania
kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Komunikaty Komisarzy Wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:21:39 | Data modyfikacji: 2018-08-24 08:55:04.
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20
sierpnia 2018 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:36:41.
Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych
 Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:42:32.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23
sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Stęszewie
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:51:25.
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20
sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich
numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie
powiatowej komisji wyborczej
 Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 11:08:32.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 roku o podziale
Województwa na okręgi wyborcze w celu
przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 roku o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-29 08:37:31.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:13:17.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do organów jednostek
samorządu terytorialnego
 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:17:39.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:21:59.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:26:15.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 8 września 2018 roku w sprawie powołania
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 8 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:27:27.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o
składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:49:03 | Data modyfikacji: 2018-09-11 07:12:49.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o
pełnionych dyżurach w celu przyjmowania do
zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na
radnych do Rady Miejskiej Gminy Stęszew oraz
zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy
Stęszew
 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o pełnionych dyżurach w celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Stęszew oraz zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:52:08.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Poznaniu z 10 września 2018 roku o siedzibie i
dyżurach
 Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z 10 września 2018 roku o siedzibie i dyżurach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 12:34:00.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14
września 2018 roku
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 września 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:39:03.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14
września 2018 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wyborcom informacji o
sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu,
czasie jego udostępnienia
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-17 12:11:50.
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o
obwodowych komisjach wyborczych ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds.
ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Termin
na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów.
Termin losowania.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o obwodowych komisjach wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Termin na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów. Termin losowania.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:17:35.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:34:37 | Data modyfikacji: 2018-10-02 10:36:44.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o
przyznanych numerach list kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 07:37:01.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o
zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w
wyborach Burmistrza Gminy Stęszew zarządzonych
na dzień 21 października 2018 roku
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Stęszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 07:43:32.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:04:16.
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie
dowozów wyborców

Informuję mieszkańców miejscowości Twardowo oraz Srocko Małe Wieś, Zaparcin, Wronczyn, Sapowice Jeziorki, Trzebaw, Łódź, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dowozu wyborców do lokalu wyborczego w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Trasa autobusu:


odjazd o godz. 11.00 - TWARDOWO (koło domu sołtysa) – SROCKO MAŁE WIEŚ (koło domu sołtysa) - STĘSZEW


odjazd o godz. 12.15 - ZAPARCIN (przystanek PKS) – WRONCZYN (przystanek PKS i szkolny) – MODRZE


odjazd o godz. 14.00 - SAPOWICE (przystanek PKS i świetlica wiejska) – JEZIORKI


odjazd o godz. 15.30 - TRZEBAW (przystanek szkolny) – ŁÓDŹ

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-05 12:26:53 | Data modyfikacji: 2018-10-05 12:28:02.
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw
przeprowadzenia głosowania o składach komisji
 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania o składach komisji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-16 11:39:47 | Data modyfikacji: 2018-10-16 12:13:38.
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw
ustalenia wyników głosowania o składach komisji
 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania o składach komisji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-16 11:42:25 | Data modyfikacji: 2018-10-16 11:45:27.
Informacja o zakresie obowiązków urzędników
wyborczych

   Uprzejmie informujemy, że osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz udzielanie pomocy tym komisjom, jak również przekazywanie im wyjaśnień i wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarza wyborczego jest urzędnik wyborczy Pani Karolina Anna Simon, powołana dla obszaru gminy Stęszew przez szefa Krajowego Biura Wyborczego.
   Poniżej zakres obowiązków urzędnika wyborczego:

Zakres obowiązków (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-16 14:26:01 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:33:29.
Informacja o dowozie osób do lokali wyborczych

W dniu wyborów samorządowych - 21.10.2018, istnieje możliwość dowozu osób z niepełnosprawnościami i/lub starszych do lokali wyborczych specjalnie do tego przystosowanym busem.

Bus będzie dostępny w godzinach 8:00 – 18:00.
W celu umówienia takiego przewozu, prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy Stęszew, pod numerem 61 8 197 122. Również w dniu wyborów Samorządowych w godz. 8-18.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-17 09:54:03 | Data modyfikacji: 2018-10-17 09:55:05.
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:02:54.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Burmistrza Gminy Stęszew
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-22 13:27:51.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Rady Miejskiej Gminy Stęszew
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-22 13:31:39.
Zbiorcze zestawienie informacji z protokołów
obwodowych w wyborach na Burmistrza

Zestawienie zbiorcze (.xlsx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:10:09 | Data modyfikacji: 2018-10-23 11:14:58.
Zbiorcze zestawienie informacji z protokołów w
okręgach w wyborach do Rady Gminy

Zestawienie zbiorcze (.xlsx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-23 11:11:04 | Data modyfikacji: 2018-10-23 11:19:35.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 24 października 2018 roku o wynikach
wyborów do rad na obszarze województwa
wielkopolskiego - Wyciąg
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego - Wyciąg

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-29 09:16:26.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 24 października 2018 roku o wynikach
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa wielkopolskiego -
Wyciąg
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego - Wyciąg

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-29 09:21:45.
Data wprowadzenia: 2018-10-29 09:21:45
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak