Urzędy i Instytucje

Urząd Miejski Gminy Stęszew, Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060,
 tel. 618-197-120, fax 618-134-287

Nr konta:

54 9048 0007 0027 3550 2000 0001
GBS MOSINA O/STĘSZEW

Strona internetowa Gminy Stęszew - www.steszew.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP: /t263vg0jhb/SkrytkaESP

e-mail: urzadgminy@steszew.pl

Zastępca Burmistrza: zastepca@steszew.pl

Sekretarz: sekretarz@steszew.pl

Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Nowiński, iod@comp-net.pl


B I P jednostek organizacyjnych


TELEFONY  URZĘDU MIEJSKIEGO  GMINY STĘSZEW

 

 Imię i nazwisko

Referat/Stanowisko

Nr telefonu

     

 Mirosław Kałek

Zastępca Burmistrza

618-197-122

 Dorota Stachowiak

Sekretarz Gminy

618-197-122

 Michalina Kruszona

Punkt Informacyjny

618-197-120

 Agnieszka Pawlak

Sekretariat

618-197-122

 Anna Zwierzchowska

Sekretariat, Archiwum

618-197-122

 Weronika Blejwas

Promocja Gminy

618-197-145

 Joanna Tomczak

Promocja Gminy

618-197-145

 Wojciech Bielski

 Gospodarka Gruntami, Obrona Cywilna

618-197-149

 Paweł Ratajczak

 Ochrona Środowiska, Obrona Cywilna

618-197-140

 Beata Szajkowska

 Gospodarka Gruntami

618-197-149

 Barbara Pempera

 Rolnictwo i Ochrona Środowiska

618-197-125 

 Maja Łukowska

Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska

618-197-125

 Marek Rybarski

Leśnictwo i Ochrona Środowiska

618-197-125

 Monika Czaińska

Ochrona Środowiska

618-197-125

 Agata Szklarska

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

 618-197-126

 Łukasz Dudka

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

618-197-126

 Ksenia Głowicka

Środki UE

 618-197-141

 Katarzyna Woltyńska

Inwestycje

 
618-197-141

 Weronika Paździerska

Drogi, Inwestycje

 
618-197-165

 Marzena Marcinkowska

Drogi, Inwestycje

618-197-141

 Marek Pięta

Zamówienia Publiczne, Inwestycje

618-197-141

 Aleksander Alejski

 Drogi

618-197-141

 Krystian Urbaniak

 Drogi, Decyzje zajęcia pasa

618-197-165

 Izabella Rzymyszkiewicz

Skarbnik 

618-197-132

 Jolanta Kociemba

Z-ca Skarbnika

618-197-131

 Hanna Pietrzyk

Finanse

618-197-128

 Magdalena Bączkowska

Księgowość Budżetowa

618-197-131

 Anna Polaczyk

Księgowość Budżetowa

618-197-131

 Estera Masiakowska

Księgowość Budżetowa

618-197-131

 Mikołaj Szymkowiak

Księgowość Budżetowa

618-197-131

 Izabela Borowiak

Księgowość Podatkowa

618-197-139

 Sebastian Szypura 

 Księgowość Podatkowa 

618-197-139 

 Magdalena Urbaniak

Podatki

618-197-130

 Dominika Walkowiak

Podatki

618-197-130

 Mikołaj Baranowski

Podatki

618-197-130 

 Katarzyna Kaźmierowska

Urząd Stanu Cywilnego,

Podatek od środków transportu

618-197-129

618-197-130

 Agata Barczyńska

Urząd Stanu Cywilnego,

Podatek od środków transportu

618-197-129

618-197-130

 Bożena Hudzia

Działalność Gospodarcza 

618-197-136

 Patrycja Przybylak

Pożytek Publiczny, Potwierdzanie profilu zaufanego

618-197-136

 Łucja Minkisiewicz

Ewidencja Ludności

618-197-133

 Róża Pakuła

Ewidencja Ludności

618-197-133

 Aleksandra Stawna

Obsługa Rady

618-197-136

 Marek Baranowski

Radca Prawny

618-197-142

 
 


 

 Wojciech Siwczak

Obsługa Informatyczna

618-197-135

 Marcin Krzyżagórski

Obsługa Informatyczna

618-197-135

 

 

 

 Magdalena Kalemba - Borowczak

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół

618-197-137

 Mirosława Walkowiak

Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej

618-134-062

618-197-124

618-197-127

 • Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Stęszew ul. Poznańska 11, tel. 618-134-011
 • Dom Kultury , Stęszew ul. Poznańska 22A, tel. 618-134-071
 • Muzeum Regionalne w Stęszewie, ul. Rynek, 618-134-012
 • Biblioteka Publiczna w Stęszewie, ul. Rynek 22, 618-134-092

Szkoły

 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie wraz z Filią w Trzebawiu, ul. Poznańska 25, ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew, tel. 813 41 92, 813 43 55
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie, ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew, tel. 813 40 96
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Modrzu, ul. T. Kościuszki 14, ul. T. Kościuszki 36, 62-060 Stęszew, tel. 603 400 386
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach, ul. Pocztowa 12, 62-060 Stęszew, tel. 819 60 87
 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie, Szkoła Filialna w Trzebawiu, ul. Mosińska 1, tel. 813 52 09
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strykowie, ul. Bukowska 2, ul. Szkolna 10, 62-060 Stęszew, tel. 819 69 76
 • Przedszkole w Stęszewie, ul. Korczaka 2, tel. 813 43 45 

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Stęszew, ul. Poznańska 11, tel.: 813 43 98
 • Strykowo, ul. Bukowska, tel.: 813 45 31

Gospodarka Komunalna

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Stęszew ul. Mosińska tel.: 813 41 82.
  Biuletyn Informacji Publicznej ZGKiM
 • Składowisko Odpadów Komunalnych tel.: 509 516 376.
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 506 020 061
 
 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2003-02-10 16:02:00 | Data modyfikacji: 2024-07-01 12:17:55.
Data wprowadzenia: 2003-02-10 16:02:00
Data modyfikacji: 2024-07-01 12:17:55
Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski