Jednostki organizacyjne

Urzędy i Instytucje

Urząd Miejski Gminy Stęszew, Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060,
 tel. (61) 813 40 11, 819 71 20, fax 813 42 87

www.steszew.pl

e-mail:

burmistrz@steszew.pl />zastepca@steszew.pl /> dorota.stachowiak@steszew.pl /> sekretarz@steszew.pl /> skarbnik@steszew.pl /> promocja@steszew.pl /> beata.tadeusz@steszew.pl /> zeas@steszew.pl /> oswiata@steszew.pl /> urzadgminy@steszew.pl /> barbara.pempera@steszew.pl /> marekrybarski@steszew.pl /> maja.lukowska@steszew.pl /> przetargi@steszew.pl /> podatki@steszew.pl /> ops@steszew.pl /> oc@steszew.pl /> baranowski@steszew.pl /> dorota.stachowiak@steszew.pl /> budownictwo@steszew.pl /> inwestycje@steszew.pl /> apasterkiewicz@steszew.pl /> wiesci@steszew.pl /> astawna@steszew.pl /> biurorady@steszew.pl /> ewidencja@steszew.pl /> azwierzchowska@steszew.pl /> usc@steszew.pl /> drogi@steszew.pl /> finanse@steszew.pl /> geodeta@steszew.pl /> geodeta1@steszew.pl /> informacja@steszew.pl /> informatyk@steszew.pl /> kkazmierowska@steszew.pl /> pozytek@steszew.pl />


B I P jednostek organizacyjnych


TELEFONY  URZĘDU MIEJSKIEGO  GMINY STĘSZEW

 

    CENTRALA

61 8134-011

8 1 9 7 – 1 2 0

     

 Imię i nazwisko

Referat

Nr telefonu

     

Mirosław Kałek

Zastępca Burmistrza

8197-122

Dorota Stachowiak


Sekretarz Gminy


8197-143

 Patrycja Przybylak

Organizacyjny-Punkt Informacyjny

8197-122

 Magdalena Bączkowska

Organizacyjny-Sekretariat

8197-122

 Beata Szajkowska

Organizacyjny-Sekretariat

8197-122

Weronika Blejwas

Promocja Gminy

8197-145


Joanna Tomczak

Promocja Gminy

 
8197-145

 Julita Szczepaniak

Gospodarka Gruntami

8197-149

 Wojciech Bielski

 Gospodarka Gruntami, Obrona Cywilna

8197-149

 Barbara Pempera

 Rolnictwo i Ochrona Środowiska

8197-125 

 Maja Łukowska

Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska

8197-125


 Agata Szklarska

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

 
8197-126

 Łukasz Dudka

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

8197-126

 Michał Woźniczak

 Inwestycje

8197-141 


 Dariusz Hałas

 Inwestycje

 
8197-141

 Tomasz Walich

Zamówienia Publiczne

8197-141

 Aleksander Alejski

 Drogi

 8197-141

 

 

8197-128

 Jolanta Kociemba

Z-ca Skarbnika

8197-131

 

 

 

 Estera Masiakowska

Księgowość Budżetowa

8197-131

 Izabella Rzymyszkiewicz

Skarbnik

8197-131

 Izabela Borowiak

Księgowość Podatkowa

8197-139

 Sebastian Szypura 

Księgowość Podatkowa 

8197-139 

 Magdalena Urbaniak

Podatki

8197-130

 Katarzyna Kaźmierowska

Urząd Stanu Cywilnego, Podatek od środków transportu

8197-130

 Dominika Walkowiak

 Podatki

8197-130 


 Bożena Hudzia
 


Ewidencja Działalności Gospodarczej
 
 
8197-136

 Łucja Minkisiewicz

Ewidencja Ludności

8197-133

 Róża Pakuła

Ewidencja Ludności

8197-133

 Anna Zwierzchowska

Urząd Stanu Cywilnego

8197-129

 Aleksandra Stawna

Obsługa Rady

8197-136

 Marek Baranowski

Radca Prawny

8197-144

 
 Maria Makowska

Radca Prawny

8197-144

 Janina Węcławek

Ubezpieczenie Społeczne Rolników

8197-140

 Wojciech Siwczak

Obsługa Informatyczna

8197-135

 ZEAS

 

8197-137

 OPS

Kierownik

8134-062

8197-124

8197-127

 • Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Stęszew ul. Poznańska 11, tel. 813 40 11
 • Dom Kultury , Stęszew ul. Poznańska 22A, tel. 813 40 71
 • Muzeum Regionalne w Stęszewie, ul. Rynek, 813 40 12
 • Biblioteka Publiczna w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 813 40 92
  - Organizacja biblioteki
  - Majątek biblioteki
  - Uchwała w sprawie statutu biblioteki 
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 813 43 98
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie, ul. Bukowska, tel. 813 45 31

Szkoły

 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie wraz z Filią w Trzebawiu, ul. Poznańska 25, ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew, tel. 813 41 92, 813 43 55
  - Szkolny Biuletyn Informacji Publicznej 
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie, ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew, tel. 813 40 96


 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Modrzu, ul. T. Kościuszki 14, ul. T. Kościuszki 36, 62-060 Stęszew, tel. 819 57 72
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach, ul. Plac Parkowy 7, 62-060 Stęszew, tel. 819 60 87
 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie, Szkoła Filialna w Trzebawiu, ul. Mosińska 1, tel. 813 52 09
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strykowie, ul. Bukowska 2, ul. Szkolna 10, 62-060 Stęszew, tel. 819 69 76
 • Przedszkole w Stęszewie, ul. Korczaka 2, tel. 813 43 45 

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Stęszew, ul. Poznańska 11, tel.: 813 43 98
 • Strykowo, ul. Bukowska, tel.: 813 45 31

Gospodarka Komunalna

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Stęszew ul. Mosińska tel.: 813 41 82.
  Biuletyn Informacji Publicznej ZGKiM
 • Składowisko Odpadów Komunalnych tel.: 509 516 376.
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 506 020 061
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2003-02-10 16:02:00 | Data modyfikacji: 2019-11-15 11:17:07.
Data wprowadzenia: 2003-02-10 16:02:00
Data modyfikacji: 2019-11-15 11:17:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak