Zarządzenie nr 2/2010 Burmistrza Stęszewa z dnia 21 grudnia 2010 roku
2011-01-18 10:57:53
w sprawie: wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew    Na podstawie art. 40 ust. 4  ...więcej

Zarządzenie nr 1/2010 Burmistrza Gminy stęszew z dnia 3 grudnia 2010 roku
2011-01-18 09:16:04
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. nr 97, poz. 674 z 2006 roku ze z  ...więcej

Zarządzenia Nr 296 i 297 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 listopada 2010 r.
2010-11-16 09:22:03
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  296  BURMISTRZA    STĘSZEWAz dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2011 rok  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8   ...więcej

Zarządzenia Nr 294 i 295 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 listopada 2010 r.
2010-11-16 09:19:24
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  294   BURMISTRZA    STĘSZEWAz dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wydzierżawienia  nieruchomości rolnych Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o s  ...więcej

Zarządzenie Nr 293 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 8 listopada 2010r.
2010-11-10 07:44:15
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   293BURMISTRZA    STĘSZEWAz dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie: wydzierżawienia lokalu  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.  ...więcej

Zarządzenie Nr 292 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 3 listopada 2010r.
2010-11-10 07:42:03
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  292BURMISTRZA    STĘSZEWAz dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  ...więcej

Zarządzenia Nr 280 i 281 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 14 września 2010 r.
2010-09-14 12:31:32
ZARZĄDZENIE  NR 280/2010Burmistrza Gminy Stęszewz dnia 14 września  2010 roku w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji. Na podstawie § 3 uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września   ...więcej

Zarządzenie Nr 278 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 26 sierpnia 2010r.
2010-08-27 11:07:34
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  278BURMISTRZA  STĘSZEWAz dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie          ...więcej

Zarządzenie Nr 274 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 21 lipca 2010r.
2010-07-21 14:55:40
Zarządzenie Nr 274BURMISTRZA  STĘSZEWAz dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591,  ...więcej

Zarządzenie Nr 272 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 5 lipca 2010r.
2010-07-09 14:56:04
Zarządzenie Nr 272BURMISTRZA  STĘSZEWAz dnia 5 lipca 2010r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591,   ...więcej

Zarządzenie Nr 269 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 29 czerwca 2010r.
2010-07-06 08:09:25
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  269BURMISTRZA  STĘSZEWAz dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie           &nb  ...więcej

Zarządzenia Nr 270 i 271 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 1 lipca 2010 roku
2010-07-06 07:40:02
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  270    BURMISTRZA   STĘSZEWAz dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie        &n  ...więcej

Zarządzenie nr 268 Burmistrza Stęszewa z 28 czerwca 2010
2010-07-04 19:39:36
Zarządzenie Nr 268BURMISTRZA STĘSZEWAz dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: wydzierżawienia i użyczenia na okres 3 lat gruntów gminnych położonych w Tomicach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ...więcej

Zarządzenie Nr 264 Burmistrza Stęszewa z dnia 2 czerwca 2010 roku
2010-06-02 13:50:56
w sprawie: użyczenia nieruchomości gminnej położonej w Witoblu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zm.) BURMISTRZ STĘSZEWA zarządza, co następuj  ...więcej

Zarządzenie nr 262 Burmistrza Stęszewa z 25 maja 2010 r.
2010-05-26 09:20:05
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  262BURMISTRZA    STĘSZEWAz dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o sa  ...więcej

Zarządzenie Nr 259 Burmistrza Stęszewa z 12 maja 2010 roku
2010-05-17 14:47:53
Zarządzenie Nr 259BURMISTRZA STĘSZEWAz dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Stęszew Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ...więcej

Zarządzenie nr 256 Burmistrza Stęszewa z 7 maja 2010
2010-05-10 11:37:46
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  256BURMISTRZA   STĘSZEWAz dnia 07 maja 2010 r. w sprawie: wydzierżawienia lokalu użytkowego  Na podstawie  § 2 pkt. 4 i pkt. 5 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXVIII/308  ...więcej

Zarządzenie Nr 254 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 4 maja 2010r.
2010-05-07 07:15:51
Zarządzenie Nr 254BURMISTRZA STĘSZEWAz dnia 4 maja 2010r. w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Stęszew Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t  ...więcej

Zarządzenie Nr 252 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 27 kwietnia 2010r.
2010-04-28 08:21:15
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.  Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (t.j. z 2004 r. D  ...więcej

Zarządzenie Nr 249 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 12 kwietnia 2010r.
2010-04-12 15:12:05
Zarządzenie Nr 249BURMISTRZA  STĘSZEWAz dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie: wydzierżawienia na okres 15 lat nieruchomości położonej w Tomicach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 25
następne