Zarządzenie nr 257 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do występowania o udostępnienie
danych z Centralnej Ewidencji Kierowców
 Zarządzenie nr 257 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do występowania o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:37:25 | Data modyfikacji: 2017-03-07 12:25:42.
Zarządzenie nr 256 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 256 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:37:15 | Data modyfikacji: 2017-01-05 07:19:11.
Zarządzenie nr 255 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie inwentaryzacji
druków ścisłego zarachowania
 Zarządzenie nr 255 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:37:04 | Data modyfikacji: 2017-01-05 10:41:39.
Zarządzenie nr 254 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 254 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:37:10.
Zarządzenie nr 253 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji
 Zarządzenie nr 253 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:35:35 | Data modyfikacji: 2017-01-05 10:38:56.
Zarządzenie nr 252 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie:
scentralizowanych zasad rozliczania podatku od
towarów i usług, prowadzenia ewidencji
sprzedaży i zakupów dla celów podatku oraz
sporządzania deklaracji cząstkowych VAT-7 przez
jednostki i zakład budżetowy Gminy Stęszew

Część 1


Część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:35:24 | Data modyfikacji: 2017-01-05 10:28:30.
Zarządzenie nr 2510 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 2510 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:35:14 | Data modyfikacji: 2017-01-05 10:18:57.
Zarządzenie nr 250 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 250 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:35:03 | Data modyfikacji: 2017-01-05 10:15:50.
Zarządzenie nr 249 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w
Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 249 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:34:53 | Data modyfikacji: 2017-01-05 10:12:24.
Zarządzenie nr 248 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w
Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 248 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:34:44 | Data modyfikacji: 2017-01-05 10:09:45.
Zarządzenie nr 247 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
 Zarządzenie nr 247 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:34:34 | Data modyfikacji: 2017-01-05 10:05:13.
Zarządzenie nr 246 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 246 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:27:21.
Zarządzenie nr 245 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 245 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:55:51.
Zarządzenie nr 244 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 listopada w sprawie: upoważnienie dla
Zastępcy Skarbnika Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 244 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 listopada w sprawie: upoważnienie dla Zastępcy Skarbnika Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:54:10 | Data modyfikacji: 2016-12-05 15:58:19.
Zarządzenie nr 243 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 243 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:55:03.
Zarządzenie nr 242 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 242 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:53:41 | Data modyfikacji: 2016-11-28 15:36:25.
Zarządzenie nr 241 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 241 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:52:57.
Zarządzenie nr 240 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: udzielenia
upoważnienia Joannie Zaborskiej - sekretarz gminy
 Zarządzenie nr 240 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Joannie Zaborskiej - sekretarz gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:50:54 | Data modyfikacji: 2016-12-05 15:51:42.
Zarządzenie nr 239 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 listopada 2016 roku
 Zarządzenie nr 239 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 listopada 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:50:46 | Data modyfikacji: 2016-12-05 15:48:42.
Zarządzenie nr 238 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2017 - 2020
 Zarządzenie nr 238 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:50:37 | Data modyfikacji: 2016-12-05 16:05:17.
Zarządzenie nr 237 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie projektu
budżetu Gminy Stęszew na 2017 rok

Część 1, Część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:50:27 | Data modyfikacji: 2016-12-05 15:42:11.
Zarządzenie nr 236 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 236 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:02:13.
Zarządzenie nr 235 Burmistrza Gminy Stęszew z 28
października 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 Zarządzenie nr 235 Burmistrza Gminy Stęszew z 28 października 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:00:44 | Data modyfikacji: 2016-12-05 12:12:35.
Zarządzenie nr 234 Burmistrza Gminy Stęszew z 25
października 2016 roku w sprawie wprowadzenia w
życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu
dokumentów finansowo - księgowych oraz
dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 234 Burmistrza Gminy Stęszew z 25 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:00:35 | Data modyfikacji: 2016-12-05 12:03:23.
Zarządzenie nr 233 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 października 2016 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu
 Zarządzenie nr 233 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 października 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-25 07:09:36.
Zarządzenie nr 232 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 października 2016 roku w sprawie:
powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia
szacowania
 Zarządzenie nr 232 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-25 07:08:19 | Data modyfikacji: 2016-12-05 11:57:25.
Zarządzenie nr 231 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 października 2016 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 231 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-17 15:33:37.
Zarządzenie nr 230 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 października 2016 roku w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 Zarządzenie nr 230 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-17 14:58:15.
Zarządzenie nr 229 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 października 2016 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 229 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-10 10:51:50.
Zarządzenie nr 228 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 października 2016 roku w sprawie:
zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami
dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 -
2022 wraz z planem inwestycyjnym"
 Zarządzenie nr 228 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 października 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2022 wraz z planem inwestycyjnym"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-06 11:31:00.
Zarządzenie nr 227 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 227 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:45:13 | Data modyfikacji: 2016-10-04 10:45:43.
Zarządzenie nr 226 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 września 2016 roku w sprawie: Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

Treść zarządzenia (.pdf)


Treść regulaminu (.pdf)


Załączniki do regulaminu (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:43:41 | Data modyfikacji: 2017-01-17 09:27:29.
Zarządzenie nr 225 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 225 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 września 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:43:24 | Data modyfikacji: 2016-10-04 11:15:50.
Zarządzenie nr 224 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 września 2016 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia część 1
Tręść zarządzenia część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:43:14 | Data modyfikacji: 2016-10-06 11:24:49.
Zarządzenie nr 223 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 września 2016 roku w sprawie:
przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji na
wyodrębnionym terenie Stęszewa
 Zarządzenie nr 223 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 września 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji na wyodrębnionym terenie Stęszewa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:43:02 | Data modyfikacji: 2016-10-06 10:56:00.
Zarządzenie nr 222 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 września 2016 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia część 1
Treść zarządzenia część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:42:52 | Data modyfikacji: 2016-10-06 10:54:33.
Zarządzenie nr 221 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 września 2016 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na
sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w
Stęszewie
 Zarządzenie nr 221 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:42:32 | Data modyfikacji: 2016-10-06 10:31:30.
Zarządzenie nr.220

treść zarządzenia (pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:38:09 | Data modyfikacji: 2016-09-14 08:39:56.
Zarządzenie nr 219 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2016 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017
 Zarządzenie nr 219 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:37:49 | Data modyfikacji: 2016-10-06 10:27:35.
Zarządzenie nr 218 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania na
stanowisko dyrektora Domu Kultury w Stęszewie
 Zarządzenie nr 218 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:37:34 | Data modyfikacji: 2016-10-06 10:24:33.
Zarządzenie nr 217 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Strykowie
 Zarządzenie nr 217 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:37:22 | Data modyfikacji: 2016-10-06 10:22:28.
Zarządzenie nr 216 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Strykowie
 Zarządzenie nr 216 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:37:08 | Data modyfikacji: 2016-10-04 14:51:07.
Zarządzenie nr 215 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Stęszewie
 Zarządzenie nr 215 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:36:54 | Data modyfikacji: 2016-10-04 14:48:10.
Zarządzenie nr 214 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Stęszewie
 Zarządzenie nr 214 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:36:40 | Data modyfikacji: 2016-10-04 14:38:57.
Zarządzenie nr 213 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie nr 213 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:36:30 | Data modyfikacji: 2016-10-04 14:36:18.
Zarządzenie nr 212 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie część 1 (.pdf)
Zarządzenie część 2 (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:36:21 | Data modyfikacji: 2016-10-04 14:31:13.
Zarządzenie nr 211 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

treść zarządzenia (pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-08-16 14:51:33 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:53:35.
Zarządzenie nr 210 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania
Gminnej Komisji Stypendialnej
 Zarządzenie nr 210 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-08-16 14:51:23 | Data modyfikacji: 2016-10-04 14:04:32.
Zarządzenie nr 209 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości
poniżej 30000 euro
 Zarządzenie nr 209 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-08-16 14:51:14 | Data modyfikacji: 2016-10-04 14:02:41.
Zarządzenie nr 208 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 208 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-08-16 14:51:03 | Data modyfikacji: 2016-09-26 10:26:24.
Zarządzenie nr 207/2016 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok

Tekst zarządzenia część 1


Tekst zarządzenia część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-08-16 14:50:52 | Data modyfikacji: 2016-09-26 10:21:23.
Zarządzenie nr 206 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść zarządzenia (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-07-05 08:40:40.
Zarządzenie nr 205 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść zarządzenia (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-07-05 08:38:48.
Zarządzenie nr 201 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:11:22 | Data modyfikacji: 2016-06-23 14:15:38.
Zarządzenie nr 200 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: Instrukcji
postępowania z kluczami, zabezpieczania
pomieszczeń oraz procedury postępowania z
kluczami i kodami cyfrowymi do systemu alarmowego
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:01:02 | Data modyfikacji: 2016-06-23 14:17:28.
Zarządzenie nr 196 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie: określenia wzoru
oraz zasad wydawania i ewidencjonowania
identyfikatorów imiennych dla przewodniczących
zgromadzeń publicznych organizowanych na terenie
Gminy Stęszew.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 196

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 196

 treść zarządzenia (pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:47:10 | Data modyfikacji: 2016-06-10 10:29:54.
Zarządzenie nr 195 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 02 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść zarządzenia (pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:16:56 | Data modyfikacji: 2016-06-10 10:30:02.
Zarządzenie nr 194 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 02 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia stawek
czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
stanowiących własność Gminy Stęszew.
 treść zarządzenia (pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:14:51 | Data modyfikacji: 2016-06-10 10:30:16.
Zarządzenie nr 189 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 treść zarządzenia (pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:10:18 | Data modyfikacji: 2016-06-10 10:30:27.
Zarządzenie nr 185 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 maja 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-03 06:39:08.
Zarządzenie nr 187 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 maja 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 treść zarządzenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:04:56 | Data modyfikacji: 2016-06-10 10:30:39.
Zarządzenie nr 186 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 maja 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 treść zarządzenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:59:45 | Data modyfikacji: 2016-06-10 10:30:49.
Zarządzenie nr 184 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 maja 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 treść zarządzenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:51:01 | Data modyfikacji: 2016-06-10 10:30:57.
Zarządzenie nr 178 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 maja 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 treść zarządzenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-05-06 14:38:14 | Data modyfikacji: 2016-06-10 10:31:07.
Zarządzenie nr 175 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Witobel
 treść zarządzenia (pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 11:18:32 | Data modyfikacji: 2016-06-03 06:31:11.
Zarządzenie nr 174 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 05 kwietnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż
nieruchomości położonej w Będlewie
 Zarządzenie nr 174 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 05 kwietnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Będlewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-04-07 13:57:07 | Data modyfikacji: 2016-06-10 10:29:38.
Zarządzenie nr 167 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 167 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-23 12:28:51.
Zarządzenie nr 166 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 166 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-16 11:42:40.
Zarządzenie nr 165 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 marca 2016 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu
 Zarządzenie nr 165 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-16 11:35:34 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:43:04.
Zarządzenie nr 164 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: ustalenia
stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
stanowiących własność Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 164 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-15 13:41:56.
Zarządzenie nr 163 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 163 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:50:11.
Zarządzenie nr 162 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 marca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 Zarządzenie nr 162 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:48:36 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:40:06.
Zarządzenie nr 161 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 161 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-09 09:09:20 | Data modyfikacji: 2016-03-09 09:11:09.
Zarządzenie nr 160 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadania publicznego w roku 2016
 Zarządzenie nr 160 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-09 09:09:05 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:26:14.
Zarządzenie nr 158 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczenia wychowawczego, a także do wydawania
w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie nr 158 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 14:47:11.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 159 BURMISTRZA GMINY
STĘSZEW z dnia 29 lutego 2016r w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 159
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 29 lutego 2016r
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyNa podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515 ze zm.), art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XII/125/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie BURMISTRZ GMINY STĘSZEW zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 159.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:15:49.
Zarządzenie nr 157 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 157 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 10:41:28.
Zarządzenie nr 156 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie
Stęszew na rok szkolny 2016/2017
 Zarządzenie nr 156 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Stęszew na rok szkolny 2016/2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 10:39:27 | Data modyfikacji: 2016-03-07 14:20:55.
Wzór wniosku, o którym mowa w Zarządzeniu nr
155
 Wzór wniosku, o którym mowa w Zarządzeniu nr 155

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:48:44.
Zarządzenie nr 155 Burmistrza Gminy Stęszew z 15
lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia o
możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji
 Zarządzenie nr 155 Burmistrza Gminy Stęszew z 15 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:45:58.
Zarządzenie nr 154 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 154 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:55:37.
Zarządzenie nr 153 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 153 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:15:44.
Zarządzenie nr 152 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w roku 2016
 Zarządzenie nr 152 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:14:13 | Data modyfikacji: 2016-03-07 14:16:23.
Zarządzenie nr 151 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 151 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:14:00 | Data modyfikacji: 2016-03-07 14:09:52.
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok

Część 1


Część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:13:44 | Data modyfikacji: 2016-03-07 15:20:57.
Zarządzenie nr 149 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2016
 Zarządzenie nr 149 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:13:31 | Data modyfikacji: 2016-03-07 14:06:26.
Zarządzenie nr 148 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 148 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:22:55.
Zarządzenie nr 147 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku
2015 w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez gminę Stęszew
 Zarządzenie nr 147 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2015 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:21:22 | Data modyfikacji: 2016-03-07 13:59:08.
Zarządzenie nr 146 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 146 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:21:07 | Data modyfikacji: 2016-03-07 13:54:54.
Zarządzenie nr 145 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: udzielenia
upoważnienia Joannie Zaborskiej - sekretarz gminy
 Zarządzenie nr 145 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Joannie Zaborskiej - sekretarz gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:20:58 | Data modyfikacji: 2016-03-07 13:51:20.
Zarządzenie nr 144 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania
komisji do spraw brakowania druków ścisłego
zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Stęszewie
 Zarządzenie nr 144 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:20:46 | Data modyfikacji: 2016-03-07 13:47:02.
Zarządzenie nr 143 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej
 Zarządzenie nr 143 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:20:33 | Data modyfikacji: 2016-03-07 13:42:46.
Zarządzenie nr 142 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 142 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 10:54:29.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 10:54:29
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak