2019

Zarządzenie nr 117 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 117 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:17:43.
Zarządzenie nr 116
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:16:15.
Zarządzenie nr 115
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:16:02.
Zarządzenie nr 114
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:15:51.
Zarządzenie nr 113 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 113 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:54:43.
Zarządzenie nr 112
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:52:57.
Zarządzenie nr 111
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:52:46.
Zarządzenie nr 110
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:52:22.
Zarządzenie nr 109 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania
Komisji Stypendialnej, sprawdzającej i
opiniującej wnioski o stypendium absolwentów
szkół prowadzonych przez Gminę Stęszew,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 Zarządzenie nr 109 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej, sprawdzającej i opiniującej wnioski o stypendium absolwentów szkół prowadzonych przez Gminę Stęszew, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-06 13:49:18.
Zarządzenie nr 108 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wdrożenia Planu
Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 108 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-02 15:48:13.
Zarządzenie nr 107

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  107 BURMISTRZA  GMINY  STĘSZEW


z dnia   25 lipca  2019 r.


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


 


      

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 107 boisko sportowe - Kopia.pdf

 

Opublikowane przez: Steszew Gmina | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:08:35 | Data modyfikacji: 2019-07-30 14:16:38.
Zarządzenie nr 106 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jeziorkach
 Zarządzenie nr 106 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:06:57 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:44:55.
Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jeziorkach
 Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:06:47 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:42:48.
Zarządzenie nr 104 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jeziorkach
 Zarządzenie nr 104 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:06:37 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:40:29.
Zarządzenie nr 103 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie nr 103 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:05:40 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:38:25.
Zarządzenie nr 102 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Zarządzenie nr 102 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:41:41 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:50:46.
Zarządzenie nr 101 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 Zarządzenie nr 101 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:41:31 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:46:47.
Zarządzenie nr 100 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 100 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:41:14 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:30:46.
Zarządzenie nr 99 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 99 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:40:41 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:28:49.
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji zadania w zakresie świadczenia
wychowawczego
 Zarządzenie nr 98 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji zadania w zakresie świadczenia wychowawczego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-01 13:57:48.
Zarządzenie nr 97 Burmistrza Gminy Stęszew z 27
czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Zarządzenie nr 97 Burmistrza Gminy Stęszew z 27 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:35:31.
Zarządzenie nr 96 Burmistrza Gminy Stęszew z 26
czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym
 Zarządzenie nr 96 Burmistrza Gminy Stęszew z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:11:24.
Zarządzenie nr 95 Burmistrza Gminy Stęszew z 26
czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia trzeciego
przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, przy ul.
Przemysłowej, gm. Stęszew i obniżenia ceny
wywoławczej
 Zarządzenie nr 95 Burmistrza Gminy Stęszew z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, przy ul. Przemysłowej, gm. Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 09:16:20.
Zarządzenie nr 94 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Jeziorkach
 Zarządzenie nr 94 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 09:14:44 | Data modyfikacji: 2019-07-01 13:47:45.
Zarządzenie nr 93 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 93 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-25 13:39:50.
Zarządzenie nr 92 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 125 z dnia 27 grudnia 2011r. w
sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w
Mirosławkach
 Zarządzenie nr 92 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Mirosławkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 10:09:24.
Zarządzenie nr 91 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie standardów
zatrudniania pracowników administracji i obsługi
w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stęszew
 Zarządzenie nr 91 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 10:07:09 | Data modyfikacji: 2019-07-01 13:38:48.
Zarządzenie nr 90 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniające
Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie nr 90 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 10:06:47 | Data modyfikacji: 2019-07-01 13:35:21.
Zarządzenie nr 89 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany w
instrukcji postępowania z kluczami,
zabezpieczania pomieszczeń oraz procedury
postępowania z kluczami i kodami cyfrowymi do
systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:20:13 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:22:54.
Zarządzenie nr 88 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 88 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:05:52 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:16:06.
Zarządzenie nr 87 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w jeziorkach,
ul. Pocztowa 12, 62-060 Stęszew
 Zarządzenie nr 87 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w jeziorkach, ul. Pocztowa 12, 62-060 Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-31 11:43:07.
Zarządzenie nr 86 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 86 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 14:01:47 | Data modyfikacji: 2019-05-29 14:05:43.
Zarządzenie nr 85 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia
miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy
gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 85 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:56:21.
Zarządzenie nr 84 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania
składu komisji dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli
 Zarządzenie nr 84 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania składu komisji dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:54:50 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:55:02.
Zarządzenie nr 83 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 83 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:54:37 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:47:12.
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do
sprzedaży
 Zarządzenie nr 82 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:29:02.
Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia
gruntu
 Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:10:19.
Zarządzenie nr 80 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Stęszewie
 Zarządzenie nr 80 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:17:24 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:55:00.
Zarządzenie nr 79 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie i
Szkoły Filialnej w Trzebawiu
 Zarządzenie nr 79 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie i Szkoły Filialnej w Trzebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:17:13 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:52:19.
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Przedszkola w Stęszewie
 Zarządzenie nr 78 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:17:03 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:48:31.
Zarządzenie nr 77 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Modrzu
 Zarządzenie nr 77 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:16:55 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:42:25.
Zarządzenie nr 76 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Strykowie
 Zarządzenie nr 76 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:16:47 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:38:59.
Zarządzenie nr 75 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jeziorkach
 Zarządzenie nr 75 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:16:36 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:34:17.
Zarządzenie nr 74 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 maja w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
i użyczenia
 Zarządzenie nr 74 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 maja w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-14 14:22:06.
Zarządzenie nr 73 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Zarządzenie nr 73 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:38:53.
Zarządzenie nr 72 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i użyczenia
 Zarządzenie nr 72 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:31:29.
Zarządzenie nr 71 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 71 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:29:21 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:28:14.
Zarządzenie nr 70 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Twardowo
 Zarządzenie nr 70 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Twardowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:05:52.
Zarządzenie nr 69 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie nr 69 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:04:23 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:19:34.
Zarządzenie nr 68 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, gmina
Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej
 Zarządzenie nr 68 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, gmina Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:04:11 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:55:31.
Zarządzenie nr 67 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomice
 Zarządzenie nr 67 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 10:28:08.
Zarządzenie nr 66 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego i
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia
specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane
 Zarządzenie nr 66 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 10:26:43 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:14:50.
Zarządzenie nr 65 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania
komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na
dofinansowanie kosztów wymiany żródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych
 Zarządzenie nr 65 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na dofinansowanie kosztów wymiany żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 10:26:30 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:10:40.
Zarządzenie nr 64 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie
Wielkawieś
 Zarządzenie nr 64 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wielkawieś

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 09:46:36.
Zarządzenie nr 63 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego oraz powołania gminnego
zespołu informatycznego
 Zarządzenie nr 63 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania gminnego zespołu informatycznego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 09:43:42.
Zarządzenie nr 62 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 62 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 09:39:31 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:07:10.
Zarządzenie nr 61 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawiaenia
 Zarządzenie nr 61 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiaenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 09:39:19 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:01:41.
Zarządzenie nr 60 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami sołectwa Twardowo dotyczących
projektu statutu sołectwa Twardowo
 Zarządzenie nr 60 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Twardowo dotyczących projektu statutu sołectwa Twardowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:06:16 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:27:41.
Zarządzenie nr 59 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piekary
 Zarządzenie nr 59 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piekary

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:03:36 | Data modyfikacji: 2019-04-05 08:19:35.
Zarządzenie nr 58 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomiczki
 Zarządzenie nr 58 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomiczki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:28:32.
Zarządzenie nr 57 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Słupia
 Zarządzenie nr 57 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Słupia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:48:10.
Zarządzenie nr 56 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, gm.
Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej
 Zarządzenie nr 56 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, gm. Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-02 10:58:37.
Zarządzenie nr 55 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 55 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-02 10:56:27 | Data modyfikacji: 2019-04-05 09:48:30.
Zarządzenie nr 54 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Sapowice
 Zarządzenie nr 54 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:46:40.
Zarządzenie nr 53 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Dębno
 Zarządzenie nr 53 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dębno

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 12:49:31.
Zarządzenie nr 52 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: wyznaczenia
pracowników do opiniowania wniosków pod
względem zasadności udzielenia dotacji na rok
2019
 Zarządzenie nr 52 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: wyznaczenia pracowników do opiniowania wniosków pod względem zasadności udzielenia dotacji na rok 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 12:48:08 | Data modyfikacji: 2019-04-05 09:33:31.
Zarządzenie nr 51 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia o
możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji

Pełna treść zarządzenia (.pdf)


Wzór wniosku o udzielenie dotacji (.doc)


Wzór sprawozdania z realizacji zadania (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-26 12:22:41 | Data modyfikacji: 2019-03-28 14:51:49.
Zarządzenie nr 50 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyboru
przewodniczącego i Zarządu Samorządu
Mieszkańców w Stęszewie
 Zarządzenie nr 50 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:12:56.
Zarządzenie nr 49 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Witobel
 Zarządzenie nr 49 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Witobel

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-25 08:42:42.
Zarządzenie nr 48 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Łódź
 Zarządzenie nr 48 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Łódź

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:09:06.
Zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:07:29 | Data modyfikacji: 2019-04-05 09:17:02.
Zarządzenie nr 46 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja
2019 roku
 Zarządzenie nr 46 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:07:15 | Data modyfikacji: 2019-03-25 13:15:57.
Zarządzenie nr 45 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno - Technicznego do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja
2019 roku
 Zarządzenie nr 45 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:07:04 | Data modyfikacji: 2019-03-25 13:06:33.
Zarządzenie nr 44 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Mirosławki
 Zarządzenie nr 44 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Mirosławki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:18:36.
Zarządzenie nr 43 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Drożdżyce
 Zarządzenie nr 43 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Drożdżyce

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 07:46:20.
Zarządzenie nr 42 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Jeziorki
 Zarządzenie nr 42 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Jeziorki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-12 12:36:03.
Zarządzenie nr 41 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Skrzynki
 Zarządzenie nr 41 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Skrzynki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 10:46:22.
Zarządzenie nr 40 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 40 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 10:45:11 | Data modyfikacji: 2019-03-08 10:58:09.
Zarządzenie nr 39 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Będlewo
 Zarządzenie nr 39 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Będlewo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-05 12:53:07 | Data modyfikacji: 2019-03-05 12:54:06.
Zarządzenie nr 38 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 Zarządzenie nr 38 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-05 12:51:13.
Zarządzenie nr 37 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Wronczyn
 Zarządzenie nr 37 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wronczyn

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:24:36.
Zarządzenie nr 36 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 36 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:23:21 | Data modyfikacji: 2019-03-25 12:59:49.
Zarządzenie nr 35 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 35 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-26 12:56:01.
Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2019
 Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:17:03.
Zarządzenie nr 33 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Trzebaw
 Zarządzenie nr 33 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Trzebaw

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 10:22:44.
Zarządzenie nr 32 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Strykowo
 Zarządzenie nr 32 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Strykowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 10:21:18.
Zarządzenie nr 31 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 31 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:08:12.
Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: wyznaczenia
gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania
liczby osób bezdomnych
 Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:52:53.
Zarządzenie nr 29 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Modrze
 Zarządzenie nr 29 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Modrze

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:36:50.
Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Zamysłowo
 Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:34:37.
Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:31:25 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:59:12.
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie korekty planu
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na
lata 2018 - 2020
 Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie korekty planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:29:47.
Zarządzenie nr 25 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Stęszewie
 Zarządzenie nr 25 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:28:11 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:49:36.
Zarządzenie nr 24 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Srocka Małego oraz Twardowa
dotyczących połączenia sołectwa Srocko Małe i
sołectwa Twardowo
 Zarządzenie nr 24 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Srocka Małego oraz Twardowa dotyczących połączenia sołectwa Srocko Małe i sołectwa Twardowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:04:12.
Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej
 Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:54 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:45:31.
Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Strykowie
 Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:44 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:40:16.
Zarządzenie nr 21 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony
danych osobowych
 Zarządzenie nr 21 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:35 | Data modyfikacji: 2019-03-25 12:52:01.
Zarządzenie nr 20 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie nr 20 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:27 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:36:01.
Zarządzenie nr 19 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w
tych sprawach decyzji
 Zarządzenie nr 19 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:17 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:31:56.
Zarządzenie nr 18 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie Violetty Cerba do prowadzenia
postępowań w sprawach z zakresu świadczeń
rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie nr 18 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie Violetty Cerba do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:07 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:27:15.
Zarządzenie nr 17 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 Zarządzenie nr 17 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:00:56 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:23:00.
Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2019
 Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:00:48 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:19:16.
Zarządzenie nr 15 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 15 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:00:39 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:14:18.
Zarządzenie nr 14 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 14 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:47:58 | Data modyfikacji: 2019-01-14 12:49:36.
Zarządzenie nr 13 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 02.01 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie nr 13 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 02.01 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:47:48 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:09:46.
Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:47:48
Data modyfikacji: 2019-02-11 13:09:46
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak