Zarządzenie nr 173 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Stęszewie.
 Zarządzenie nr 173 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Stęszewie.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-02 15:08:11 | Data modyfikacji: 2020-02-21 12:36:48.
Zarządzenie nr 172 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie inwentaryzacji
druków ścisłego zarachowania
 Zarządzenie nr 172 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-02 15:07:56 | Data modyfikacji: 2020-01-28 09:31:48.
Zarządzenie nr 171 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 171 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:09:55.
Zarządzenie nr 170 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu
dokonywania okresowych ocen pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 170 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:08:18 | Data modyfikacji: 2020-01-15 07:27:15.
Zarządzenie nr 169 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 grudnia 2019 roku zmieniające
Zarządzenie nr 84 Burmistrza Gminy Stęszew w
sprawie powołania składu komisji dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-19 10:01:29 | Data modyfikacji: 2020-02-21 12:33:34.
Zarządzenie nr 168 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok

Część 1

Część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:45:44 | Data modyfikacji: 2019-12-19 10:31:59.
Zarządzenie nr 167 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok

Część 1

Część 2

Część 3

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:42:45 | Data modyfikacji: 2019-12-19 09:44:08.
Zarządzenie nr 166 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:09:55 | Data modyfikacji: 2020-02-21 12:30:01.
Zarządzenie nr 165 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:05:15 | Data modyfikacji: 2020-01-17 14:11:20.
Zarządzenie nr 164 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2020-2023
 Zarządzenie nr 164 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2020-2023

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:00:45 | Data modyfikacji: 2019-12-19 09:01:03.
Zarządzenie nr 163 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu
budżetu Gminy Stęszew na 2020 rok

Część 1

Część 2

Część 3

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-19 08:40:30 | Data modyfikacji: 2019-12-19 08:43:29.
Zarządzenie nr 162 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
i wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 162 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-11-07 13:58:10.
Zarządzenie nr 161 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 października 2019roku w sprawie:
powołania komisji do spraw zaopiniowania
możliwych do realizacji zadań zgłoszonych w
ramach akcji wykorzystania 100 000 zł z budżetu
gminy Stęszew na rok 2020
 Zarządzenie nr 161 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 października 2019roku w sprawie: powołania komisji do spraw zaopiniowania możliwych do realizacji zadań zgłoszonych w ramach akcji wykorzystania 100 000 zł z budżetu gminy Stęszew na rok 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:51:06.
Zarządzenie nr 160 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 160 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:47:21 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:47:41.
Zarządzenie nr 159 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
użyczenia
 Zarządzenie nr 159 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:06:26.
Zarządzenie nr 158 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 158 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:57:22.
Zarządzenie nr 157 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 Zarządzenie nr 157 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:54:55.
Zarządzenie nr 156 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie:
ustalenia rocznej stawki czynszu z tytułu
dzierżawy gruntów stanowiących własność
Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 156 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ustalenia rocznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:52:07.
Zarządzenie nr 155 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 października 2019 roku w sprawie
założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na
2020 rok
 Zarządzenie nr 155 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 października 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:50:36 | Data modyfikacji: 2019-10-31 09:40:58.
Zarządzenie nr 154 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2019 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia sekretarzowi Gminy
Stęszew do podpisywania pism urzędowych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:50:23 | Data modyfikacji: 2020-02-21 12:10:34.
Zarządzenie nr 153 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnienia Mirosławowi Kałkowi
zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:50:12 | Data modyfikacji: 2020-02-21 12:07:06.
Zarządzenie nr 152 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2019 roku w sprawie
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z
zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy
Stęszew

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:50:03 | Data modyfikacji: 2020-02-21 12:03:12.
Zarządzenie nr 151 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 151 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:49:53 | Data modyfikacji: 2019-10-31 10:56:27.
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 150 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:26:51 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:31:26.
Zarządzenie nr 149 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 października 2019 roku w sprawie zasad
dofinansowania zakupu okularów korygujących
wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze
monitora ekranowego przez pracowników Urzędu
Miejskiego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 149 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:26:38 | Data modyfikacji: 2019-10-17 14:19:18.
Zarządzenie nr 148 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnień Zastępcy Burmistrza

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:26:29 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:52:44.
Zarządzenie nr 147 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 października 2019 roku w sprawie
wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku
uzyskania informacji o podłożeniu lub
zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiektach
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 147 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiektach Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:25:04.
Zarządzenie nr 146 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnień Zastępcy Burmistrza

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:23:42 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:28:32.
Zarządzenie nr 145 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie:
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 145 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:23:33 | Data modyfikacji: 2019-10-17 14:08:05.
Zarządzenie nr 144 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy
Zastępcy Burmistrza

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:23:23 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:22:08.
Zarządzenie nr 143 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:23:12 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:16:33.
Zarządzenie nr 142 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 142 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:40:25.
Zarządzenie nr 141 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:38:59 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:13:17.
Zarządzenie nr 140 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy
Sekretarzowi Gminy

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:38:48 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:09:53.
Zarządzenie nr 139 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku zmieniające
zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew w
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000
euro
 Zarządzenie nr 139 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:38:36 | Data modyfikacji: 2019-10-17 13:38:03.
Zarządzenie nr 138 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:38:25 | Data modyfikacji: 2020-02-11 11:03:41.
Zarządzenie nr 137 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie: określania
regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w Urzędzie Gminy Stęszew

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:38:14 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:05:36.
Zarządzenie nr 136 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku zmieniające
Zarządzenie nr 63 Burmistrza Stęszewa z dnia
02.06.2011 roku w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 136 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 63 Burmistrza Stęszewa z dnia 02.06.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:50:58.
Zarządzenie nr 135 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 135 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:43:49.
Zarządzenie nr 134 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:41:18 | Data modyfikacji: 2020-01-17 11:43:10.
Zarządzenie nr 133 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania
Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:39:05 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:57:56.
Zarządzenie nr 132 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie odwołania
Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:34:56 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:52:17.
Zarządzenie nr 131 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 131 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:33:28 | Data modyfikacji: 2019-10-17 13:12:15.
Zarządzenie nr 130 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ustalenia
miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy
gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 130 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-24 13:40:01.
Zarządzenie nr 129 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 września 2019 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:08:20 | Data modyfikacji: 2020-01-27 13:07:12.
Zarządzenie nr 128 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 września 2019 roku w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz
powołania gminnego zespołu informatycznego

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:03:47 | Data modyfikacji: 2020-01-27 13:02:47.
Zarządzenie nr 127 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 września 2019 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -
odbiorczej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
 Zarządzenie nr 127 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-19 11:59:47 | Data modyfikacji: 2019-10-02 09:31:12.
Zarządzenie nr 126 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 126 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-12 14:24:17.
Zarządzenie nr 125 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 września 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020
 Zarządzenie nr 125 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 września 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-12 14:22:40 | Data modyfikacji: 2019-10-02 09:27:50.
Zarządzenie nr 124 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Stęszewie, przy ul.
Żeglarskiej i obniżenia ceny wywoławczej
 Zarządzenie nr 124 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Stęszewie, przy ul. Żeglarskiej i obniżenia ceny wywoławczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-10 07:51:52.
Zarządzenie nr 123 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 123 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-10 07:49:41 | Data modyfikacji: 2019-10-02 09:22:45.
Zarządzenie nr 122 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu
organizacji transportu i opieki dla uczniów
placówek oświatowych na terenie gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 122 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu organizacji transportu i opieki dla uczniów placówek oświatowych na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:07:20.
Zarządzenie nr 121 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania na
stanowisko dyrektora Domu Kultury w Stęszewie

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:01:32 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:33:56.
Zarządzenie nr 120 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 120 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-28 11:28:32.
Zarządzenie nr 119 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno - Technicznego do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
13 Października 2019 roku

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-28 11:27:05 | Data modyfikacji: 2020-01-27 12:55:34.
Zarządzenie nr118 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-28 11:26:46 | Data modyfikacji: 2020-01-27 12:41:05.
Zarządzenie nr 117 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 117 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:17:43.
Zarządzenie nr 116 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:16:15 | Data modyfikacji: 2020-02-24 12:12:17.
Zarządzenie nr 115 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:16:02 | Data modyfikacji: 2020-01-27 12:45:23.
Zarządzenie nr 114 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych, prowadzenie
postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie nr 114 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:15:51 | Data modyfikacji: 2019-08-30 10:25:52.
Zarządzenie nr 113 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 113 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:54:43.
Zarządzenie nr 112 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji rządowego programu "Dobry start"

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:52:57 | Data modyfikacji: 2020-02-24 12:08:47.
Zarządzenie nr 111 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji zadania w zakresie świadczenia
wychowawczego

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:52:46 | Data modyfikacji: 2020-02-24 11:59:52.
Zarządzenie nr 110 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:52:22 | Data modyfikacji: 2020-01-17 11:34:31.
Zarządzenie nr 109 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania
Komisji Stypendialnej, sprawdzającej i
opiniującej wnioski o stypendium absolwentów
szkół prowadzonych przez Gminę Stęszew,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-06 13:49:18 | Data modyfikacji: 2020-02-24 11:55:55.
Zarządzenie nr 108 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wdrożenia Planu
Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 108 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-08-02 15:48:13.
Zarządzenie nr 107

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  107 BURMISTRZA  GMINY  STĘSZEW


z dnia   25 lipca  2019 r.


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


 


      

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 107 boisko sportowe - Kopia.pdf

 

Opublikowane przez: Steszew Gmina | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:08:35 | Data modyfikacji: 2019-07-30 14:16:38.
Zarządzenie nr 106 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jeziorkach

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:06:57 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:30:20.
Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jeziorkach

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:06:47 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:26:31.
Zarządzenie nr 104 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jeziorkach

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:06:37 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:23:00.
Zarządzenie nr 103 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:05:40 | Data modyfikacji: 2020-02-11 10:54:33.
Zarządzenie nr 102 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Zarządzenie nr 102 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:41:41 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:50:46.
Zarządzenie nr 101 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 Zarządzenie nr 101 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:41:31 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:46:47.
Zarządzenie nr 100 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:41:14 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:19:32.
Zarządzenie nr 99 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:40:41 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:15:20.
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji zadania w zakresie świadczenia
wychowawczego

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-07-01 13:57:48 | Data modyfikacji: 2020-02-24 11:52:16.
Zarządzenie nr 97 Burmistrza Gminy Stęszew z 27
czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Zarządzenie nr 97 Burmistrza Gminy Stęszew z 27 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:35:31.
Zarządzenie nr 96 Burmistrza Gminy Stęszew z 26
czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym
 Zarządzenie nr 96 Burmistrza Gminy Stęszew z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:11:24.
Zarządzenie nr 95 Burmistrza Gminy Stęszew z 26
czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia trzeciego
przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, przy ul.
Przemysłowej, gm. Stęszew i obniżenia ceny
wywoławczej
 Zarządzenie nr 95 Burmistrza Gminy Stęszew z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, przy ul. Przemysłowej, gm. Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 09:16:20.
Zarządzenie nr 94 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Jeziorkach

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 09:14:44 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:11:17.
Zarządzenie nr 93 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 93 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-25 13:39:50.
Zarządzenie nr 92 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 125 z dnia 27 grudnia 2011r. w
sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w
Mirosławkach
 Zarządzenie nr 92 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Mirosławkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 10:09:24.
Zarządzenie nr 91 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie standardów
zatrudniania pracowników administracji i obsługi
w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stęszew

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 10:07:09 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:07:40.
Zarządzenie nr 90 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniające
Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie nr 90 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 10:06:47 | Data modyfikacji: 2019-07-01 13:35:21.
Zarządzenie nr 89 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany w
instrukcji postępowania z kluczami,
zabezpieczania pomieszczeń oraz procedury
postępowania z kluczami i kodami cyfrowymi do
systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:20:13 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:22:54.
Zarządzenie nr 88 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 88 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:05:52 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:16:06.
Zarządzenie nr 87 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w jeziorkach,
ul. Pocztowa 12, 62-060 Stęszew
 Zarządzenie nr 87 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w jeziorkach, ul. Pocztowa 12, 62-060 Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-31 11:43:07.
Zarządzenie nr 86 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 14:01:47 | Data modyfikacji: 2020-01-17 11:16:33.
Zarządzenie nr 85 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia
miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy
gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 85 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:56:21.
Zarządzenie nr 84 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania
składu komisji dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:54:50 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:04:00.
Zarządzenie nr 83 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 83 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:54:37 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:47:12.
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do
sprzedaży
 Zarządzenie nr 82 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:29:02.
Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia
gruntu

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:10:19 | Data modyfikacji: 2020-01-17 11:09:16.
Zarządzenie nr 80 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Stęszewie
 Zarządzenie nr 80 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:17:24 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:55:00.
Zarządzenie nr 79 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie i
Szkoły Filialnej w Trzebawiu
 Zarządzenie nr 79 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie i Szkoły Filialnej w Trzebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:17:13 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:52:19.
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Przedszkola w Stęszewie
 Zarządzenie nr 78 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:17:03 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:48:31.
Zarządzenie nr 77 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Modrzu
 Zarządzenie nr 77 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:16:55 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:42:25.
Zarządzenie nr 76 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Strykowie
 Zarządzenie nr 76 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:16:47 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:38:59.
Zarządzenie nr 75 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jeziorkach
 Zarządzenie nr 75 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:16:36 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:34:17.
Zarządzenie nr 74 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 maja w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
i użyczenia
 Zarządzenie nr 74 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 maja w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-14 14:22:06.
Zarządzenie nr 73 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:38:53 | Data modyfikacji: 2020-01-22 15:04:19.
Zarządzenie nr 72 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i użyczenia
 Zarządzenie nr 72 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:31:29.
Zarządzenie nr 71 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 71 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:29:21 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:28:14.
Zarządzenie nr 70 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Twardowo

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:05:52 | Data modyfikacji: 2020-01-31 13:27:44.
Zarządzenie nr 69 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:04:23 | Data modyfikacji: 2020-02-11 10:25:48.
Zarządzenie nr 68 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, gmina
Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej
 Zarządzenie nr 68 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, gmina Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:04:11 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:55:31.
Zarządzenie nr 67 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomice

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 10:28:08 | Data modyfikacji: 2020-01-31 13:19:36.
Zarządzenie nr 66 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego i
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia
specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane
 Zarządzenie nr 66 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 10:26:43 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:14:50.
Zarządzenie nr 65 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania
komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na
dofinansowanie kosztów wymiany żródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 10:26:30 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:47:53.
Zarządzenie nr 64 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie
Wielkawieś

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 09:46:36 | Data modyfikacji: 2020-01-31 13:17:07.
Zarządzenie nr 63 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego oraz powołania gminnego
zespołu informatycznego

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 09:43:42 | Data modyfikacji: 2020-01-22 14:44:17.
Zarządzenie nr 62 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 62 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 09:39:31 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:07:10.
Zarządzenie nr 61 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawiaenia
 Zarządzenie nr 61 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiaenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-26 09:39:19 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:01:41.
Zarządzenie nr 60 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami sołectwa Twardowo dotyczących
projektu statutu sołectwa Twardowo

Treść zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:06:16 | Data modyfikacji: 2020-01-27 13:46:02.
Zarządzenie nr 59 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piekary

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:03:36 | Data modyfikacji: 2020-01-31 13:12:21.
Zarządzenie nr 58 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomiczki

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:28:32 | Data modyfikacji: 2020-01-31 13:03:05.
Zarządzenie nr 57 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Słupia

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:48:10 | Data modyfikacji: 2020-01-31 13:00:33.
Zarządzenie nr 56 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, gm.
Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej
 Zarządzenie nr 56 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, gm. Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-02 10:58:37.
Zarządzenie nr 55 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok

Treść zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 1 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 2 do zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-04-02 10:56:27 | Data modyfikacji: 2020-02-04 07:23:30.
Zarządzenie nr 54 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Sapowice

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:46:40 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:57:53.
Zarządzenie nr 53 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Dębno

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 12:49:31 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:55:14.
Zarządzenie nr 52 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: wyznaczenia
pracowników do opiniowania wniosków pod
względem zasadności udzielenia dotacji na rok
2019

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 12:48:08 | Data modyfikacji: 2020-01-21 12:37:40.
Zarządzenie nr 51 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia o
możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji

Wersja skanowana - pełna treść zarządzenia (.pdf)


Wersja skanowana - wzór wniosku o udzielenie dotacji (.doc)


Wersja skanowana - wzór sprawozdania z realizacji zadania (.doc)


Treść zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-26 12:22:41 | Data modyfikacji: 2020-01-21 13:12:33.
Zarządzenie nr 50 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyboru
przewodniczącego i Zarządu Samorządu
Mieszkańców w Stęszewie

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:12:56 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:52:34.
Zarządzenie nr 49 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Witobel

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-25 08:42:42 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:48:17.
Zarządzenie nr 48 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Łódź

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:09:06 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:36:41.
Zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:07:29 | Data modyfikacji: 2019-04-05 09:17:02.
Zarządzenie nr 46 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja
2019 roku

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:07:15 | Data modyfikacji: 2020-01-22 14:39:45.
Zarządzenie nr 45 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno - Technicznego do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja
2019 roku

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:07:04 | Data modyfikacji: 2020-01-22 08:46:14.
Zarządzenie nr 44 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Mirosławki

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:18:36 | Data modyfikacji: 2020-01-31 11:02:17.
Zarządzenie nr 43 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Drożdżyce

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 07:46:20 | Data modyfikacji: 2020-01-31 10:32:31.
Zarządzenie nr 42 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Jeziorki

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-12 12:36:03 | Data modyfikacji: 2020-01-31 10:24:12.
Zarządzenie nr 41 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Skrzynki

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 10:46:22 | Data modyfikacji: 2020-01-31 10:21:03.
Zarządzenie nr 40 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 40 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 10:45:11 | Data modyfikacji: 2019-03-08 10:58:09.
Zarządzenie nr 39 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Będlewo

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-05 12:53:07 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:46:56.
Zarządzenie nr 38 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-05 12:51:13 | Data modyfikacji: 2020-01-22 08:42:22.
Zarządzenie nr 37 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Wronczyn

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:24:36 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:39:20.
Zarządzenie nr 36 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok

Treść zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 1 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 2 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 3 do zarządzenia (.pdf)
Załącznik nr 4 do zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:23:21 | Data modyfikacji: 2020-02-04 07:38:15.
Zarządzenie nr 35 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 35 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-26 12:56:01.
Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2019

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:17:03 | Data modyfikacji: 2020-01-21 13:01:06.
Zarządzenie nr 33 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Trzebaw

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 10:22:44 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:33:13.
Zarządzenie nr 32 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Strykowo

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 10:21:18 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:29:27.
Zarządzenie nr 31 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 31 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:08:12.
Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: wyznaczenia
gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania
liczby osób bezdomnych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:52:53 | Data modyfikacji: 2020-02-24 11:46:40.
Zarządzenie nr 29 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Modrze

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:36:50 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:25:37.
Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Zamysłowo

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:34:37 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:21:32.
Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:31:25 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:59:12.
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie korekty planu
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na
lata 2018 - 2020
 Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie korekty planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:29:47.
Zarządzenie nr 25 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Stęszewie

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:28:11 | Data modyfikacji: 2020-02-21 10:00:19.
Zarządzenie nr 24 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Srocka Małego oraz Twardowa
dotyczących połączenia sołectwa Srocko Małe i
sołectwa Twardowo

Terść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:04:12 | Data modyfikacji: 2020-01-27 13:11:31.
Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:54 | Data modyfikacji: 2020-01-21 12:55:13.
Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Strykowie
 Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:44 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:40:16.
Zarządzenie nr 21 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony
danych osobowych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:35 | Data modyfikacji: 2020-02-21 09:57:03.
Zarządzenie nr 20 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:27 | Data modyfikacji: 2020-02-21 09:53:18.
Zarządzenie nr 19 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w
tych sprawach decyzji

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:17 | Data modyfikacji: 2020-02-24 11:36:49.
Zarządzenie nr 18 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie Violetty Cerba do prowadzenia
postępowań w sprawach z zakresu świadczeń
rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach
decyzji

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:07 | Data modyfikacji: 2020-02-24 11:32:44.
Zarządzenie nr 17 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:00:56 | Data modyfikacji: 2020-02-24 11:29:02.
Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2019

Treść zarządzenia (.pdf)
Wersja skanowana (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:00:48 | Data modyfikacji: 2020-01-21 13:04:43.
Zarządzenie nr 15 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 15 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:00:39 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:14:18.
Zarządzenie nr 14 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 14 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:47:58 | Data modyfikacji: 2019-01-14 12:49:36.
Zarządzenie nr 13 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 02.01 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie nr 13 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 02.01 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:47:48 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:09:46.
Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:47:48
Data modyfikacji: 2019-02-11 13:09:46
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak