2019

Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2019
 Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:17:03.
Zarządzenie nr 33 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Trzebaw
 Zarządzenie nr 33 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Trzebaw

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 10:22:44.
Zarządzenie nr 32 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Strykowo
 Zarządzenie nr 32 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Strykowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 10:21:18.
Zarządzenie nr 31 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 31 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:08:12.
Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: wyznaczenia
gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania
liczby osób bezdomnych
 Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:52:53.
Zarządzenie nr 29 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Modrze
 Zarządzenie nr 29 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Modrze

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:36:50.
Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Zamysłowo
 Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:34:37.
Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:31:25 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:59:12.
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie korekty planu
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na
lata 2018 - 2020
 Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie korekty planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:29:47.
Zarządzenie nr 25 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Stęszewie
 Zarządzenie nr 25 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:28:11 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:49:36.
Zarządzenie nr 24 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Srocka Małego oraz Twardowa
dotyczących połączenia sołectwa Srocko Małe i
sołectwa Twardowo
 Zarządzenie nr 24 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Srocka Małego oraz Twardowa dotyczących połączenia sołectwa Srocko Małe i sołectwa Twardowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:04:12.
Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej
 Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:54 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:45:31.
Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Strykowie
 Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:44 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:40:16.
Zarządzenie nr 21
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:35.
Zarządzenie nr 20 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie nr 20 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:27 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:36:01.
Zarządzenie nr 19 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w
tych sprawach decyzji
 Zarządzenie nr 19 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:17 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:31:56.
Zarządzenie nr 18 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie Violetty Cerba do prowadzenia
postępowań w sprawach z zakresu świadczeń
rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie nr 18 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie Violetty Cerba do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:01:07 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:27:15.
Zarządzenie nr 17 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 Zarządzenie nr 17 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:00:56 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:23:00.
Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2019
 Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:00:48 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:19:16.
Zarządzenie nr 15 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 15 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:00:39 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:14:18.
Zarządzenie nr 14 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 14 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:47:58 | Data modyfikacji: 2019-01-14 12:49:36.
Zarządzenie nr 13 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 02.01 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie nr 13 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 02.01 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:47:48 | Data modyfikacji: 2019-02-11 13:09:46.
Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:47:48
Data modyfikacji: 2019-02-11 13:09:46
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak