Zarządzenie nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-12-12 13:28:13.

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące
wyborów samorządowych, można znaleźć na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:37:27 | Data modyfikacji: 2024-01-30 12:49:11.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:52:53.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5
lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Stęszewie w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Treść obwieszczenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-05 15:28:14.
Zarządzenie nr 566 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 566 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 09:11:51.
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5
lutego 2024 roku w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na
obszarze gminy Stęszew urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej
się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m. st.
Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7
kwietnia 2024 roku

Treść ogłoszenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-06 09:14:42.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o
okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 roku

Treść obwieszczenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-09 08:58:55.
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7
lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich
numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie
powiatowej komisji wyborczej

Treść obwieszczenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-13 07:47:05.
Informacja Komisarzy Wyborczych w Poznaniu I i II
z dnia 23 lutego 2024 r. o możliwości dokonania
dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu,
dacie i godzinie losowania kandydatów do
składów tych komisji

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-23 13:05:17 | Data modyfikacji: 2024-02-23 13:08:31.
POSTANOWIENIE NR 269/2024 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 roku

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-27 14:00:24 | Data modyfikacji: 2024-02-27 14:02:13.
POSTANOWIENIE NR 270/2024 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 roku

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-27 14:03:38 | Data modyfikacji: 2024-02-27 14:05:28.
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY
NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 60 LAT

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:29:27 | Data modyfikacji: 2024-02-28 14:32:42.
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z
UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ
WYBORCÓW, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA
KOŃCZĄ 60 LAT

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:30:11 | Data modyfikacji: 2024-02-28 14:33:27.
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 roku o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o składzie, siedzibie i dyżurach

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-28 18:05:23.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29
lutego 2024 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Treść obwieszczenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-02-29 11:16:29.
Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie w spr. wezwania osoby zgłaszającej
listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE PO STRONIE
LUDZI. STĘSZEW w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść uchwały (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-02 15:56:11.
Postanowienie nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian
w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie

Postanowienie nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-11 12:30:24.
Informacje Komisarzy Wyborczych w Poznaniu o
dodatkowym terminie składania zgłoszeń do
obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie
i godzinie losowania kandydatów do składów tych
komisji

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-11 15:38:07 | Data modyfikacji: 2024-03-11 15:40:01.
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie
z dnia 14 marca 2024 r. o terminie i miejscu
losowania numerów list kandydatów na radnych
zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej
Gminy Stęszew, zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

Treść komunikatu ( .pdf )

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2024-03-14 15:24:19.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Miejskiej Gminy Stęszew zarządzonych na
dzień 7 kwietnia 2024

Treść obwieszczenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2024-03-18 10:40:01.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 18 marca 2024 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2024-03-18 10:47:49.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 18 marca 2024 r. o
zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w
wyborach Burmistrza Gminy Stęszew zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2024-03-18 10:49:57.
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-18 11:55:51 | Data modyfikacji: 2024-03-18 11:57:23.
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych
komisji wyborczych

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-18 11:58:09 | Data modyfikacji: 2024-03-18 11:59:24.
Informacja o składach komisji obwodowych z
funkcjami

Informacja o składach komisji obwodowych z funkcjami

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-03-22 16:13:20.
Informacja o bezpłatnym dojeździe podczas
głosowania do lokali wyborczych

Rozkład jazdy w dniu wyborów (.pdf)

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2024-03-28 07:44:32.
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 kwietnia
2024 roku

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-04-03 09:58:24.
Wyniki wyborów Samorządowych

Wyniki Rada Gminy


https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/302114


 


Wyniki Burmistrz


https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/302114

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2024-04-08 12:09:25 | Data modyfikacji: 2024-04-08 12:10:40.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z
dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-04-11 13:12:00.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z
dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad
na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2024-04-11 13:14:20.
Data wprowadzenia: 2024-04-11 13:14:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak