Przetarg nieograniczony – Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-02-21 14:48:45
Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew woj. Wielkopolskie www.steszew.pl tel. 0618197141, fax 0618134287 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 21.02.2019 pod numerem 516437-N-2019 Termin składania ofert: 08.03.2019 do godz.  ...więcej

Przetarg nieograniczony - Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku wg. Potrzeb Zamawiającego
2019-02-21 14:33:35
Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew woj. Wielkopolskie www.steszew.pl tel. 0618197141, fax 0618134287 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 21.02.2019 pod numerem 516642-N-2019 Termin składania ofert: 08.03.2019 do godz.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na: Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy w 2019 roku
2019-02-21 10:05:29
Pełny tekst zaproszenia (.pdf)Projekt umowy (.doc)Załączniki (.doc)Wzór kosztorysu ofertowego (.pdf)  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty : Remont cząstkowy chodników na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku wg. Potrzeb Zamawiającego z materiału Wykonawcy
2019-02-21 09:53:13
Pełny tekst zaproszenia (.pdf) Projekt umowy (.doc) Załączniki (.doc) Wzór kosztorysu ofertowego (.pdf)  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa dróg ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej, Bluszczowej, Dębowej, Jaworowej, Łozowej, Klonowej, Brzozowej, Jarzębinowej w m. Stęszew gm. Stęszew z materiału Wykonawcy wraz z robotami zastępczymi
2019-01-28 11:11:57
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przebudowa dróg ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej, Bluszczowej, Dębowej, Jaworowej, Łozowej, Klonowej, Brzozowej, Jarzębinowej w m. Stęszew gm. Stęszew z materiału Wykonawcy wraz z robotami zastępczymi
2019-01-15 13:10:42
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 15.01.2019 pod numerem 503332-N-2019 Termin składania ofert: 30.01.2019 do godz. 9:00 Otwarcie ofert: 30.01.2019 o godz. 10:00 Uwaga ! Zmiana w SIWZ oraz projekcie umowy.   ------------------  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko
2019-01-10 19:38:30
Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew woj. Wielkopolskie www.steszew.pl tel. 0618197141, fax 0618134287 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 10.01.2019 pod numerem 501881-N-2019 Termin składania ofert: 28.01.2019 do godz.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty – Prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Stęszew
2019-01-08 12:25:42
Pełny tekst zaproszenia (.pdf)Projekt umowy (.docx)Załączniki (.doc)  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - zakup paliwa według potrzeb w 2019 r.
2018-12-24 11:02:06
Pełny tekst zaproszenia (.pdf) Projekt umowy (.doc) Załączniki (.doc)  ...więcej

Przetarg nieograniczony zmiana ogłoszenia– Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy
2018-11-28 13:13:41
Zamawiający: Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew woj. Wielkopolskie www.steszew.pl tel. 0618197141, fax 0618134287 ZMAINA TERMINU SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert: 05.12.2018 do godz. 9:00 Otwarcie ofert: 05.12.2018 o g  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty: Wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych, dla projektu „ Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na trenie Gminy Stęszew”
2018-11-21 15:33:50
Pełny tekst zaproszenia (.pdf)Przykład treści tablicy informacyjnej (.pdf)Projekt umowy (.doc)Załączniki (.doc)  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy
2018-11-15 16:52:33
Zamawiający: Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew woj. Wielkopolskie www.steszew.pl tel. 0618197141, fax 0618134287 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 14.11.2018 pod numerem 647609-N-2018 Termin składania ofert: 29.1  ...więcej

Postępowanie na zakup paliwa według potrzeb w 2019r.
2018-11-14 07:44:11
W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :zakup paliwa według potrzeb w 2019 r. Miejsce oraz termin składan  ...więcej

Przetarg nieograniczony na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich w 2019 roku.
2018-11-08 12:59:27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! Termin składania ofert: 21.11.2018 do godz. 9:00 Otwarcie ofert: 21.11.2018 o godz. 10:00 Ogło  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty – Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stęszew w 2018/2019 roku
2018-11-02 13:21:01
Pełny tekst zaproszenia (.pdf) Zestawienie ulic do odśnieżania (.pdf) Projekt umowy (.docx) Załączniki (.doc)  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie
2018-10-18 14:39:30
Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf) Załączniki spakowane archiwizerem ZIP (.zip) - około 0,13 MB  ...więcej

Zapytanie ofertowe – Dowozy uczestników klubów seniora działających na terenie Gminy Stęszew w ramach projektu pt. „Seniorze trzymaj formę!"
2018-10-16 12:16:25
Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego umowa o dofinasowanie Projektu pt. „Seniorze trzymaj formę!" Oś priorytetowa 7 „Włączenie społeczne" Działania 7.2 „Usługi społeczne i  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko
2018-10-11 12:57:03
Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj. Wielkopolskiewww.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287   Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 10.10.2018 pod numerem 634401-N-2018 Termin składania ofert: 25.10.2018 do godz. 9  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew
2018-10-11 11:52:49
Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego umowa o dofinasowanie Projektu pt. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w   ...więcej

Zapytanie ofertowe – Remont klubu „7-ka” oraz magazynu dla sprzętu rehabilitacyjnego z materiału Wykonawcy w ramach projektu pt. „Seniorze trzymaj formę!”
2018-10-11 11:31:50
Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego umowa o dofinasowanie Projektu pt. „Seniorze trzymaj formę!” Oś priorytetowa 7 „Włączenie społeczne” Działania 7.2 „Usługi   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 301
następne