Strategia rozwoju gminy Stęszew

Szanowni Stęszewianie


Z dużą satysfakcją prezentujemy "Strategię zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Stęszew". Jest ona wspólnym dziełem Samorządu Gminy, prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw i instytucji oraz innych osób - liderów naszego społeczeństwa.
   Strategia powstała przy wydatnej pomocy ekspertów ze Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, którzy wspierali nas podczas prac grup problemowych, wypracowujących poszczególne elementy tej Strategii.
   Opracowany przez nas dokument Strategii wskazuje na mocne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem. Określa główne problemy jakie nurtują nasze społeczeństwo. Wskazuje najważniejsze cele
i zadania, jakie muszą zostać wykonane, aby wizja określona przez autorów Strategii stała się faktem.
W Strategii za najważniejsze cele przyjęliśmy:

  • zorganizowanie sprawnego systemu edukacji społeczeństwa,
  • zorganizowanie sprawnej gospodarki wodno - ściekowej, bezpiecznej dla środowiska,
  • rozwój sektora rolno - spożywczego,
  • rozwój turystyczny gminy,
  • utworzenie ze Stęszewa gminy otwartej i profesjonalnie promowanej.

   Pragniemy, aby końcowym efektem Strategii była wysoka jakość życia społeczeństwa naszej gminy. Jesteśmy przekonani, że efekty tej strategii będą widoczne już w najbliższych latach.
   Opracowanie dokumentu Strategii to dopiero początek działań. Dla urzeczywistnienia przyszłościowej wizji gminy konieczny jest aktywny udział w jej realizacji ogółu mieszkańców gminy. Jesteśmy głęboko przekonani, że Stęszewianie, jak zawsze aktywni, włączą się w jej urzeczywistnienie.
   Pragnę serdecznie podziękować za twórczą pracę wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie Zarządu Miasta i Gminy Stęszew i twórczo uczestniczyły w budowaniu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Stęszew.
 

  Burmistrz
Włodzimierz Pinczak.
 

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:02:00.
dokumenty dot. strategii:
 wstęp

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:30:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.1

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:32:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.2

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:35:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.3

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:36:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.4

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:36:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.5

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:37:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.6

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:38:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.7

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:38:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.8

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:38:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.9

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:38:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.10

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:39:00.
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.11

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:42:00.
 Analiza SWOT

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:42:00.
 problemy, wizja, cele rozwoju

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:43:00.
 plan do 2015 r.

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:45:00.
 harmonogram działań

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:47:00.
Data wprowadzenia: 2003-02-03 09:47:00
Opublikowane przez: Marek Baranowski