Zarządzenie nr 359 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
 Zarządzenie nr 359 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Steszew Gmina | Data wprowadzenia: 2018-02-15 08:25:08 | Data modyfikacji: 2018-02-15 08:27:53.
Zarządzenie nr 358 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie inwentaryzacji
druków ścisłego zarachowania
 Zarządzenie nr 358 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:13:56 | Data modyfikacji: 2018-01-03 12:30:21.
Zarządzenie nr 357 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 357 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:04:01.
Zarządzenie nr 356 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji
Stanowiska Kierowania Burmistrza Gminy Stęszew w
czasie pokoju - w razie wewnętrznego lub
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego, w tym w razie wystąpienia działań
terrorystycznych lub innych szczególnych
zdarzeń, a także w czasie wojny
 Zarządzenie nr 356 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza Gminy Stęszew w czasie pokoju - w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:01:00 | Data modyfikacji: 2018-01-03 12:23:27.
Zarządzenie nr 355 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 grudnia 2017 roku zmieniające
Zarządzenie nr 63 Burmistrza Stęszewa z dnia
02.06.2011 r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 355 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 63 Burmistrza Stęszewa z dnia 02.06.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:00:50 | Data modyfikacji: 2018-02-09 10:36:34.
Zarządzenie nr 354 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 354 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:00:41 | Data modyfikacji: 2018-02-09 10:32:11.
Zarządzenie nr 353 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: przekazania w
zarządzanie nieruchomości
 Zarządzenie nr 353 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: przekazania w zarządzanie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:00:31 | Data modyfikacji: 2018-01-03 12:27:03.
Zarządzenie nr 352 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 352 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:09:00 | Data modyfikacji: 2017-12-21 12:10:46.
Zarządzenie nr 351 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na
terenie miasta Stęszew
 Zarządzenie nr 351 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:08:46 | Data modyfikacji: 2018-02-09 10:24:42.
Zarządzenie nr 350 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2017 - 2021
 Zarządzenie nr 350 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:08:34 | Data modyfikacji: 2018-01-03 12:09:31.
Zarządzenie nr 349 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok

Część 1 zarządzenia (.pdf)


Część 2 zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:08:24 | Data modyfikacji: 2018-01-03 12:03:49.
Zarządzenie nr 348 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia dla
pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający
dnia 06 stycznia 2018 roku
 Zarządzenie nr 348 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający dnia 06 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:08:14 | Data modyfikacji: 2018-01-03 11:47:31.
Zarządzenie nr 347 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia
okresowej inwentaryzacji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
 Zarządzenie nr 347 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:07:57 | Data modyfikacji: 2018-01-03 11:44:55.
Zarządzenie nr 346 Burmistrza Gminy Stęszew z 7
grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 346 Burmistrza Gminy Stęszew z 7 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-08 13:51:42.
Zarządzenie nr 345 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie organizacji
stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 Zarządzenie nr 345 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:57:10 | Data modyfikacji: 2017-12-05 09:58:33.
Zarządzenie nr 344 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 344 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:56:52 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:06:17.
Zarządzenie nr 343 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: powołania
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 343 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 10:01:25.
Zarządzenie nr 342 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 342 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 10:00:05 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:02:21.
Zarządzenie nr 341 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2018 - 2021
 Zarządzenie nr 341 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018 - 2021

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:59:55 | Data modyfikacji: 2017-12-12 08:59:00.
Zarządzenie nr 340 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie projektu
budżetu gminy Stęszew na 2018 rok

Część 1, Część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:59:46 | Data modyfikacji: 2017-12-12 08:55:34.
Zarządzenie nr 339 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 339 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-08 19:24:33 | Data modyfikacji: 2017-11-13 10:03:33.
Zarządzenie nr 338 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w
użyczenie
 Zarządzenie nr 338 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w użyczenie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-08 19:20:54.
Zarządzenie nr 337 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 337 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-08 19:19:54 | Data modyfikacji: 2017-12-12 08:34:32.
Zarządzenie nr 336 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 października 2017 roku w sprawie:
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
wspieranie realizacji zadań publicznych w roku
2017
 Zarządzenie nr 336 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-02 10:57:13.
Zarządzenie nr 335 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży
 Zarządzenie nr 335 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:31:07.
Zarządzenie nr 334 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 października 2017 roku w sprawie
założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na
2018 rok
 Zarządzenie nr 334 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 października 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-23 10:21:32.
Zarządzenie nr 333 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 października 2017 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w użyczenie
 Zarządzenie nr 333 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:13:55.
Zarządzenie nr 332 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 października 2017 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu
 Zarządzenie nr 332 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:12:10 | Data modyfikacji: 2017-10-19 12:13:40.
Zarządzenie nr 331 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 października 2017 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 331 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:10:52.
Zarządzenie nr 330 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 października 2017 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
 Zarządzenie nr 330 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 października 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:09:10 | Data modyfikacji: 2017-10-19 12:08:33.
Zarządzenie nr 329 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 października 2017 roku w sprawie
powołania Komisji do spraw szacowania szkód i
strat powstałych w budynkach spowodowanych
działaniem zjawisk atmosferycznych w 2017 roku na
terenie Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 329 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w budynkach spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych w 2017 roku na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:08:57 | Data modyfikacji: 2017-10-19 12:00:50.
Zarządzenie Nr 328 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 06 października 2017 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie Nr 328 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 06 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:43:17.
Zarządzenie nr 327 Burmistrza Gminy Stęszew z 6
października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie
 Zarządzenie nr 327 Burmistrza Gminy Stęszew z 6 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:41:56 | Data modyfikacji: 2017-11-15 10:24:30.
Zarządzenie nr 326 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2017 roku w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2017
 Zarządzenie nr 326 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:41:47 | Data modyfikacji: 2017-10-19 11:52:38.
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 października 2017 roku w sprawie:
ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego
Gminy Stęszew dnia wolnego za dzień świąteczny
przypadający dnia 11 listopada 2017 roku
 Zarządzenie nr 325 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 października 2017 roku w sprawie: ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający dnia 11 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:41:37 | Data modyfikacji: 2017-10-19 11:43:32.
Zarządzenie nr 324 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 września 2017 roku w sprawie: przetargu
na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Stęszew i jej jednostek organizacyjnych w 2018
roku
 Zarządzenie nr 324 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stęszew i jej jednostek organizacyjnych w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:41:29 | Data modyfikacji: 2017-10-19 11:40:11.
Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 września 2017 roku w sprawie powołania
Gminnej Komisji Stypendialnej
 Zarządzenie nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-03 10:43:30.
Zarządzenie nr 322 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 września 2017 roku w sprawie powołania
komisji do rozpatrzenia wniosku o zamianę najmu
lokalu mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 28 w
Stęszewie
 Zarządzenie nr 322 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o zamianę najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 28 w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-03 10:41:35.
Zarządzenie nr 321 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 września 2017 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
 Zarządzenie nr 321 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-03 10:39:47 | Data modyfikacji: 2017-10-03 10:46:49.
Zarządzenie nr 320 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 320 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 13:00:33 | Data modyfikacji: 2017-09-14 11:33:17.
Zarządzenie nr 319 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 319 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:59:06.
Zarządzenie nr 318 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 318 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:57:36.
Zarządzenie nr 317 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 317 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:54:34 | Data modyfikacji: 2017-09-13 12:56:02.
Zarządzenie nr 316 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 września 2017 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018
 Zarządzenie nr 316 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:54:02 | Data modyfikacji: 2017-10-03 10:37:37.
Zarządzenie nr 315 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 315 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:46:28.
Zarządzenie nr 314 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2017 roku w sprawie: udzielenia
upoważnienia Joannie Zaborskiej - sekretarz gminy
 Zarządzenie nr 314 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2017 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Joannie Zaborskiej - sekretarz gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:45:02 | Data modyfikacji: 2017-10-03 10:34:27.
Zarządzenie nr 313 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 313 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-07 14:13:10.
Zarządzenie nr 312 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 312 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:59:14.
Zarządzenie nr 311 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
 Zarządzenie nr 311 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:56:30 | Data modyfikacji: 2017-10-03 10:32:08.
Zarządzenie nr 310 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Modrzu
 Zarządzenie nr 310 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:02:29.
Zarządzenie nr 309 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia
terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych w 2017 roku
 Zarządzenie nr 309 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:00:47.
Zarządzenie nr 308 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie: wskazania
osoby do podpisania sprawozdań, bilansu i innych
dokumentów zlikwidowanych jednostek
 Zarządzenie nr 308 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie: wskazania osoby do podpisania sprawozdań, bilansu i innych dokumentów zlikwidowanych jednostek

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:52:52.
Zarządzenie nr 307 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 307 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:56:19.
Zarządzenie nr 306 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie: upoważnienia
do przekazywania sprawozdań
 Zarządzenie nr 306 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie: upoważnienia do przekazywania sprawozdań

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:54:30 | Data modyfikacji: 2017-08-25 13:13:28.
Zarządzenie nr 305 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie: upoważnienia
do realizacji zadań wynikających z ustawy o
Karcie Dużej Rodziny
 Zarządzenie nr 305 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie: upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:54:22 | Data modyfikacji: 2017-08-25 12:48:20.
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok
 Zarządzenie nr 304 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:54:10 | Data modyfikacji: 2017-08-25 12:43:01.
Zarządzenie nr 303 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie trybu
przekazywania informacji niezbędnych do
weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Zarządzenie nr 303 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie trybu przekazywania informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:53:54 | Data modyfikacji: 2017-08-25 12:40:50.
Zarządzenie nr 302 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok
 Zarządzenie nr 302 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:53:42 | Data modyfikacji: 2017-08-25 12:38:14.
Zarządzenie nr 301 Burmistrza Gminy Stęszew
 treść zarządzenia w formacie pdf.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-14 08:29:32 | Data modyfikacji: 2017-07-14 08:32:02.
Zarządzenie nr 300 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 300 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-07 10:10:35.
Zarządzenie nr 299
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-07 10:09:10 | Data modyfikacji: 2017-07-25 07:50:26.
Zarządzenie nr 298 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Modrzu
 Zarządzenie nr 298 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-07 10:09:02 | Data modyfikacji: 2017-07-25 07:48:41.
Zarządzenie nr 297 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie
 Zarządzenie nr 297 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-07 10:08:50 | Data modyfikacji: 2017-07-25 07:43:41.
Zarządzenie nr 296 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 296 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 09:00:07.
Zarządzenie nr 295 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Modrzu
 Zarządzenie nr 295 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 08:58:16.
Zarządzenie nr 294 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru
sołtysa w Sołectwie Tomice
 Zarządzenie nr 294 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Tomice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:55:22 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:21:33.
Zarządzenie nr 293 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu, ul.
Kościuszki 14, 62 - 060 Stęszew
 Zarządzenie nr 293 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu, ul. Kościuszki 14, 62 - 060 Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:55:12 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:35:22.
Zarządzenie nr 292 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia
urzędnika wyborczego na terenie Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 292 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:55:01 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:32:53.
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2017 - 2020
 Zarządzenie nr 291 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:54:49 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:30:34.
Zarządzenie nr 290 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie pełnomocnictwa do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych w
postępowaniu egzekucyjnym
 Zarządzenie nr 290 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie pełnomocnictwa do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:54:40 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:28:24.
Zarządzenie nr 289 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zasad
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
podmiotowej z budżetu Gminy Stęszew dla
samorządowych instytucji kultury
 Zarządzenie nr 289 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stęszew dla samorządowych instytucji kultury

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:54:29 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:24:03.
Zarządzenie nr 288 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 288 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-09 10:18:56.
Zarządzenie nr 287 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 287 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:14:13.
Zarządzenie nr 286 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 286 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-25 11:25:35.
Zarządzenie nr 285 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie: określania
regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 285 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie: określania regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-25 11:24:20 | Data modyfikacji: 2017-04-25 11:57:50.
Zarządzenie nr 284 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 284 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 09:37:32.
Zarządzenie nr 283 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
 Zarządzenie nr 283 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 09:34:24 | Data modyfikacji: 2017-04-25 11:50:08.
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: upoważnienia
dla Zastępcy skarbnika Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 282 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Zastępcy skarbnika Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 09:34:15 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:18:46.
Zarządzenie nr 281 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: upoważnienia
dla Zastępcy Skarbnika Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 281 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Zastępcy Skarbnika Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 09:33:54 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:16:30.
Zarządzenie nr 280 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadania publicznego w roku 2017
 Zarządzenie nr 280 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 14:34:18.
Zarządzenie nr 279 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 marca 2017 roku: Upoważnienie do
pzrekazywania sprawozdań
 Zarządzenie nr 279 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 marca 2017 roku: Upoważnienie do pzrekazywania sprawozdań

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 12:58:50 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:14:20.
Zarządzenie nr 278 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 278 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-20 13:56:26 | Data modyfikacji: 2017-03-20 13:58:07.
Zarządzenie nr 277 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia stawek
czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
stanowiących własność Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 277 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-15 14:56:48.
Zarządzenie nr 276 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w roku 2017
 Zarządzenie nr 276 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-15 14:49:46 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:25:17.
Zarządzenie nr 275 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 275 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Steszew Gmina | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:03:41.
Zarządzenie nr 274 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok
 Zarządzenie nr 274 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:01:33 | Data modyfikacji: 2017-03-07 13:15:32.
Zarządzenie nr 273 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2017
 Zarządzenie nr 273 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:01:22 | Data modyfikacji: 2017-03-07 13:06:03.
Zarządzenie nr 272 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: udzielenia
upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 272 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:01:11 | Data modyfikacji: 2017-03-07 13:00:25.
Zarządzenie nr 271 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: wyznaczenia
gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania
liczby osób bezdomnych
 Zarządzenie nr 271 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:01:00 | Data modyfikacji: 2017-03-07 12:57:26.
Zarządzenie nr 270 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu
 Zarządzenie nr 270 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:00:50 | Data modyfikacji: 2017-03-07 12:53:03.
Zarządzenie nr 269 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu
 Zarządzenie nr 269 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:00:27 | Data modyfikacji: 2017-03-07 12:47:25.
Zarządzenie nr 268 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu
 Zarządzenie nr 268 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:00:16 | Data modyfikacji: 2017-03-07 12:45:11.
Zarządzenie nr 267 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu
 Zarządzenie nr 267 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:00:04 | Data modyfikacji: 2017-03-07 12:39:22.
Zarządzenie nr 266 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie: terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie nr 266 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 13:59:52 | Data modyfikacji: 2017-03-07 12:34:29.
Zarządzenie nr 265 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 265 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-18 09:46:04 | Data modyfikacji: 2017-01-18 09:48:51.
Zarządzenie nr 264 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej
 Zarządzenie nr 264 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-18 09:45:51 | Data modyfikacji: 2017-01-18 10:04:43.
Zarządzenie nr 263 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany
Refulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 263 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany Refulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-18 09:45:38 | Data modyfikacji: 2017-01-18 09:58:51.
Zarządzenie nr 262 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 262 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:02:22.
Zarządzenie nr 261 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia
prowadzenia określonych spraw gminy zastępcy
burmistrza
 Zarządzenie nr 261 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy zastępcy burmistrza

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:58:06.
Zarządzenie nr 260 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomoczno - Administracyjnego
Szkół w Stęszewie
 Zarządzenie nr 260 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomoczno - Administracyjnego Szkół w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:55:35.
Zarządzenie nr 259 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2017
 Zarządzenie nr 259 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:50:19.
Zarządzenie nr 258 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie nr 258 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:46:14.
Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:46:14
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak