Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2022.12.31
2023-05-12 08:02:56
  ...więcej

Informacja dodatkowa
2023-05-12 08:01:07
  ...więcej

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022.12.31
2023-05-12 07:59:18
  ...więcej

Bilans Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 2022.12.31
2023-05-12 07:57:14
  ...więcej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2021.12.31
2022-06-01 12:56:22
  ...więcej

Informacja dodatkowa
2022-06-01 12:54:23
  ...więcej

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021.12.31
2022-06-01 12:52:54
  ...więcej

Bilans jednostki budżetowej na dzień 2021.12.31
2022-06-01 12:48:31
  ...więcej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 2020.12.31
2021-05-26 13:36:49
  ...więcej

Informacja dodatkowa
2021-05-26 13:35:03
  ...więcej

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 2020.12.31
2021-05-26 13:33:35
  ...więcej

Bilans jednostki budżetowej na dzień 2020.12.31
2021-05-26 13:29:12
  ...więcej

Informacja dodatkowa
2021-02-03 09:30:21
  ...więcej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019
2021-02-03 09:30:02
  ...więcej

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019
2021-02-03 09:29:06
  ...więcej

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019
2021-02-03 09:28:21
  ...więcej

Informacja dodatkowa
2019-05-10 13:50:13
  ...więcej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018.12.31
2019-05-10 13:45:45
  ...więcej

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018.12.31
2019-05-10 13:40:59
  ...więcej

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018.12.31
2019-05-10 13:36:58
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20