Zarządzenie nr 238 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu

Zarządzenie nr 238 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:45:47 | Data modyfikacji: 2021-02-23 08:42:05.
Zarządzenie nr 237 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 237 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:45:26 | Data modyfikacji: 2021-02-03 09:55:08.
Zarządzenie nr 236 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie czasowego
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
przedszkola

Zarządzenie nr 236 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:45:00 | Data modyfikacji: 2021-02-23 08:14:34.
Zarządzenie nr 235 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2021 - 2024

Zarządzenie nr 235 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2021 - 2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-13 13:09:13.
Zarządzenie nr 234 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie projektu
budżetu Gminy Stęszew na 2021 rok

Zarządzenie nr 234 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Stęszew na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-13 13:07:32 | Data modyfikacji: 2020-11-13 13:31:54.
Zarządzenie nr 233 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 listopada 2020 roku w aprawie założeń do
projektu budżetu Gminy Stęszew na 2021 rok

Treść zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-13 10:25:34.
Zarządzenie nr 232 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 232 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-05 14:10:43.
Zarządzenie nr 231 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 231 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-05 14:08:32.
Zarządzenie nr 230 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 października 2020 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 230 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-05 14:07:01 | Data modyfikacji: 2021-02-03 09:52:54.
Zarządzenie nr 229 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 października 2020 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 229 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 października 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:46:15.
Zarządzenie nr 228 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2020 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewie do prowadzenia
postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego

Zarządzenie nr 228 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:44:55 | Data modyfikacji: 2021-02-22 14:09:13.
Zarządzenie nr 227 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2020 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 227 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-10-08 14:48:04.
Zarządzenie nr 226 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 226 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-10-08 14:46:29 | Data modyfikacji: 2021-02-03 09:51:17.
Zarządzenie nr 225 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 września 2020 roku w sprawie :
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży

Zarządzenie nr 225 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 września 2020 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-09-28 09:25:04.
Zarządzenie nr 224 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 września 2020 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego
programu współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Pełna treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-09-15 10:07:51.
Zarządzenie nr 223 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 223 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-09-08 11:32:59.
Zarządzenie nr 222 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 222 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:22:28.
Zarządzenie nr 221 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 221 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:20:48 | Data modyfikacji: 2020-09-15 10:42:56.
Zarządzenie nr 220 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 220 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-09-01 08:52:15.
Zarządzenie nr 219 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 219 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-09-01 08:51:01 | Data modyfikacji: 2020-09-22 11:39:30.
Zarządzenie nr 218 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 sierpnia 2020 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie powołania gminnego biura
spisowego do wykonania zadań z zakresu
powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Zarządzenie nr 218 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnego biura spisowego do wykonania zadań z zakresu powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-09-01 08:50:37 | Data modyfikacji: 2020-09-15 13:17:09.
Zarządzenie nr 217 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 217 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-08-19 18:19:47.
Zarządzenie nr 216 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające
Zarządzenie Nr 277 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 marca 2017r. w sprawie: ustalenia stawek
czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
stanowiących własność Gminy Stęszew

Zarządzenie nr 216 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 277 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 marca 2017r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-08-13 15:24:16.
Zarządzenie nr 215 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 215 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-08-13 15:22:59 | Data modyfikacji: 2020-09-15 10:39:15.
Zarządzenie nr 214 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem

Zarządzenie nr 214 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-08-07 12:52:09.
Zarządzenie nr 213 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2020 – 2023

Pełna treść zarządzenia

Załącznik - Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-08-07 12:50:51 | Data modyfikacji: 2020-09-16 09:38:19.
Zarządzenie nr 212 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazau nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

Zarządzenie nr 212 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazau nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-07-28 13:44:07.
Zarządzenie nr 211 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie wykreślenia
obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Zarządzenie nr 211 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:51:22.
Zarządzenie nr 210 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 210 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:50:17 | Data modyfikacji: 2020-07-16 13:55:04.
Zarządzenie nr 209 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

Zarządzenie nr 209 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:49:55 | Data modyfikacji: 2020-07-27 12:51:27.
Zarządzenie nr 208 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 208 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:49:35 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:39:54.
ZARZĄDZENIE NR 207 BURMISTRZA GMINY STĘSZEW z
dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i użyczenia
 ZARZĄDZENIE NR 207 BURMISTRZA GMINY STĘSZEW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-29 14:14:35 | Data modyfikacji: 2020-06-29 14:16:03.
Zarządzenie nr 206 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 206 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:04:08.
Zarządzenie nr 205 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego ds. informatyki oraz
powołania gminnego zespołu informatycznego

Zarządzenie nr 205 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania gminnego zespołu informatycznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:02:22 | Data modyfikacji: 2020-07-22 14:02:47.
Zarządzenie nr 204 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 204 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:02:05 | Data modyfikacji: 2020-07-22 13:58:21.
Zarządzenie nr 203 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 203 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:01:45 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:36:04.
Zarządzenie nr 202 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania
gminnego biura spisowego do wykonania zadań z
zakresu powszechnego spisu rolnego w 2020 roku

Zarządzenie nr 202 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania gminnego biura spisowego do wykonania zadań z zakresu powszechnego spisu rolnego w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:01:28 | Data modyfikacji: 2020-07-17 07:56:17.
Zarządzenie nr 201 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r

Zarządzenie nr 201 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:01:03 | Data modyfikacji: 2020-07-22 13:53:41.
Zarządzenie nr 200 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno – Technicznego do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r

Zarządzenie nr 200 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno – Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:00:46 | Data modyfikacji: 2020-07-22 13:50:48.
Zarządzenie nr 199 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 199 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:00:22 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:18:45.
Zarządzenie nr 198 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 198 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:00:06 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:30:28.
Zarządzenie nr 197 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania
zespołu doradczego

Zarządzenie nr 197 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania zespołu doradczego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:59:46 | Data modyfikacji: 2020-07-27 12:45:36.
Zarządzenie nr 196 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 196 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:59:28 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:48:11.
Zarządzenie nr 195 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 marca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 195 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:59:11 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:44:33.
Zarządzenie nr 194 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Zarządzenie nr 194 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:09:02.
Zarządzenie nr 193 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego ds. informatyki oraz
powołania gminnego zespołu informatycznego
 Zarządzenie nr 193 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania gminnego zespołu informatycznego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:05:25.
Zarządzenie nr 192 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 marca 2020 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie nr 192 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:02:26.
Zarządzenie nr 191 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno – Technicznego do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2020 r.
 Zarządzenie nr 191 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno – Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-10 08:59:02.
Zarządzenie nr 190 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 190 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-10 08:47:51 | Data modyfikacji: 2020-03-10 10:45:50.
Zarządzenie nr 189 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazau nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 189 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazau nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-10 08:47:21 | Data modyfikacji: 2020-03-10 10:33:56.
Zarządzenie nr 188 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-10 08:47:11 | Data modyfikacji: 2020-07-17 08:44:42.
Zarządzenie nr 187 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
 Zarządzenie nr 187 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-20 10:21:05.
Zarządzenie nr 186 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie
Nr 63 Burmistrza Stęszewa z dnia 02.06. 2011 r. w
sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w
gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 186 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Stęszewa z dnia 02.06. 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-20 10:19:41 | Data modyfikacji: 2020-02-26 14:37:00.
Zarządzenie nr 185 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 185 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-20 10:19:30 | Data modyfikacji: 2020-02-26 14:34:18.
Zarządzenie nr 184 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
 Zarządzenie nr 184 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-20 10:19:16 | Data modyfikacji: 2020-02-24 10:58:29.
Zarządzenie nr 183 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 Zarządzenie nr 183 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-20 10:18:55 | Data modyfikacji: 2020-02-26 12:40:12.
Zarządzenie nr 182 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
i wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 182 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-13 10:42:08.
Zarządzenie nr 181 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2020
 Zarządzenie nr 181 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:35:30 | Data modyfikacji: 2020-02-07 14:36:12.
Zarządzenie nr 180 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 180 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:10:44.
Zarządzenie nr 179 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie : powołania
Komisji Konkursowej
 Zarządzenie nr 179 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie : powołania Komisji Konkursowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:09:23 | Data modyfikacji: 2020-02-26 14:02:28.
Zarządzenie nr 178 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie nr 178 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:08:17 | Data modyfikacji: 2020-02-26 09:49:06.
Zarządzenie nr 177 Burmistrza Gminy Stęszew z 13
stycznia 2020 roku
 Zarządzenie nr 177 Burmistrza Gminy Stęszew z 13 stycznia 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:08:07 | Data modyfikacji: 2020-02-26 09:45:39.
Zarządzenie nr 176 Burmistrza Gminy Stęszew z 13
stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli, a także formy i specja
lności kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane
 Zarządzenie nr 176 Burmistrza Gminy Stęszew z 13 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także formy i specja lności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:07:57 | Data modyfikacji: 2020-02-26 09:38:39.
Zarządzenie nr 175 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie
przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Stęszew
konsultacji społecznych dotyczących projektu
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2020-2025 dla Gminy Stęszew

Treść zarządzenia (.pdf)

Załącznik do zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:23:17 | Data modyfikacji: 2020-01-14 09:27:44.
Zarządzenie nr 174 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020
roku

Treść zarządzenia (.pdf)


Wzór oferty (.docx)


Wzór sprawozdania (.docx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-01-02 15:12:17 | Data modyfikacji: 2020-01-02 18:34:50.
Data wprowadzenia: 2020-01-02 15:12:17
Data modyfikacji: 2020-01-02 18:34:50
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak