Zarządzenie nr 117 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
2015-10-15 08:18:45
  ...więcej

Zarządzenie nr 116 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Będlewie i w Jeziorkach
2015-10-05 14:13:16
  ...więcej

Zarządzenie nr 115 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
2015-10-05 14:11:05
  ...więcej

Zarządzenie nr 114 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego
2015-10-05 14:10:40
  ...więcej

Zarządzenie nr 113 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015-10-05 14:10:25
  ...więcej

Zarządzenie nr 112 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 września 2015 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015-10-05 14:10:12
  ...więcej

Zarządzenie nr 111 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015-10-05 14:09:59
  ...więcej

Zarządzenie nr 110 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2015-09-16 10:32:30
  ...więcej

Zarządzenie nr 109 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2015-09-10 12:13:28
  ...więcej

Zarządzenie nr 108 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 września 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015-09-10 12:10:13
  ...więcej

Zarządzenie nr 107 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 września 2015 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew
2015-09-10 12:09:58
  ...więcej

Zarządzenie nr 106 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
2015-09-10 12:09:45
  ...więcej

Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 września 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
2015-09-10 12:09:32
  ...więcej

Zarządzenie nr 104 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015-09-10 12:09:18
  ...więcej

Zarządzenie nr 103 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2015-08-25 13:30:33
  ...więcej

Zarządzenie nr 102 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2015-08-25 13:29:04
  ...więcej

Zarządzenie nr 101 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
2015-08-25 13:27:44
  ...więcej

Zarządzenie nr 100 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2015-08-25 13:27:29
  ...więcej

Zarządzenie nr 99 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji do opracowywania wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
2015-08-25 13:27:14
  ...więcej

Zarządzenie nr 98 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum
2015-08-25 13:27:00
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 129
poprzednie     następne