ZARZĄDZENIE NR 318 Burmistrza Stęszewa z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013-10-28 09:26:03
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 316 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział najmu lokalu mieszkalnego
2013-10-28 09:25:40
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 315 Burmistrza Stęszewa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013-10-28 09:25:16
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 313/2013 Burmistrza Stęszewa szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wdrożenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Stęszew
2013-10-28 09:24:36
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 312 Burmistrza Stęszewa z dnia 16 września 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia gminnego
2013-10-28 09:24:18
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 309 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013-10-28 09:23:52
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 308 Burmistrza Stęszewa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Stęszew
2013-10-28 09:23:34
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 307 Burmistrza Stęszewa z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w Gminie stęszew
2013-10-28 09:23:00
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 317 Burmistrza Stęszewa z dnia 07 października 2013 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych na terenie gminy Stęszew
2013-10-08 13:32:19
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 314 Burmistrza Stęszewa z dnia 25 września 2013 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew
2013-09-26 14:43:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 311 Burmistrza Stęszewa z dnia 13 września 2013r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
2013-09-17 14:35:39
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 310 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych na terenie gminy Stęszew
2013-09-16 16:00:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 306 Burmistrza Stęszewa z dnia 6 września 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat, położonych w Stęszewie i Jeziorkach
2013-09-10 15:04:04
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 301 Burmistrza Stęszewa z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013-08-13 11:45:35
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 300 Burmistrza Stęszewa z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013-08-13 11:44:30
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 305 Burmistrza Stęszewa z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2013-08-12 13:54:08
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 304 Burmistrza Stęszewa z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Stęszewie
2013-08-12 13:52:40
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 303 Burmistrza Stęszewa z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej, sprawdzającej i opiniującej wnioski o stypendium absolwentów gminnych gimnazjów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
2013-08-12 13:52:21
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 302 Burmistrza Stęszewa z 2 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie
2013-08-12 13:52:11
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 299 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
2013-08-12 13:51:36
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 92
poprzednie     następne