ZARZĄDZENIE NR 203 Burmistrza Stęszewa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
2012-08-06 08:39:42
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 202 Burmistrza Stęszewa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie
2012-07-06 09:13:27
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 201 Burmistrza Stęszewa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Dorocie Stachowiak - kierownikowi referatu Inwestycji
2012-07-06 09:05:49
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 200 Burmistrza Stęszewa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew, na czas nieobecności burmistrza Stęszewa
2012-07-06 09:00:29
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 199 Burmistrza Stęszewa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Esterze Rybarskiej - podinsp. ds. organizacyjno - administracyjnych - obsługa sekretariatu
2012-07-06 08:56:07
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 198 Burmistrza Stęszewa z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
2012-07-06 08:50:41
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 197 Burmistrza Stęszewa z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2012-07-06 08:47:43
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 195 Burmistrza Stęszewa z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu
2012-07-06 08:44:19
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 194 Burmistrza Stęszewa z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach
2012-07-06 08:41:41
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 193 Burmistrza Stęszewa z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie
2012-07-06 08:39:22
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 192 Burmistrza Stęszewa z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Stęszewie
2012-07-06 08:36:36
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 196 Burmistrza Stęszewa z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2012-06-19 13:02:02
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 191 Burmistrza Stęszewa z 28 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2012-06-04 13:43:59
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 190 Burmistrza Stęszewa z 23 maja 2012 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Strykowie
2012-06-04 13:42:46
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 189 Burmistrza Stęszewa z 21 maja 2012 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
2012-06-04 13:41:35
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 187 Burmistrza Stęszewa z 14 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia norm przydziału odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątaczki i woźnej
2012-06-04 13:40:10
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 185 Burmistrza Stęszewa z 10 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2012
2012-06-04 13:38:33
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 183 Burmistrza Stęszewa z 9 maja 2012 roku
2012-06-04 13:36:06
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 188 Burmistrza Stęszewa z 18 maja 2012 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat położonej w Tomicach
2012-05-21 15:59:16
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 186 Burmistrza Stęszewa z 10 maja 2012 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości gminnej położonej w Modrzu
2012-05-16 08:41:51
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 105
poprzednie     następne