ZARZĄDZENIE NR 223 Burmistrza Stęszewa z 23 października 2012 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat położonej na terenie gminy Stęszew
2012-10-23 13:19:06
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 222 Burmistrza Stęszewa z 22 października 2012 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Stęszew na 2013 rok
2012-10-22 15:37:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 221 Burmistrza Stęszewa z 1 października 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2012-10-03 12:34:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 220 Burmistrza Stęszewa z 25 września 2012 roku w sprawie wyznaczenia zapasowego miejsca pracy Burmistrza Stęszewa
2012-10-03 12:30:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 219 Burmistrza Stęszewa z 20 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
2012-10-03 12:27:01
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 215 Burmistrza Stęszewa z 7 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych se środków publicznych
2012-10-03 12:22:16
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 213 Burmistrza Stęszewa z 22 sierpnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji do opracowywania wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
2012-10-03 12:18:00
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 212 Burmistrza Stęszewa z 16 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2012-09-26 14:48:43
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 218 Burmistrza Stęszewa z 18 września 2012 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku położonych na terenie gminy Stęszew
2012-09-24 09:15:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 217 Burmistrza Stęszewa z 18 września 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2012-09-18 14:10:44
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 216/2012 Burmistrza Stęszewa z dnia 14 września 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
2012-09-14 11:18:27
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 214 Burmistrza Stęszewa z 6 września 2012 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych na terenie gminy Stęszew
2012-09-07 12:41:56
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 211 Burmistrza Gminy Stęszew z 6 sierpnia 2012 roku
2012-09-03 15:31:44
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 208 Burmistrza Stęszewa z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
2012-08-08 09:11:34
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 210 Burmistrza Stęszewa z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2012-08-06 09:07:55
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 209 Burmistrza Stęszewa z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
2012-08-06 09:04:54
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 207 Burmistrza Stęszewa z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatków lokalnych na terenie Miasta i Gminy Stęszew, którego celem jest sprawdzanie w jaki sposób podatnicy wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
2012-08-06 09:02:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 206 Burmistrza Stęszewa z dnia 19 lipca 2012 roku
2012-08-06 08:57:34
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 205 Burmistrza Stęszewa z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
2012-08-06 08:44:04
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 204 Burmistrza Stęszewa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania szkołą w Trzebawiu i przygotowaniem dokumentacji likwidacyjnej
2012-08-06 08:42:30
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 105
poprzednie     następne