Uchwała nr XXIX/294/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 11:39:55 | Data modyfikacji: 2017-10-04 11:40:54.
 Uchwała nr XXIX/295/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 11:45:32 | Data modyfikacji: 2017-10-04 11:46:49.
 Uchwała nr XXIX/296/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Tomiczkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 11:53:47.
 Uchwała nr XXIX/297/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 11:56:29.
 Uchwała nr XXIX/298/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXV/272/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 11:59:02.
 Uchwała nr XXIX/299/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:00:50.
Uchwała nr XXIX/300/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę nr XII/120/2016 Rady
Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016
roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew" zmienioną
uchwałą nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku

Treść uchwały (.pdf)


Załącznik do uchwały (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:04:11 | Data modyfikacji: 2017-10-27 09:30:18.
 Uchwała nr XXIX/301/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XVII/159/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:06:32.
 Uchwała nr XXIX/302/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stęszewie wraz z Filią w Trzebawiu w ośmiotetnią Szkołę Podstawową w Stęszewie wraz z Filią w Przebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:09:15.
 Uchwała nr XXIX/303/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie w ośmiotetnią Szkołę Podstawową Specjalną w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:11:42.
 Uchwała nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:15:47.
 Uchwała nr XXIX/305/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeziorkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:20:41.
 Uchwała nr XXIX/306/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:22:16.
 Uchwała nr XXIX/307/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:23:55.
 Uchwała nr XXIX/308/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:26:21.
 Uchwała nr XXIX/309/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017 - 2026

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:29:39 | Data modyfikacji: 2017-10-05 14:08:14.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:29:39
Data modyfikacji: 2017-10-05 14:08:14
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak