Uchwała nr XXXII/330/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018 - 2021

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:34:04 | Data modyfikacji: 2018-01-03 13:34:38.
 Uchwała nr XXXII/331/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:37:15.
 Uchwała nr XXXII/332/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:39:25.
 Uchwała nr XXXII/333/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:43:06.
 Uchwała nr XXXII/334/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego na realizację, przez Powiat Poznański, zadań izby wytrzeźwień

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:45:03.
 Uchwała nr XXXII/335/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wystąpienia Gminy Stęszew ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:48:18.
 Uchwała nr XXXII/336/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:49:53.
 Uchwała nr XXXII/337/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w m. Skrzynki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:52:08.
 Uchwała nr XXXII/338/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:54:01.
 Uchwała nr XXXII/339/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:55:44.
 Uchwała nr XXXII/340/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:57:45.
 Uchwała nr XXXII/341/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 14:00:18.
 Uchwała nr XXXII/342/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 14:02:17.
 Uchwała nr XXXII/343/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 14:05:03 | Data modyfikacji: 2018-01-03 14:05:58.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-03 14:05:03
Data modyfikacji: 2018-01-03 14:05:58
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak