Uchwała nr XXV/261/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:32:25.
 Uchwała nr XXV/262/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:34:43.
 Uchwała nr XXV/263/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:36:58 | Data modyfikacji: 2017-05-25 09:38:07.
 Uchwała nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej orza wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:41:05.
 Uchwała nr XXV/265/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej orza wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:42:51.
 Uchwała nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017 - 2026

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:53:22 | Data modyfikacji: 2017-05-31 08:48:54.
 Uchwała nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:55:20.
 Uchwała nr XXV/268/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Stęszewa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:58:12.
 Uchwała nr XXV/269/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 10:00:19.
 Uchwała nr XXV/270/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stęszew na lata 2017 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 10:02:09 | Data modyfikacji: 2017-05-25 10:02:51.
 Uchwała nr XXV/271/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 10:07:23.
 Uchwała nr XXV/272/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 10:09:39.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-05-25 10:09:39
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak