Uchwała nr XXII/231/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 15:32:28 | Data modyfikacji: 2017-03-06 15:34:32.
 Uchwała nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 15:37:02 | Data modyfikacji: 2017-03-06 15:42:20.
 Uchwała nr XXII/233/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 15:44:34 | Data modyfikacji: 2017-03-06 15:45:10.
 Uchwała nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 15:46:50.
 Uchwała nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XII/120/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:44:02.
 Załącznik do Uchwały XXII/235/2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:47:41.
 Uchwała nr XXII/236/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2501P w zakresie dotyczącym wykonania przebudowy ul. Poznańskiej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:50:11.
 Uchwała nr XXII/237/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów miejscowości Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:52:38.
 Uchwała nr XXII/238/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:58:16.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:58:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak