Uchwała nr XXIV/253/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 11:57:40 | Data modyfikacji: 2017-05-02 11:58:12.
 Uchwała nr XXIV/254/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:05:43 | Data modyfikacji: 2017-05-02 12:06:44.
 Uchwała nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:09:27.
 Uchwała nr XXIV/256/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Witobel

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:12:15.
 Uchwała nr XXIV/257/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Witobel

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:32:46.
 Uchwała nr XXIV/258/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:35:11.
 Uchwała nr XXIV/259/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:37:32.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:37:32
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak