Uchwała nr XXX/310/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 11:52:18 | Data modyfikacji: 2017-11-07 11:55:44.
 Uchwała nr XXX/311/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017 - 2023"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:01:01.
 Załącznik do Uchwały nr XXX/311/2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:02:49 | Data modyfikacji: 2017-11-07 12:03:17.
 Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:05:00.
 Uchwała nr XXX/313/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybojedzko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:07:28.
 Uchwała nr XXX/314/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIX/299/2017 z dnia 26 września 2017 roku Rady Miejskiej Gminy Stęszew w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:10:03.
 Uchwała nr XXX/315/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:15:04.
 Uchwała nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Stęszew w zakresie usług edukacyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:17:18.
 Uchwała nr XXX/317/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:18:55.
 Załącznik do Uchwały nr XXX/317/2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:20:20.
 Uchwała nr XXX/318/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:22:26.
 Załącznik do Uchwały nr XXX/318/2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:23:53.
 Uchwała nr XXX/319/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:28:18.
 Załącznik do Uchwały nr XXX/319/2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:29:58.
 Uchwała nr XXX/320/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:32:05.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:32:05
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak