Uchwała nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:24:27 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:25:25.
 Uchwała nr XXIII/240/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:28:04 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:29:13.
 Uchwała nr XXIII/241/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:32:11.
 Uchwała nr XXIII/242/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 1689 położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:44:10.
 Uchwała nr XXIII/243/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:45:44.
 Uchwała nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Zamysłowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:47:13.
 Uchwała nr XXIII/245/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: sprzedaży działki nr 632 położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:49:30.
 Uchwała nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:51:29.
 Uchwała nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:54:24.
 Uchwała nr XXIII/248/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:55:53.
 Uchwała nr XXIII/249/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:58:52.
 Uchwała nr XXIII/250/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w zmieniająca uchwałę nr XX/197/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 11:04:38.
 Uchwała nr XXIII/251/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 11:06:17 | Data modyfikacji: 2017-04-07 11:06:42.
 Uchwała nr XXIII/252/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXII/237/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów miejscowości Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 11:09:28.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-04-07 11:09:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak