Uchwała nr XXVII/273/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:04:13 | Data modyfikacji: 2017-06-26 12:04:59.
 Uchwała nr XXVII/274/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:07:29 | Data modyfikacji: 2017-06-26 12:08:34.
 Uchwała nr XXVII/275/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXV/264/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:11:22 | Data modyfikacji: 2017-06-26 12:13:49.
 Uchwała nr XXVII/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXV/265/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:15:42.
 Uchwała nr XXVII/277/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działek w miejscowości Wronczyn

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:18:19.
 Uchwała nr XXVII/278/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działek w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:20:07.
 Uchwała nr XXVII/279/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:22:05.
 Uchwała nr XXVII/280/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach, Gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:24:03.
 Uchwała nr XXVII/281/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:25:37.
 Uchwała nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą krajową nr 32 w zakresie dotyczącym budowy ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo ul. Szkolna - Zamysłowo ul. Moderska

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:29:47.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:29:47
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak