Uchwała nr XXI/222/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:51:59.
 Uchwała nr XXI/223/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Wronczyn

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:53:53.
 Uchwała nr XXI/224/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki oraz Tomiczki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:55:29 | Data modyfikacji: 2017-01-30 14:56:14.
 Uchwała nr XXI/225/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:57:46.
Uchwała nr XXI/226/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wsi Łódź, gmina Stęszew

Treść uchwały z załącznikami nr 2 i 3


Załącznik nr 1 do uchwały

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:59:48 | Data modyfikacji: 2017-01-30 15:13:05.
 Uchwała nr XXI/227/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów działek o nr ewid. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257, 158/1 położonych w obrębie geodezyjnym Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 15:09:12.
Uchwała nr XXI/228/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku zmieniająca
uchwałę Nr XX/190/2016 w sprawie uchwały
budżetowej na 2017 rok

Część 1


Część 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:24:22 | Data modyfikacji: 2017-03-06 14:29:01.
 Uchwała nr XXI/229/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzie;ane przez przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew dla dzieci w wieku do lat 5

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:31:02.
 Uchwała nr XXI/230/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania skarbnika gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:32:28.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:32:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak