Uchwała nr XXXI/321/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:11:33 | Data modyfikacji: 2017-11-28 07:12:05.
 Uchwała nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:14:48 | Data modyfikacji: 2017-11-28 07:15:56.
 Uchwała nr XXXI/323/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:19:22.
 Uchwała nr XXXI/324/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:22:17 | Data modyfikacji: 2017-11-28 07:27:51.
 Uchwała nr XXXI/325/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:24:03.
 Uchwała nr XXXI/326/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:29:09.
 Uchwała nr XXXI/327/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:32:31 | Data modyfikacji: 2017-11-28 07:33:35.
 Mapa do Uchwały nr XXXI/327/2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:37:03 | Data modyfikacji: 2017-11-28 08:50:09.
 Uchwała nr XXXI/328/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:43:29.
 Uchwała nr XXXI/329/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:45:16 | Data modyfikacji: 2017-11-28 07:45:40.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:45:16
Data modyfikacji: 2017-11-28 07:45:40
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak