Uchwała nr XXVIII/283/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:00:51 | Data modyfikacji: 2017-08-23 13:01:25.
 Uchwała nr XXVIII/284/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:04:02 | Data modyfikacji: 2017-08-23 13:05:08.
 Uchwała nr XXVIII/285/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:07:17.
 Uchwała nr XXVIII/286/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:09:06.
 Uchwała nr XXVIII/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:13:17.
 Uchwała nr XXVIII/288/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Strykowo.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:14:49.
 Uchwała nr XXVIII/289/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Witobel

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:16:27.
 Uchwała nr XXVIII/290/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2451P na odcinku Strykowo - Modrze i 2450P na odcinku Rybojedzko - Sapowice - Strykowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:19:14.
 Uchwała nr XXVIII/291/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych do szkół podstawowych Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:21:37.
 Uchwała nr XXVIII/292/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:24:04.
 Uchwała nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:26:24.

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:26:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak