Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 Uchwała nr XXIX/294/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:39:55 Informację zaktualizowano 2017-10-04 11:40:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/295/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:45:32 Informację zaktualizowano 2017-10-04 11:46:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/296/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Tomiczkach
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:53:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/297/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:56:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/298/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXV/272/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:59:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/299/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:00:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXIX/300/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę nr XII/120/2016 Rady
Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016
roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew" zmienioną
uchwałą nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku

Treść uchwały (.pdf)


Załącznik do uchwały (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:04:11 Informację zaktualizowano 2017-10-27 09:30:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/301/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XVII/159/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:06:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/302/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stęszewie wraz z Filią w Trzebawiu w ośmiotetnią Szkołę Podstawową w Stęszewie wraz z Filią w Przebawiu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:09:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/303/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie w ośmiotetnią Szkołę Podstawową Specjalną w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:11:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:15:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/305/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeziorkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:20:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/306/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:22:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/307/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:23:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/308/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:26:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/309/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017 - 2026
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:29:39 Informację zaktualizowano 2017-10-05 14:08:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku