Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
° Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
° Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew
° Ewidencja kąpielisk
° Informacje o środowisku
° Informacja Laboratorium Badań Środowiskowych
° Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
° Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
° Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028
° Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
° Informacja o jakości wody
° Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
° Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
° Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stęszew 2019 rok
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze wodnym - Analiza zagrożeń
Transmisje z sesji - archiwum
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia
opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia
naturalnej retencji terenowej

Załącznik - pełny tekst oświadczenia (.docx)


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (.docx)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 14:27:11 Informację zaktualizowano 2019-05-29 14:39:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwały antysmogowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców,
na terenie całego województwa wielkopolskiego,
od 1 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych,
np. bardzo drobnego miału
lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.
Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość
wyłącznie automatycznego podawania paliwa,
wysoką efektywność energetyczną
oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 13:41:47 Informację zaktualizowano 2023-05-16 08:29:39, wprowadzający: Marcin Krzyżagórski
Uchwała nr XIV/185/V/2016 Rady Powiatu
Poznańsiego w sprawie wprowadzaniu zakazu
używania jednostek pływających napedzanych
silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach
powiatu poznańskiego.
 treść uchwały Rady Powiatu Poznańskiego (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2016-05-13 13:51:04, wprowadzający: Łukasz Dudka
Ogłoszenie o Rejestrze działalności regulowanej
Informujemy, że Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (prowadzony zgodnie z art. 9b znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), prowadzi Zarząd Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” (Gmina Stęszew jest uczestnikiem w/w Związku).
W związku z tym, przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wpisu do w/w rejestru, prosimy o składanie wniosków na adres : Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, ul. 24 Stycznia 25, 64 – 020 Czempiń. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr Tel. 612 826 303 (Związek), lub 618 197 125 (Urząd Gminy Stęszew).  
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 07:22:02 Informację zaktualizowano 2012-01-31 07:24:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego .  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew .  Ewidencja kąpielisk .  Informacje o środowisku .  Informacja Laboratorium Badań Środowiskowych .  Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew .  Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020 .  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 .  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .  Informacja o jakości wody .  Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych .  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew .  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stęszew 2019 rok . 
wersja do druku