Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
° Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
° Informacje o środowisku
° Punkty zbierania zużytego sprzętu
° Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew
° Ogłoszenie o azbeście
° Odbiór odpadów wielkogabarytowych
° Sprawozdania
° Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
° Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
° Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
° Informacja o jakości wody
° Przeciwdziałanie skutkom suszy
° Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
° Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
° Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stęszew 2019 rok
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 3
kwietnia 2020 roku
 Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 12:04:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia
opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia
naturalnej retencji terenowej

Załącznik - pełny tekst oświadczenia (.docx)


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (.docx)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 14:27:11 Informację zaktualizowano 2019-05-29 14:39:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwały antysmogowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców,
na terenie całego województwa wielkopolskiego,
od 1 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych,
np. bardzo drobnego miału
lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.
Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość
wyłącznie automatycznego podawania paliwa,
wysoką efektywność energetyczną
oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 13:41:47 Informację zaktualizowano 2018-04-11 13:42:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIV/185/V/2016 Rady Powiatu
Poznańsiego w sprawie wprowadzaniu zakazu
używania jednostek pływających napedzanych
silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach
powiatu poznańskiego.
 treść uchwały Rady Powiatu Poznańskiego (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2016-05-13 13:51:04, wprowadzający: Łukasz Dudka
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu
 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 14:06:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Stęszew na lata 2013 -
2032
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stęszew na lata 2013 - 2032
Data wprowadzenia informacji 2014-08-28 13:42:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-11 10:39:59 Informację zaktualizowano 2013-10-11 10:44:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu dotycząca projektu
programu usuwania azbestu na terenie gminy
Stęszew na lata 2013 - 2032

  


 


 


 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-04 13:59:51 Informację zaktualizowano 2013-10-04 14:07:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zmianie programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych
 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zmianie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
Data wprowadzenia informacji 2013-06-10 12:55:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Departamentu Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu
 marszałek2.gif
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 08:51:33 Informację zaktualizowano 2012-12-06 08:53:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
 GDOSr20122.gif
Data wprowadzenia informacji 2012-09-24 15:04:00 Informację zaktualizowano 2012-09-24 15:06:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu
projektu warunków korzystania z wód regionu
wodnego Warty
 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 11:13:33 Informację zaktualizowano 2012-09-11 11:16:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 13:51:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIII/101/III/2007 Rady Powiatu
Poznańskiego z 28 listopada 2007 r. w sprawie:
wprowadzenia zakazu używania jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi
na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego
 Uchwała nr XIII/101/III/2007 Rady Powiatu Poznańskiego z 28 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 14:02:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ogłoszenie o Rejestrze działalności regulowanej
Informujemy, że Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (prowadzony zgodnie z art. 9b znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), prowadzi Zarząd Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” (Gmina Stęszew jest uczestnikiem w/w Związku).
W związku z tym, przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wpisu do w/w rejestru, prosimy o składanie wniosków na adres : Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, ul. 24 Stycznia 25, 64 – 020 Czempiń. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr Tel. 612 826 303 (Związek), lub 618 197 125 (Urząd Gminy Stęszew).  
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 07:22:02 Informację zaktualizowano 2012-01-31 07:24:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Firmy, które uzyskały pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 10:22:54 Informację zaktualizowano 2017-10-03 08:00:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu - znak WOO.I.4240.343.2011.PS
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 08:47:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu - znak WOO.I.4242.244.2011.WS
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 09:28:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu - znak WOO.I.4242.207.2011.WS
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 09:27:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew (format .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-22 13:26:46 Informację zaktualizowano 2013-07-24 10:45:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew (format .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-22 11:59:23 Informację zaktualizowano 2013-09-20 12:38:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Mapa - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, proponowane obszary działania zakłądów zagospodarowania odpadów na terenie Województwa Wielkopolskiego(spakowany w formacie .rar)
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 11:25:58, wprowadzający: Marek Baranowski
 Mapa - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, istniejące obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi(spakowany w formacie .rar)
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 11:22:07, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
   Informacje o środowisku
   Punkty zbierania zużytego sprzętu
   Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew
   Ogłoszenie o azbeście
   Odbiór odpadów wielkogabarytowych
   Sprawozdania
   Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
   Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
   Informacja o jakości wody
   Przeciwdziałanie skutkom suszy
   Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
   Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stęszew 2019 rok
wersja do druku