Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Transmisje z sesji Rady Miejskiej strona główna 

Transmisje z sesji Rady Miejskiej
WYKAZ TRANSMISJI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
DOT. SESJI RADY GMINY

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Stęszew z siedzibą przy ul. Poznańskiej 11, 62-060 Stęszew.

Dane kontaktowe:
Adres e-mail: urzadgminy@steszew.pl, telefon: 63 125 85 20 lub tradycyjna poczta na adres wskazany powyżej. W sprawach związanych z Państwa danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Nowińskim pod adresem e-mail iod@comp-net.pl

Cel i podstawy przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa i jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań administratora. Nagrania będą transmitowane na żywo a następnie umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą:
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
• prawo do usunięcia danych – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Transmisja z najbliższej sesji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwalne nagrania z sesji i wyniki głosowania:

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem wymogów prawnych, wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, które m.in. nakładają na samorządy obowiązek dodawania napisów do nagrań z sesji rady gminy (dla osób niesłyszących), nagrania te są udostępniane niezwłocznie, po przygotowaniu wspomnianych napisów przez firmę zewnętrzną.

Sesja LXXIX - 2024.03.27 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXXVIII - 2024.02.22 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXXVII - 2024.01.31 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXXVI - 2023.12.28 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXXV - 2023.12.21 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXXIV - 2023.11.29 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXXIII - 2023.10.30 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagrane z sesji z transkrypcją)

Sesja LXXII - 2023.09.21 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXXI - 2023.08.31 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXX - 2023.08.24 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXIX - 2023.06.29 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXVIII - 2023.06.05 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 12:37:23 Informację zaktualizowano 2024-04-10 13:27:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku