Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Transmisje z sesji Rady Miejskiej strona główna 

Transmisje z sesji Rady Miejskiej
WYKAZ TRANSMISJI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
DOT. SESJI RADY GMINY

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Stęszew z siedzibą przy ul. Poznańskiej 11, 62-060 Stęszew.

Dane kontaktowe:
Adres e-mail: urzadgminy@steszew.pl, telefon: 63 125 85 20 lub tradycyjna poczta na adres wskazany powyżej. W sprawach związanych z Państwa danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl

Cel i podstawy przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa i jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań administratora. Nagrania będą transmitowane na żywo a następnie umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą:
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
• prawo do usunięcia danych – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Transmisja z najbliższej sesji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwalne nagrania z sesji (filmy w formacie .MP4) i wyniki głosowania (.PDF):

Sesja XXV - 2020.09.16 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja XXIV - 2020.07.22 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja XXIII - 2020.07.02 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja XXII - 2020.05.11 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja XXI - 2020.02.12 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja XX - 2020.01.22 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja XIX - 2019.12.19 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja XVIII - 2019.12.04 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania: 1, 2)

Sesja XVII - 2019.11.06 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja XVI - 2019.10.10 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja XV - 2019.09.25 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja XIV - 2019.09.10 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja XIII - 2019.08.14 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja XII - 2019.07.17 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja XI - 2019.07.05 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja X - 2019.06.26 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja IX - 2019.06.06 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja VIII - 2019.04.25 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja VII - 2019.03.28 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja VI - 2019.02.27 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja V - 2019.02.07 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja IV - 2019.01.29 (Nagrania z sesji: część 1, część 2) (Wyniki głosowania.pdf)

Sesja III - 2018.12.19 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja II - 2018.12.04 (Nagranie z sesji) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja I - 2018.11.21 (Część 1, Część 2, Część 3, Część 4)

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 12:37:23 Informację zaktualizowano 2020-09-23 14:30:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku