Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 22 strona główna 

sesja 22
 Uchwała nr XXII/231/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:32:28 Informację zaktualizowano 2017-03-06 15:34:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:37:02 Informację zaktualizowano 2017-03-06 15:42:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/233/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:44:34 Informację zaktualizowano 2017-03-06 15:45:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:46:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XII/120/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew"
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:44:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały XXII/235/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:47:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/236/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2501P w zakresie dotyczącym wykonania przebudowy ul. Poznańskiej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:50:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/237/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:52:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/238/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:58:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku