Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze wodnym - Analiza zagrożeń
Transmisje z sesji - archiwum
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Samorządowe 2018 strona główna 

Wybory Samorządowe 2018
Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje
dotyczące wyborów samorządowych można
znaleźć na stronach internetowych Państwowej
Komisji Wyborczej

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 08:09:05 Informację zaktualizowano 2018-08-24 08:54:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 08:17:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące
rejestracji komitetów wyborczych oraz zgłaszania
kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Komunikaty Komisarzy Wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 08:21:39 Informację zaktualizowano 2018-08-24 08:55:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20
sierpnia 2018 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 08:36:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych
 Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 08:42:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23
sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Stęszewie
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 08:51:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20
sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich
numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie
powiatowej komisji wyborczej
 Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 11:08:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 roku o podziale
Województwa na okręgi wyborcze w celu
przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 roku o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 08:37:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 09:13:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do organów jednostek
samorządu terytorialnego
 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 09:17:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 09:21:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 09:26:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 8 września 2018 roku w sprawie powołania
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 8 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 13:27:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o
składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 15:49:03 Informację zaktualizowano 2018-09-11 07:12:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o
pełnionych dyżurach w celu przyjmowania do
zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na
radnych do Rady Miejskiej Gminy Stęszew oraz
zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy
Stęszew
 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 10 września 2018 roku o pełnionych dyżurach w celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Stęszew oraz zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 15:52:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Poznaniu z 10 września 2018 roku o siedzibie i
dyżurach
 Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z 10 września 2018 roku o siedzibie i dyżurach
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 12:34:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14
września 2018 roku
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 września 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:39:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14
września 2018 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wyborcom informacji o
sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu,
czasie jego udostępnienia
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 12:11:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o
obwodowych komisjach wyborczych ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds.
ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Termin
na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów.
Termin losowania.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o obwodowych komisjach wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Termin na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów. Termin losowania.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 15:17:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 10:34:37 Informację zaktualizowano 2018-10-02 10:36:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o
przyznanych numerach list kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 07:37:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o
zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w
wyborach Burmistrza Gminy Stęszew zarządzonych
na dzień 21 października 2018 roku
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Stęszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 07:43:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie z dnia 2 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 08:04:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie
dowozów wyborców

Informuję mieszkańców miejscowości Twardowo oraz Srocko Małe Wieś, Zaparcin, Wronczyn, Sapowice Jeziorki, Trzebaw, Łódź, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dowozu wyborców do lokalu wyborczego w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Trasa autobusu:


odjazd o godz. 11.00 - TWARDOWO (koło domu sołtysa) – SROCKO MAŁE WIEŚ (koło domu sołtysa) - STĘSZEW


odjazd o godz. 12.15 - ZAPARCIN (przystanek PKS) – WRONCZYN (przystanek PKS i szkolny) – MODRZE


odjazd o godz. 14.00 - SAPOWICE (przystanek PKS i świetlica wiejska) – JEZIORKI


odjazd o godz. 15.30 - TRZEBAW (przystanek szkolny) – ŁÓDŹ

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 12:26:53 Informację zaktualizowano 2018-10-05 12:28:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw
przeprowadzenia głosowania o składach komisji
 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania o składach komisji
Data wprowadzenia informacji 2018-10-16 11:39:47 Informację zaktualizowano 2018-10-16 12:13:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw
ustalenia wyników głosowania o składach komisji
 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania o składach komisji
Data wprowadzenia informacji 2018-10-16 11:42:25 Informację zaktualizowano 2018-10-16 11:45:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o zakresie obowiązków urzędników
wyborczych

   Uprzejmie informujemy, że osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz udzielanie pomocy tym komisjom, jak również przekazywanie im wyjaśnień i wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarza wyborczego jest urzędnik wyborczy Pani Karolina Anna Simon, powołana dla obszaru gminy Stęszew przez szefa Krajowego Biura Wyborczego.
   Poniżej zakres obowiązków urzędnika wyborczego:

Zakres obowiązków (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-16 14:26:01 Informację zaktualizowano 2018-10-16 14:33:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o dowozie osób do lokali wyborczych

W dniu wyborów samorządowych - 21.10.2018, istnieje możliwość dowozu osób z niepełnosprawnościami i/lub starszych do lokali wyborczych specjalnie do tego przystosowanym busem.

Bus będzie dostępny w godzinach 8:00 – 18:00.
W celu umówienia takiego przewozu, prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy Stęszew, pod numerem 61 8 197 122. Również w dniu wyborów Samorządowych w godz. 8-18.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 09:54:03 Informację zaktualizowano 2018-10-17 09:55:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 14:02:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Burmistrza Gminy Stęszew
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-22 13:27:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Rady Miejskiej Gminy Stęszew
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-22 13:31:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zbiorcze zestawienie informacji z protokołów
obwodowych w wyborach na Burmistrza

Zestawienie zbiorcze (.xlsx)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:10:09 Informację zaktualizowano 2018-10-23 11:14:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zbiorcze zestawienie informacji z protokołów w
okręgach w wyborach do Rady Gminy

Zestawienie zbiorcze (.xlsx)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:11:04 Informację zaktualizowano 2018-10-23 11:19:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 24 października 2018 roku o wynikach
wyborów do rad na obszarze województwa
wielkopolskiego - Wyciąg
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego - Wyciąg
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 09:16:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 24 października 2018 roku o wynikach
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa wielkopolskiego -
Wyciąg
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego - Wyciąg
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 09:21:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku