Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2010
Powszechny Spis Rolny 2010
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 Uchwała nr XXI/222/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:51:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/223/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:53:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/224/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki oraz Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:55:29 Informację zaktualizowano 2017-01-30 14:56:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/225/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:57:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXI/226/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wsi Łódź, gmina Stęszew

Treść uchwały z załącznikami nr 2 i 3


Załącznik nr 1 do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:59:48 Informację zaktualizowano 2017-01-30 15:13:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/227/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów działek o nr ewid. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257, 158/1 położonych w obrębie geodezyjnym Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 15:09:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXI/228/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku zmieniająca
uchwałę Nr XX/190/2016 w sprawie uchwały
budżetowej na 2017 rok

Część 1


Część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:24:22 Informację zaktualizowano 2017-03-06 14:29:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/229/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzie;ane przez przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew dla dzieci w wieku do lat 5
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:31:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/230/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania skarbnika gminy
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:32:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku