Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 Uchwała nr XXI/222/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:51:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/223/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:53:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/224/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki oraz Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:55:29 Informację zaktualizowano 2017-01-30 14:56:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/225/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:57:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXI/226/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wsi Łódź, gmina Stęszew

Treść uchwały z załącznikami nr 2 i 3


Załącznik nr 1 do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:59:48 Informację zaktualizowano 2017-01-30 15:13:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/227/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów działek o nr ewid. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257, 158/1 położonych w obrębie geodezyjnym Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 15:09:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXI/228/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku zmieniająca
uchwałę Nr XX/190/2016 w sprawie uchwały
budżetowej na 2017 rok

Część 1


Część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:24:22 Informację zaktualizowano 2017-03-06 14:29:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/229/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzie;ane przez przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew dla dzieci w wieku do lat 5
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:31:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/230/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania skarbnika gminy
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:32:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku