Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 30 strona główna 

sesja 30
 Uchwała nr XXX/310/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 11:52:18 Informację zaktualizowano 2017-11-07 11:55:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/311/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017 - 2023"
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:01:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr XXX/311/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:02:49 Informację zaktualizowano 2017-11-07 12:03:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:05:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/313/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybojedzko
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:07:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/314/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIX/299/2017 z dnia 26 września 2017 roku Rady Miejskiej Gminy Stęszew w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:10:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/315/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:15:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Stęszew w zakresie usług edukacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:17:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/317/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:18:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr XXX/317/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:20:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/318/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:22:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr XXX/318/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:23:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/319/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:28:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr XXX/319/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:29:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/320/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:32:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku