Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 strona główna 

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 08:41:27 Informację zaktualizowano 2019-08-14 08:42:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych
 Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 07:49:01 Informację zaktualizowano 2019-08-14 08:49:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13
sierpnia 2019 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 07:52:49 Informację zaktualizowano 2019-08-14 08:40:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019r.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 08:47:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienie nr 456/2019 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 4 września 2019 roku
zmieniające postanowienie w sprawie podziału
Gminy Stęszew na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie nr 456/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 4 września 2019 roku zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 12:48:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5
września 2019 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 12:53:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:26:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:30:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:34:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:36:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:40:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 12:44:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13
września 2019 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wyborcom informacji o
sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu,
czasie jego udostępnienia
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 10:35:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wzory formularzy związanych z wyborami do Sejmu i
Senatu RP dostępne na stronie internetowej Gminy
Stęszew

Przejdź do wzorów na stronie internetowej Gminy Stęszew

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 14:12:44 Informację zaktualizowano 2019-09-16 14:13:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 16 września 2019 roku
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 16 września 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 07:24:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienie nr 459/2019 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 20 września 2019 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie nr 459/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 09:01:38 Informację zaktualizowano 2019-09-23 09:13:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 08:19:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o
rozpoczęciu pracy w dniu wyborów 13
października 2019 roku
 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu wyborów 13 października 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 09:01:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w
składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie
Stęszew
 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 11:13:11 Informację zaktualizowano 2019-10-11 11:14:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 5, 7
po zmianach w dniu 2019.10.10
 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 5, 7 po zmianach w dniu 2019.10.10
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 11:19:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu i Senatu RP w gminie
Stęszew

Wyniki do Sejmu RP


Wyniki do Senatu RP

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-15 12:15:40 Informację zaktualizowano 2019-10-15 12:17:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku