Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 strona główna 

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 08:41:27 Informację zaktualizowano 2019-08-14 08:42:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych
 Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 07:49:01 Informację zaktualizowano 2019-08-14 08:49:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13
sierpnia 2019 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 07:52:49 Informację zaktualizowano 2019-08-14 08:40:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019r.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 08:47:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienie nr 456/2019 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 4 września 2019 roku
zmieniające postanowienie w sprawie podziału
Gminy Stęszew na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie nr 456/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 4 września 2019 roku zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 12:48:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5
września 2019 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 12:53:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:26:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:30:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:34:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:36:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 10:40:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 12:44:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13
września 2019 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości wyborcom informacji o
sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu,
czasie jego udostępnienia
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 10:35:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wzory formularzy związanych z wyborami do Sejmu i
Senatu RP dostępne na stronie internetowej Gminy
Stęszew

Przejdź do wzorów na stronie internetowej Gminy Stęszew

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 14:12:44 Informację zaktualizowano 2019-09-16 14:13:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 16 września 2019 roku
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 16 września 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 07:24:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku